Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik:

 • nabędzie umiejętności atrakcyjnego i efektywnego przedstawiania własnej osoby,
 • dowie się co, kiedy i w jaki sposób należy o sobie powiedzieć, a o czym lepiej milczeć; jak mówić, by nie znudzić odbiorców i w jaki sposób dopasować poziom komunikatu do oczekiwań słuchaczy,
 • nauczy się budowania argumentacji z wykorzystaniem wiedzy o regułach wpływu społecznego i psychologii motywacji,
 • opanuje sposoby obrony przed tremą i stresem towarzyszącym wystąpieniom publicznym.

Adresaci

 • Osoby zainteresowane tematem sztuki autoprezentacji oraz sztuki wystąpień publicznych.
 • Osoby prowadzące na co dzień prezentacje.
 • Osoby prowadzące spotkania biznesowe.
 • Kadra menedżerska zarządzająca pracownikami i zespołami.
 • Specjaliści i pracownicy, którzy na co dzień nie prowadzą prezentacji, ale niektóre ich funkcje zawodowe mogą wymagać opanowanie sztuki autoprezentacji lub/i przeprowadzenia prezentacji.

Metody pracy

Warsztat obejmuje dwa dni szkoleniowe. Zajęcia podzielone są na część wykładową i ćwiczenia. W trakcie wykładów uczestnicy przyswajają podstawową wiedzę na temat etykiety, ubioru, technik robienia jak najlepszego pierwszego wrażenia, strategii nawiązywania i utrzymywania pozytywnych kontaktów w komunikacji z klientem i innymi podmiotami.

Większość zagadnień teoretycznych zostanie omówiona w trakcie pierwszego dnia szkolenia. Drugiego dnia uczestnicy utrwalają nabytą wiedzę i rozszerzają praktyczne umiejętności komunikacyjne w ramach warsztatu z kamerą. Wystąpienia uczestnika są nagrywane i analizowane na forum grupy, dzięki czemu uczestnik otrzymuje informację zwrotną na temat swych słabych i mocnych stron. Dodatkowo szkolony ma możliwość obejrzeć i ocenić siebie w sytuacji wystąpienia publicznego, zidentyfikować swoje mocne i słabe strony oraz dowiedzieć się, w jaki sposób rozwijać swe atuty i umiejętności.

Szkolenie składa się z modułów tematycznych, które mają charakter opcjonalny. Zleceniodawca lub uczestnicy szkolenia sami decydują, na które moduły ma być położony największy nacisk, i na których aspektach związanych z autoprezentacją chcą się skoncentrować.

Program szkolenia

Wprowadzenie do autoprezentacji w warunkach sytuacji publicznych

 • Autoprezentacja jako specyficzna forma prezentacji. Cele i specyfika zabiegów autoprezentacyjnych.
 • Autoprezentacja jako przekaz wizerunkowy. Rola wizerunku w życiu zawodowym i publicznym.
 • Składniki skutecznej autoprezentacji. Strategie i metody przedstawiania własnej osoby w zależności od sytuacji, potrzeb i audytorium.
 • Style komunikowania. Diagnoza własnego stylu. Wybór własnej ścieżki autoprezentacji.
 • Sytuacje publiczne a sytuacje prywatne – podobieństwa i różnice. Dlaczego w pracy urzędnika prawie wszystkie sytuacje są publiczne?

Budowanie wizerunku urzędnika

 • Rola i znaczenie wizerunku profesjonalnego urzędnika: czym jest wizerunek publiczny i do czego służy?
 • Elementy wizerunku osoby publicznej (w tym pracownika administracji): język ciała, sposób wypowiadania się, etykieta, kontakt z klientem, feedback, empatia.
 • Budowanie wizerunku w praktyce: etapy i schematy działania.
 • Rola i znaczenie pierwszego wrażenia w długofalowym budowaniu wizerunku. Kreowanie dobrego pierwszego wrażenia – jak to robić.
 • Dalsze etapy tworzenia i utrzymywania dobrego wizerunku. Długofalowe strategie wizerunkowe w realiach pracy urzędu.

Język ciała pracownika administracji

 • Sygnały wizualne: wygląd, strój, sposób bycia i ich rola w odbiorze tego, co mówimy.
 • Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego.
 • Postawa ciała i sposoby jej kontrolowania.
 • Niewerbalne sygnały emocji, stosunku nadawcy do odbiorcy i prawdziwości wypowiedzi.

Ubiór i dress code urzędnika

 • Strój jako przekaz, komunikujący kompetencję urzędnika i stosunek do klienta.
 • Urzędniczy dress code – praktyczne zasady formalnego wizerunku.
 • ABC damskiej i męskiej elegancji. Dobór stroju stosownie do pory dnia i okazji.
 • Złodzieje wizerunku: najczęstsze błędy i gafy w zakresie stroju i wyglądu.
 • Wychodzenie poza strój: zasady profesjonalnego makijażu i fryzury w pracy w biurze.
 • Rola dodatków do stroju w tworzeniu wizerunku.
 • Jak powinienem się ubierać – konsultacje indywidualne dla uczestników.

Mówienie i przekaz werbalny pracownika administracji

 • Mówienie urzędnika – werbalne środki wyrazu.
 • Spójność i poprawność językowa wypowiedzi urzędnika – dlaczego jest ważna.
 • Wata słowna i wodolejstwo – sposoby ich unikania Jak pozbyć się nawyku mówienia o niczym?
 • Nie każdy wie to, co my. Jak być zrozumiałym nie tracąc wrażenia kompetencji?
 • Szczerość w relacji z klientem: jak odpowiadać na pytania i problemy, na które nie znamy odpowiedzi..

Savoir vivre w pracy w administracji

 • Urzędniczy savoir-vivre – jak nie popełniać podstawowych błędów w relacjach z przełożonymi, podwładnymi, kolegami i klientami.
 • Witanie i przedstawianie siebie oraz innych – znaczenie etykiety.
 • Postawa wobec klientów – jak ją wyrażamy i na co musimy uważać.
 • Style komunikacji w kontaktach z innymi ludźmi. Wybór stylu komunikacyjnego w zależności od sytuacji.
 • Formy adresatywne i etykieta werbalna w stosunku do rozmówcy.
 • Komunikacja przez telefon w pracy urzędnika. Etykieta telefoniczna w kontakcie z klientem.

Autoprezentacja w interakcji z klientem

 • Nawiązywanie kontaktu z klientem lub interesantem: jak zapewnić im dobre samopoczucie i jednocześnie sprawić, by nas słuchali?
 • Problem zaufania – jak wzbudzić zaufanie będąc urzędnikiem? Dlaczego zaufanie zawsze zależy wzbudzać w pierwszej fazie rozmowy?
 • Elementy składowe zaufania: wiarygodność, uczciwość, kompetencja, dobra wola, zrozumienie. W jaki sposób wywołać u rozmówcy lub słuchacza wrażenie, że znajdzie w nas to wszystko.
 • Zarządzanie czasem w warunkach rozmowy z interesantem (zwłaszcza w sytuacji kolejki). Jak szybko załatwić sprawę, ale nie zdenerwować odbiorcy w trakcie rozmowy.
 • Jak zdobyć zaufanie klienta: techniki znajdowania punktów wspólnych.
 • Metody budowania wiarygodności i wrażenia kompetencji.

Komunikacja urzędnika z mediami

 • Kiedy media przychodzą do urzędnika: sytuacje konfliktowe, kryzysy i wiążące się z tym niebezpieczeństwa.
 • Wystąpienia w mediach jako kategoria wystąpień publicznych. Charakterystyka szczegółowa.
 • Podstawowe zasady udzielania wypowiedzi mediom.
 • Krótka wypowiedź do kamery – setka. Niebezpieczeństwa związane z brakiem kontroli nad nagranym materiałem.
 • Długofalowe kontakty z mediami jako kluczowy element PR instytucji publicznej.

Urzędnik w internecie

 • Internet w kontaktach administracyjnych – charakterystyka medium.
 • Autoprezentacja osoby publicznej w internecie: sytuacje formalne i nieformalne. Na co trzeba szczególnie uważać.
 • Blogi i serwisy społecznościowe w życiu pracownika administracji. Metody generowania atrakcyjnych treści i robienia dobrego publicity.
 • Marketing szeptany w sieci. Czarny marketing wymierzony w urzędnika – jak sobie z nim radzić.

Informacje organizacyjne

Najbliższe szkolenia otwarte:

 • Warszawa, 25-26.01.2021
 • Kraków, 1-2.02.2021
 • Wrocław, 8-9.02.2021
 • Gdańsk 22-23.02.2021
 • Łódź, 18-19.03.2021

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • Szkolenie standardowe: 1290 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • Szkolenia online realizowane są za pośrednictwem programów konferencyjnych i komunikatorów, odpowiadających potrzebom i możliwościom technicznym uczestników.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie fizycznej lub (w przypadku treningów online) plików pdf, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie (w przypadku szkoleń online – przesłane pocztą tradycyjną).

Koszt sesji indywidualnych dla 1 uczestnika online lub w Warszawie:

 • Od 200 zł netto / 246 zł brutto za 1 godzinę.
 • Przy większej liczbie godzin cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.