Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik:

 • pozna efektywne narzędzia oceny potencjalnych i aktualnych pracowników,
 • przećwiczy strategie tworzenia informacji o naborze na stanowisko i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych,
 • nauczy się umiejętnego czytania CV i weryfikowania zawartych w nim informacji.

Forma szkolenia

Szkolenie ma formę interaktywnych warsztatów z kamerą, z elementami studium przypadku, burzy mózgów, symulacji i analiz, oraz praktycznych ćwiczeń z zakresu selekcji CV i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Treści teoretyczne przekazywane są w formie mini-wykładów, po których uczestnicy ćwiczą w ramach zajęć praktycznych i dyskutują na temat indywidualnych strategii rekrutacyjnych.

Ćwiczenia mają postać symulacji zadań grupowych (rozwijających m.in. umiejętność czytania CV i weryfikowania zawartych w nim informacji) oraz indywidualnych wywiadów z kandydatami do pracy. Część wywiadów – jeśli uczestnicy sobie tego życzą – może zostać zarejestrowana, a następnie obejrzana i zanalizowana pod kątem zachowania w sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie dyskusji szkoleni mają możliwość wykorzystania własnych doświadczeń w zakresie rekrutacji i selekcji oraz skonfrontowania tego z narzędziami używanymi przez innych uczestników.

Program treningu

Wprowadzenie do procesu rekrutacji i selekcji pracowników

 • Współczesne strategie rekrutacji kandydatów do pracy.
 • Typy działań rekrutacyjnych i media używane w procesie selekcji.
 • Organizacja procesu rekrutacji.

Przygotowanie i początek rekrutacji

 • Zaplanowanie rekrutacji.
  • Identyfikacja potrzeb kadrowych: kogo i do jakiej pracy potrzebujemy.
  • Wybór właściwych narzędzi rekrutacyjnych.
 • Wybór medium, w którym ukaże się informacja o rekrutacji: problem grupy docelowej.
 • Przygotowanie informacji o naborze na stanowisko. Rola szablonów.
 • Udzielanie informacji na temat rekrutacji i jej przebiegu – bezpośrednio i przez telefon.
 • Ćwiczenie w parach: rozmowa informacyjna przez telefon z zainteresowanym kandydatem.

Wstępna selekcja kandydatów

 • CV i listy motywacyjne.
  • Jak czytać CV i listy motywacyjne: strategie wyłapywania nieścisłości i potencjalnych kłamstw.
  • Identyfikacja i selekcja informacji istotnych.
  • Narzędzia szczegółowej analizy informacji zawartych w odpowiedziach kandydatów.
 • Metody selekcji kandydatów w przypadku zbyt dużej liczby odpowiedzi.
 • Test wiedzy i kwalifikacji jako drugi etap rekrutacji.
 • Praca grupowa: czytanie i analiza przykładowego CV.
 • Ćwiczenie indywidualne: ocena wyników otwartego testu wiedzy o ZUS.

Przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

 • Rodzaje wywiadów z kandydatami.
  • Rozmowa zaplanowana lub bez jasnego planu – wybór formy.
  • Wywiad telefoniczny – charakterystyka medium i jego wpływu na odbiór drugiego człowieka.
  • Rozmowa bezpośrednia – wpływ mowy ciała i przekazów niewerbalnych na ocenę kandydata.
  • Ilość osób rozmawiających – znaczenie liczby.
  • Psychologia perswazji: jak ludzie oszukują w trakcie rozmów kwalifikacyjnych i jak się przed tym bronić.
 • Wybór czasu i miejsca rozmowy z kandydatem. Ustalenie czasu trwania spotkania.
 • Pierwsze wrażenie w interakcji z kandydatem i jego wpływ na jego późniejszą ocenę.
  • Sposób wejścia i powitania.
  • Mowa ciała kandydata na starcie rozmowy.
  • Robienie wrażenia wiarygodności i kompetencji – techniki i sztuczki.
  • Problem tremy: jak przełamać pierwsze lody i odprężyć zestresowanego rozmówcę.
 • Przebieg właściwej rozmowy.
  • Budowanie zaufania i redukcja stresu u kandydata.
  • Pytania do kandydata – jak skłonić ludzi do mówienia tego, czego chcemy się dowiedzieć. Jakich pytań unikać?
  • Słuchanie tego, co mówi kandydat. Znaczenie sprzężenia zwrotnego.
  • Czytanie między wierszami – co z tego, co mówi kandydat, należy uznać za prawdę, a co nie.
  • Mowa ciała i pozawerbalne sygnały, które wysyła kandydat – jak je adekwatnie odczytywać.
 • Merytoryczne aspekty rozmowy.
  • Prezentacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i stanowiska, które ma objąć kandydat.
  • Rozmowa o płacy – optymalne strategie przedstawiania propozycji finansowych.
 • Ocena kandydata.
  • Prowadzenie notatek w trakcie rozmowy.
  • Treść i zakres zadawanych pytań a całokształt oceny.
  • Wstępna ocena kandydata.
  • Zniekształcenia poznawcze (reguły kontrastu, atrakcyjności, wzajemności i zaangażowania) a potencjalne błędy przy ocenie kandydatów.
 • Praca grupowa: przygotowywanie scenariuszy rozmów.
 • Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej – symulacje w parach.
  • Ćwiczenie I: Początek rozmowy (odprężenie kandydata i zdobycie jego zaufania).
  • Ćwiczenie II: Pełna rozmowa, wraz ze szczegółowymi pytaniami do kandydata.

Zakończenie procesu rekrutacji

 • Przekazywanie informacji o zatrudnieniu kandydata.
 • Informowanie kandydatów odrzuconych o wynikach rekrutacji. Techniki komunikowania ludziom rzeczy nieprzyjemnych.
 • Informacje zwrotne za pośrednictwem telefonu dla kandydatów dzwoniących.
 • Ćwiczenie w parach: rozmowa telefoniczna z kandydatem, który nie przeszedł postępowania rekrutacyjnego.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1280 zł netto (ewentualnie + 23% VAT)
 • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.