Cele i organizacja treningu

Celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji językowych i umiejętności praktycznych w zakresie redagowania tekstów, potrzebnych do pracy na stanowisku urzędnika państwowego. Zajęcia podzielone są na część wykładową i ćwiczenia. W trakcie części wykładowej szkolenia uczestnicy poznają podstawowe zasady pisania prostych, spójnych i przejrzystych tekstów oraz używania poprawnej polszczyzny w komunikatach pisemnych. Ponadto dowiedzą się jak sprawdzać, czy pismo urzędowe jest napisane w sposób zwięzły, logiczny i przekonujący, poznają sposoby zwiększania skuteczności perswazyjnej tego, co piszą. Warsztat daje możliwość intensywnego treningu wymienionych umiejętności poprzez ćwiczenia praktyczne i gry, rozwijające umiejętność pisania i umiejętność przedstawiania swoich racji prostym językiem.

Program szkolenia

Rodzaje dokumentów i pism urzędowych

 • Zewnętrzne pisma urzędowe i ich funkcje: zaświadczenia, zawiadomienia, pisma przewodnie, pisma informacyjne, decyzje lub postanowienia, pisma sądowe, listy grzecznościowe.
 • Komunikacja wewnętrzna urzędu: uchwały, zarządzenia i decyzje, protokoły ze spotkań, sprawozdania, notatki służbowe, upoważnienia.
 • Załączniki i interpretacje do aktów normatywnych.
 • Umowy pomiędzy stronami, ugody administracyjne, skargi i wnioski.
 • E-maile służbowe i zasady ich redagowania.
 • Inne typy pism w komunikacji urzędowej.

Zasady rządzące komunikacją pisemną

 • Zasady komunikowania się – słowo mówione, a słowo pisane.
 • Oficjalna komunikacja pisemna z klientem urzędu – zasady i formy zwracania się, używany rejestr językowy, układ tekstu, interpunkcja itp.
 • Nowoczesne metody tworzenia pism oficjalnych, urzędowych.
 • Komunikacja za pośrednictwem poczty tradycyjnej a komunikacja za pośrednictwem maila z osobami znanymi i nieznanymi. Formy adresatywne i zagadnienia skracania dystansu.
 • Inne przykłady komunikacji pisemnej i ich charakterystyka.

Metody tworzenia prostych i zrozumiałych komunikatów

 • Style pism urzędowych: oficjalnych, półoficjalnych, memo.
 • Prostota jako warunek zrozumiałości tekstu. Co to znaczy, że tekst jest skomplikowany?
 • Długość i konstrukcja zdania oraz dobór wyrazów jako wskaźniki trudności tekstu.
 • Zasady formułowania komunikatów pisemnych w sposób zwięzły, uporządkowany i logiczny.
 • Dostosowanie komunikatów pisemnych do specyfiki odbiorcy, jego potrzeb komunikacyjnych (trudność lub łatwość tekstu) i osobowości.
 • Cel, atrakcyjność i perswazyjność pisma – jak sprawić, by to, co napiszemy, dobrze się czytało i odniosło pożądane skutek.

Poprawność językowa w komunikacji urzędowej

 • Zasady polskiej fleksji i składni – na co należy szczególnie uważać.
 • Bieżące problemy w zakresie poprawności: duża i mała litera – granice użycia; interpunkcja; odmiana nazwisk; właściwe przypadki, form i inne kłopotliwe sytuacje.
 • Kwestie redakcyjne: kolejność i hierarchia informacji, właściwe użycie akapitów.
 • Typowe zwroty i tzw. slang urzędniczy – szanse i niebezpieczeństwa.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.