Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik:

 • nabędzie umiejętności atrakcyjnego i efektywnego przedstawiania własnej osoby w środkach masowego przekazu,
 • dowie się co, kiedy i w jaki sposób należy o sobie powiedzieć, a o czym lepiej milczeć; jak mówić, by nie znudzić odbiorców i w jaki sposób dopasować poziom komunikatu do oczekiwań dziennikarzy, wydawców i publiczności,
 • nauczy się budowania argumentacji z wykorzystaniem wiedzy o regułach wpływu społecznego i psychologii motywacji,
 • opanuje sposoby obrony przed tremą i stresem towarzyszącym mówieniu do kamery i mikrofonu.

Metody pracy

Warsztaty autoprezentacji odbywają się z wykorzystaniem aktywnych metod szkoleniowych, w których skład wchodzą ćwiczenia indywidualne oraz autoprezentacje uczestników przed kamerą. Ćwiczenia praktyczne zajmują ok. 60 proc. czasu przewidzianego na szkolenie.

Program szkolenia jest elastyczny i może być dostosowany do wymagań klienta. Zakres programu może zostać również dostosowany do stopnia zaawansowania uczestników na polu komunikacji z mediami.

Po zakończeniu treningu uczestnicy otrzymują certyfikaty, potwierdzające odbycie szkolenia. Na życzenie organizatora może również zostać przygotowany krótki raport podsumowujący zaprezentowane na zajęciach kompetencje uczestników i zawierający rekomendacje w zakresie dalszego rozwoju ich umiejętności.

Trening może mieć charakter szkolenia zamkniętego (np. na miejscu w firmie, ale w grę wchodzą również treningi wyjazdowe), jak również szkolenia otwartego. Treningi otwarte organizowane są w hotelu w Wiśle, a w ich cenę wliczony jest dwudniowy pobyt uczestnika z pełnym wyżywieniem oraz dostępem do basenu, sauny i jacuzzi. Na życzenie klienta może zostać wybrana również inna lokalizacja.

Program

Specyfika autoprezentacji medialnej

 • Autoprezentacja jako przekaz wizerunkowy. Rola wizerunku w życiu zawodowym i publicznym. Etapy tworzenia wizerunku publicznego. Budowanie wizerunku drogą werbalną i kanałami niewerbalnymi.
 • Autoprezentacja bezpośrednia a autoprezentacja w mediach – podobieństwa i różnice. Jak środki przekazu wpływają na wizerunek.
 • Sytuacje, w których wypowiadamy się na swój temat w mediach – klasyfikacja.
 • Szczególne przypadki autoprezentacji: polityka i showbiznes.
 • Autoprezentacyjne fiaska – jak uniknąć bycia pośmiewiskiem.
 • Dobre przykłady autoprezentacji. Autoprezentacyjne supergwiazdy.
 • Składniki skutecznej autoprezentacji. Strategie i metody przedstawiania własnej osoby w zależności od sytuacji, potrzeb i audytorium.
 • Style komunikowania. Diagnoza własnego stylu. Wybór własnej ścieżki autoprezentacji.
 • Budowa komunikatu jako klucz do sukcesu: kategorie fortunności i skuteczności wypowiedzi.

Przygotowania

 • Opracowanie planu wizerunku medialnego własnej osoby – dlaczego musi poprzedzać prace nad prezentacją.
 • Zasady przygotowania autoprezentacji. Identyfikacja celów i sposobów ich osiągnięcia.
 • Określenie mocnych i słabych stron własnej osoby: jak jestem postrzegany. Wyróżnienie cech istotnych w danej sytuacji.
 • Ustalenie kolejności przedstawiania swoich mocnych punktów.
 • Wybór stylu komunikacji. Różnice w przygotowywaniu się do różnych form autoprezentacji (rozmowa kwalifikacyjna, wystąpienia publiczne, audycje radiowe i telewizyjne).
 • Wygląd i sposób bycia oraz ich wpływ na pierwsze wrażenie. Dopasowanie różnych składników wyglądu (makijaż, fryzura) i stroju do sytuacji.
 • Samopoczucie własne i jego rola. Ćwiczenia relaksacyjne na chwilę przed wystąpieniem. Relaksacja w sytuacji przedłużającego się stresu.

Początek wystąpienia

 • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorców gotowość do akceptowania tego, co mówimy.
 • Metody przezwyciężania tremy i zakłopotania w pierwszej fazie mówienia do kamery lub mikrofonu.

Autoprezentacja w trakcie wystąpienia

 • Techniki i środki oratorskie. Jak mówić, by być słuchanym?
 • Komunikacja werbalna: treść i sposób przekazu.
 • Co zrobić ze wzrokiem. Jak i gdzie patrzeć, gdy przed nami kamera.
 • Co zrobić z głosem. Sposoby mówienia do mikrofonu.
 • Komunikacja niewerbalna. Panowanie nad mową ciała. Wyraz twarzy i sposób mówienia.
 • Przezwyciężanie zdenerwowania. Techniki budowania wrażenia pewności siebie.
 • Sztuka poprawnej komunikacji ze słuchaczami. Środki retoryczne w autoprezentacji. O czym trzeba pamiętać, o czym lepiej zapomnieć?
 • Katalog narzędzi wpływu na odbiorców (zasada kontrastu, wzajemności, wyjątkowości).
 • Metody uatrakcyjnienia autoprezentacji. Wykorzystanie humoru.

Ćwiczenia praktyczne

 • Autoprezentacja przed kamerą. Nagrywanie wystąpień autoprezentacyjnych uczestników. Informacje zwrotne prowadzącego i pozostałych uczestników na temat wystąpienia.
 • Analiza mocnych stron uczestników oraz obszarów, nad którymi należy pracować. Rekomendacje na temat tego, na które cechy i atuty własnej osoby kłaść największy nacisk, co należy podkreślać, a co maskować w trakcie opowiadania o sobie, jak wykorzystywać swe atuty przed kamerą, które techniki prezentacji rozwijać oraz z którymi złymi nawykami walczyć.

Informacje organizacyjne

Najbliższe szkolenia otwarte:

 • Warszawa, 25-26.01.2021
 • Kraków, 1-2.02.2021
 • Wrocław, 8-9.02.2021
 • Gdańsk 22-23.02.2021
 • Łódź, 18-19.03.2021

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • Szkolenie standardowe: 1190 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • Szkolenia online realizowane są za pośrednictwem programów konferencyjnych i komunikatorów, odpowiadających potrzebom i możliwościom technicznym uczestników.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie fizycznej lub (w przypadku treningów online) plików pdf, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie (w przypadku szkoleń online – przesłane pocztą tradycyjną).

Koszt sesji indywidualnych dla 1 uczestnika online lub w Warszawie:

 • Od 200 zł netto / 246 zł brutto za 1 godzinę.
 • Przy większej liczbie godzin cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.