Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna:

 • podstawową klasyfikację trudnych klientów – najemców nieruchomości komunalnych,
 • reguły komunikacji z głównymi typami trudnych klientów (np. senior, osoba zdenerwowana, agresywna, roszczeniowa, chora psychicznie),
 • techniki wywierania wpływu, przydatne w rozmowie z kłopotliwym klientem,
 • zasady właściwego odpowiadania na zarzuty i pretensje klienta,
 • techniki argumentowania i przekonywania klienta do swoich racji.

W efekcie szkolony nauczy się:

 • prowadzić rozmowy z trudnymi, roszczeniowymi i manipulującymi klientami,
 • radzić sobie z presją emocjonalną, jaką próbuje wywrzeć na nim rozmówca,
 • asertywnie odpowiadać na zaczepki i nieuzasadnione roszczenia klienta,
 • skutecznie radzić sobie ze stresem pojawiającym się w kontaktach z najemcami mieszkań komunalnych.

Przebieg treningu i metody pracy

Trening daje możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności komunikacyjnych oraz doskonalenia opanowanych już technik rozmawiania z trudnymi klientem. Służą temu przede wszystkim ćwiczenia praktyczne i aktywizujące uczestników dyskusje, które łącznie zajmują ponad 60 proc. czasu szkolenia. Należą do nich m.in. odgrywanie rozmów z klientami, dyskusje nad konkretnymi problemami (np. jak zachowywać się w kontakcie z najemcą-paranoikiem), burze mózgów (jak odpowiedzieć na określoną zaczepkę) oraz symulacje szczególnie trudnych sytuacji komunikacyjnych. Wyniki uzyskane w ćwiczeniach przez uczestników są analizowane publicznie, dzięki czemu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się, co robić, by zwiększyć swą skuteczność w kontaktach z trudnymi komunikacyjnie klientami.
Po zakończeniu treningu jego uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Plan szkolenia

Style i standardy komunikacyjne w kontakcie z klientem

 • Jak rozmawiać z klientem – najemcą mieszkania komunalnego – podstawowe zasady. Rola standardów komunikacyjnych w codziennym funkcjonowaniu biura.
 • Style w komunikacji z klientem (klientem). Wybór stylu komunikacyjnego. Etykieta urzędnika w relacjach z klientami.

Trudny klient i klient, który sprawia problemy komunikacyjne

 • Subiektywne i obiektywne wyznaczniki „trudności” klienta.
 • Trudne rozmowy – komunikacja bezpośrednia i telefoniczna.
 • Najczęstsze typy kłopotliwych klientów i podstawowe zasady w kontaktach z nimi.
 • ◦ klient starszy (senior).
  ◦ klient niepełnosprawny.
  ◦ Klient psychicznie chory, paranoik, „prześladowany” przez sąsiadów, urzędników etc.
  ◦ klient o postawie roszczeniowej, niezadowolony, rozczarowany.
  ◦ klient nieuprzejmy lub agresywny.
  ◦ klient upośledzony umysłowo lub emocjonalnie.
  ◦ klient, który „wie lepiej”.
  ◦ Inne typy trudnych klientów.

 • Podstawowe zagrywki emocjonalne klientów. Jak na nie na bieżąco odpowiadać?
 • Pułapki psychologiczne w relacjach z określonymi typami trudnych klientów.
 • Dyskusja: trudni klienci w Twojej jednostce. Które typy sprawiają największe problemy i dlaczego?

Psychologia w kontakcie z klientem

 • Emocje na linii klient–pracownik obsługi klienta.
 • ◦ Kontakt emocjonalny: jak sprawnie odczytywać emocje rozmówcy i adekwatnie na nie odpowiadać?
  ◦ Emocje negatywne: jak radzić sobie z klientem, gdy ten reaguje zbyt gwałtownie i emocjonalnie.
  ◦ Emocje jako broń klienta – co robić, gdy klient płacze.

 • Osobowość klienta a komunikacja.
 • ◦ Typologia osobowości – krótkie wprowadzenie. Charakterystyka typów i zaburzeń osobowości szczególnie dokuczliwych dla otoczenia.
  ◦ Wpływ typu osobowości klienta na przebieg rozmowy.
  ◦ Jak zidentyfikować typ osobowości klienta i dostosować do niego przekaz werbalny, niewerbalny i argumenty?

Obsługa klienta w praktyce – generalne zasady

 • Początek rozmowy, czyli jak zrobić dobre pierwsze wrażenie, wzbudzić pozytywne emocje i zjednać sobie klienta.
 • Docieranie do istoty problemu klienta.
 • ◦ Rola właściwych pytań i umiejętności słuchania.
  ◦ Ćwiczenie w parach: wyciąganie informacji od klienta za pomocą pytań otwartych i parafraz.

 • Odpowiadanie na reklamacje i komunikowanie klientowi złych wiadomości (np. kiedy nie płacił i grozi mu eksmisja) – podstawowe zasady.
 • Rozwiązanie problemu klienta i sposób jego zakomunikowania.
 • ◦ Prezentowanie rozwiązania przez pryzmat korzyści dla klienta.
  ◦ Dyskusja z klientem, który nie jest zadowolony z rozwiązania. Techniki zbijania obiekcji.
  ◦ Rady dla klienta – kiedy i w jaki sposób ich udzielać.

 • Zarządzanie czasem. Jak obsłużyć klienta w sposób szybki i rzeczowy, nawet gdy klientowi na tym nie zależy.

Właściwa komunikacja z osobami starszymi i chorymi

 • Klient starszy – specyfika podejścia.
 • ◦ Stereotypy i uprzedzenia na temat wieku – jak sobie z nimi poradzić.
  ◦ Jak rozmawiać z osobą starszą, która nie widzi lub nie rozumie istoty problemu.

 • Kontakt z klientem chorym i niepełnosprawnym: na co należy uważać.
 • Zasady postępowania z klientami chorymi psychicznie.

Sytuacje konfliktowe i radzenie sobie ze zdenerwowanym/agresywnym klientem

 • Konflikt z klientem – jak go unikać i co robić, gdy zaistnieje.
 • ◦ Klasyfikacja konfliktów. Koło konfliktów – jak klasyfikować na nim konflikty. Konflikty interesów vs konflikty psychologiczne – sposoby radzenia sobie z obydwoma typami.
  ◦ Sztuka mediacji i rozwiązywania konfliktów w warunkach placówki służby zdrowia.
  ◦ Rozwiąż konfliktu w ośmiu krokach – uniwersalny sposób na spór z klientem.

 • Kontakt z klientem, który ma pretensje do gminy lub do nas osobiście. Techniki uspokajania agresywnych rozmówców.
 • Klient, który kłamie lub manipuluje.
 • ◦ Identyfikacja rozmówcy manipulującego oraz stosowanych przez niego taktyk.
  ◦ Asertywność w kontaktach z manipulującym klientem. Trening asertywności.

 • Dyskusja w grupie: co robimy, gdy klient na nas krzyczy lub nas obraża.

Radzenie sobie ze stresem w pracy z trudnymi klientami

 • Stres w pracy z klientami – przyczyny i skutki dla pracowników i organizacji.
 • Identyfikacja przyczyn stresu dla pracy w obsłudze klienta.
 • Metody radzenia sobie z czynnikami stresującymi pochodzącymi z zewnątrz.
 • Techniki szybkiej relaksacji i dochodzenia do siebie po wizycie klienta, który nas wyprowadził z równowagi.

Ćwiczenia praktyczne

 • Symulacje rozmów z trudnymi klientami, również – w razie życzenia – przed kamerą.
 • Ocena nagrań i zaprezentowanych kompetencji uczestników. Szkoleni otrzymują informacje zwrotne od prowadzącego i kolegów.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • 15-16.02.2021 – Katowice lub online
 • 25-26.02.2021 – Warszawa lub online
 • 1-2.03.2021 – Gdańsk lub online

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni – 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • Szkolenie stacjonarne: 1080 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź, Poznań, Gdańsk.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego online lub na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i siedziby Klienta.