Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik dowie się jak:

 • przełamywać własne lęki i bariery, związane z wystąpieniami publicznymi,
 • kontrolować poziom tremy i sygnały niewerbalne, wysyłane przez ciało w sytuacji stresu,
 • planować, tworzyć i przeprowadzać oryginalne i atrakcyjne prezentacje,
 • szybko i sprawnie reagować na nieprzewidziane sytuacje.

Adresaci

 • Pracownicy administracji publicznej, których praca opiera się na komunikowaniu się mediami, dziennikarzami.
 • Osoby, które chcą doskonalić swoje relacje i skuteczność swojego porozumiewania się z ludźmi.
 • Osoby, które pragną rozwinąć umiejętności poprawnej komunikacji, przećwiczyć technik, oraz dopasować swój sposób komunikacji do odbiorcy.

Organizacja treningu

Warsztat obejmuje dzień lub dwa dni szkoleniowe. Zajęcia podzielone są na część wykładową i ćwiczenia. W trakcie wykładów uczestnicy przyswajają podstawową wiedzę na temat reguł tworzenia i wygłaszania prezentacji, strategii nawiązywania i utrzymywania pozytywnych kontaktów oraz technik skupiania i utrzymywania na sobie uwagi odbiorcy w kontakcie z mediami.

Towarzyszące wykładom ćwiczenia praktyczne pozwolą szkolonym obejrzeć i ocenić siebie w sytuacji wystąpienia publicznego, zidentyfikować swoje mocne i słabe strony oraz dowiedzieć się, w jaki sposób rozwijać swe atuty i umiejętności.

Ćwiczenia praktyczne charakteryzują się wzrastającym stopniem trudności. Każdego dnia wystąpienia uczestnika są nagrywane i analizowane na forum grupy, dzięki czemu uczestnik otrzymuje informację zwrotną na temat swych słabych i mocnych stron.

Program warsztatu

Wprowadzenie do sytuacji publicznych

 • Sytuacje publiczne a sytuacje prywatne – podobieństwa i różnice. Dlaczego w pracy urzędnika prawie wszystkie sytuacje są publiczne?
 • Korzyści z dobrego wrażenia w sytuacji publicznej.
 • Elementy robienia dobrego wrażenia: język ciała, sposób wypowiadania się, etykieta, kontakt z klientem, feedback, empatia.

Język ciała pracownika administracji

 • Sygnały wizualne: wygląd, strój, sposób bycia i ich rola w odbiorze tego, co mówimy.
 • Barwa, tembr i natężenie głosu.
 • Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego.
 • Postawa ciała i sposoby jej kontrolowania.
 • Niewerbalne sygnały emocji, stosunku nadawcy do odbiorcy i prawdziwości wypowiedzi.

Autoprezentacja pracownika administracji

 • Autoprezentacja jako specyficzna forma prezentacji. Cele i specyfika zabiegów autoprezentacyjnych.
 • Autoprezentacja jako przekaz wizerunkowy. Rola wizerunku w życiu zawodowym i publicznym. Etapy tworzenia wizerunku publicznego.
 • Budowanie wizerunku drogą werbalną. Budowanie wizerunku kanałami niewerbalnymi.
 • Składniki skutecznej autoprezentacji. Strategie i metody przedstawiania własnej osoby w zależności od sytuacji, potrzeb i audytorium.
 • Style komunikowania. Diagnoza własnego stylu. Wybór własnej ścieżki autoprezentacji.
 • Budowa komunikatu jako klucz do sukcesu; kategorie fortunności i skuteczności wypowiedzi.

Pewność siebie i metody radzenia sobie ze stresem

 • Psychologia relacji urzędnik-interesant. Asymetria relacji i wiążące się z nią niebezpieczeństwa.
 • Stres u interesanta – dlaczego urzędnik nie powinien go wywoływać.
 • Stres u pracownika administracji – jak go unikać?
 • Przezwyciężanie zdenerwowania. Poznawcze metody kontroli stresu.
 • Behawioralne metody panowania nad stresem.
 • Techniki budowania wrażenia pewności siebie w sposób nienapastliwy dla interesanta.
 • Wybór stylu komunikacyjnego. Formy adresatywne i etykieta.

Właściwa komunikacja urzędnika z mediami

 • Kiedy media przychodzą do urzędnika: sytuacje konfliktowe, kryzysy i wiążące się z tym niebezpieczeństwa.
 • Wystąpienia w mediach jako kategoria wystąpień publicznych. Charakterystyka szczegółowa.
 • Podstawowe zasady udzielania wypowiedzi mediom.
 • Krótka wypowiedź do kamery – setka. Niebezpieczeństwa związane z brakiem kontroli nad nagranym materiałem.
 • Wywiad dla prasy – cechy charakterystyczne.
 • Autoryzacja w wywiadzie prasowym: dlaczego należy o nią prosić i jak to robić. Zasady autoryzowania.
 • Długofalowe kontakty z mediami jako kluczowy element PR osoby publicznej.
 • Media relations. Zinstytucjonalizowana współpraca z prasą, radiem i telewizją.

Urzędnik w internecie

 • Internet w kontaktach ze społecznością lokalną – charakterystyka medium.
 • Autoprezentacja osoby publicznej w internecie: sytuacje formalne i nieformalne.
 • Blogi i serwisy społecznościowe w życiu pracownika administracji. Metody generowania atrakcyjnych treści i przyciągania interesujących nas odbiorców.
 • Marketing szeptany w sieci. Czarny marketing wymierzony w urzędnika – jak sobie z nim radzić.

Informacje organizacyjne

Najbliższe szkolenia otwarte:

 • Warszawa, 25-26.01.2021
 • Kraków, 1-2.02.2021
 • Wrocław, 8-9.02.2021
 • Gdańsk 22-23.02.2021
 • Łódź, 18-19.03.2021

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • Szkolenie standardowe: 1290 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • Szkolenia online realizowane są za pośrednictwem programów konferencyjnych i komunikatorów, odpowiadających potrzebom i możliwościom technicznym uczestników.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie fizycznej lub (w przypadku treningów online) plików pdf, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie (w przypadku szkoleń online – przesłane pocztą tradycyjną).

Koszt sesji indywidualnych dla 1 uczestnika online lub w Warszawie:

 • Od 200 zł netto / 246 zł brutto za 1 godzinę.
 • Przy większej liczbie godzin cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.