Korzyści ze szkolenia

Nogi uginają się pod Tobą, gdy widzisz kamerę, a kiedy potem każą Ci siebie oglądać (lub słuchać), masz ochotę schować głowę w piasek? Nie przejmuj się, to często spotykana reakcja. Na szczęście nie jest sobie trudno z nią poradzić. Wystarczy poznać kluczowe techniki zachowywania się przed kamerą, przećwiczyć ich użycie pod okiem specjalisty i opanować kilka łatwych metod radzenia sobie z tremą i strachem przed byciem nagranym. A wszystko w ciągu jednego lub dwóch dni szkolenia…

W trakcie szkolenia:

 • oswoisz się z kamerą i zobaczysz, jak zaakceptować swój wizerunek, zapanować nad odruchami i mową ciała oraz kontrolować tremę w sytuacji wystąpienia przed kamerą,
 • dowiesz się, jak jesteś postrzegany oraz co w Twoim wyglądzie i zachowaniu jest korzystnie odbierane przez innych, a co ewentualnie należy zmienić,
 • poznasz zasady właściwego posługiwania się mową ciała, rekwizytami, pracy z mikrofonem oraz poznają techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami, jakie paść mogą w trakcie wywiadu lub konferencji prasowej.

Metody pracy

Zajęcia podzielono na część wprowadzającą (techniczne i psychologiczne aspekty pracy z kamerą) oraz cztery bloki odpowiadające przykładowym gatunkom dziennikarskim. Każdy blok składa się z wprowadzenia teoretycznego, nagrania uczestników i analizy nagranego materiału. W trakcie analizy grupa ocenia i komentuje wystąpienia uczestników oraz formułuje rekomendacje dla przyszłych kontaktów z kamerą.

Program warsztatu

Zasady pracy z kamerą

Podstawy techniczne

 • Podstawowe pojęcia i ich znaczenie: sekwencja ujęć (reguła trzech ujęć), kontrplany, przebitki, zachowanie ciągłości akcji.
 • Rejestracja wypowiedzi dla mediów: ustawienie, tło, kontekst, kierunek patrzenia. Na co zwrócić uwagę, zanim operator włączy kamerę.
 • Efekty dźwiękowe: typy mikrofonów, reguły mówienia, zasady poprawnej emisji głosu.
 • Montaż nagranego materiału: długość i dynamika ujęć, chronologia, reguła osi.

Pierwszy kontakt z kamerą – jak przezwyciężać opór, stres i tremę

 • Psychologia tremy: czym jest i dlaczego atakuje nas przy włączonej kamerze.
 • Opór psychiczny przed oglądaniem i słuchaniem samego siebie – jak sobie z nim radzić.
 • Przezwyciężanie zdenerwowania. Poznawcze metody kontroli stresu.
 • Behawioralne metody panowania nad stresem i tremą.
 • Pierwsze wrażenie, czyli jak dobrze rozpocząć wystąpienie. Znaczenie scenariusza.
 • Techniki budowania wrażenia pewności siebie w studiu i przed kamerą.

Mowa ciała w pracy z kamerą w studiu

 • Podstawy komunikacji wizualnej: mowa ciała i emisja głosu.
 • Sygnały wizualne: wygląd, strój, sposób bycia i ich rola w odbiorze tego, co mówimy. Postawa ciała i sposoby jej kontrolowania.
 • Barwa, tembr i natężenie głosu. Sposób mówienia – jak sprawić, by był atrakcyjny dla słuchających.
 • Dykcja, artykulacja i spójność wypowiedzi – metody kontroli nad przerywnikami typu „yyyyy”.
 • Sprzężenie zwrotne i utrzymywanie kontaktu z rozmówcą (dziennikarzem). Rola uśmiechu, kontaktu wzrokowego i innych sygnałów pewności siebie.
 • Niewerbalne sygnały emocji, stosunku nadawcy do odbiorcy i prawdziwości wypowiedzi.

Język i mówienie do kamery

 • Dobór słów i rejestru wypowiedzi.
 • Poprawność gramatyczna, frazeologiczna i stylistyczna wypowiadanego tekstu.
 • Wata słowna i wodolejstwo – dlaczego nie są wskazane w wystąpieniu. Jak pozbyć się nawyku mówienia o niczym?
 • Nie każdy wie to, co my. Jak być zrozumiałym, mówiąc o rzeczach fachowych, nie tracąc jednocześnie wrażenia kompetencji?
 • Ogólne zasady rządzące wystąpieniami w mediach. Jak mówić prosto i atrakcyjnie?
Gatunki dziennikarskie

Krótka wypowiedź („setka”)

 • Podstawowe zasady udzielania krótkich wypowiedzi mediom.
 • Niebezpieczeństwa związane z brakiem kontroli nad nagranym materiałem.
 • Ćwiczenie: Nagranie krótkiej wypowiedzi do kamery.

Prezentacja, przemówienie lub inna dłuższa wypowiedź do kamery

 • Mówienie “z głowy” czy w oparciu o konspekt? Co i kiedy wybrać?
 • Dlaczego nie należy czytać tekstu z kartki i czemu mimo to warto mieć przed sobą plan tego, co będzie się mówić. Co powinno znaleźć się w planie?
 • Początek wypowiedzi: jak skutecznie przykuć uwagę odbiorcy.
 • Rekwizyt przed kamerą. Reguły prezentowania przedmiotu, faktu, zdarzenia.
 • Prezentacja multimedialna, czyli mówienie „pod obraz”. Podstawowe błędy i metody ich unikania.
 • Konstrukcja wypowiedzi (wprowadzenie, rozwinięcie, dramaturgia).
 • Perswazja i dobór kluczowych argumentów, które przekonają widzów do naszego punktu widzenia.
 • Zarządzanie czasem w trakcie wystąpienia: jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować widzów lub słuchaczy, a jednocześnie sprawić, by nas zapamiętano.
 • Ćwiczenie: przemówienie lub prezentacja do kamery. Analiza mowy ciała, sensowności wypowiedzi oraz zastosowanych technik mówienia i przekonywania.

Wywiad lub rozmowa w studiu z dziennikarzem

 • Rodzaje wywiadów. Wywiad a luźna rozmowa w studiu.
 • Techniki zadawania pytań i odpowiadania. Intonacja i postawa ciała.
 • Umiejętności osoby przeprowadzającej wywiad, strategia prowadzenia rozmowy. Sposoby zadawania pytań, regulowanie napięcia emocjonalnego między prowadzącym rozmowę i rozmówcą, reakcje na niespodziewane i niestandardowe zachowania rozmówcy.
 • Formuły otwierania i zamykania rozmowy.
 • Techniki kontrolowania toku rozmowy: jak będąc gościem w studiu decydować o tym, o co zapyta dziennikarz.
 • Metody uatrakcyjniania wywiadów. Wykorzystanie przykładów, anegdot z życia i humoru.
 • Ćwiczenia: Nagrywanie wywiadów przygotowywanych w parach i ich analiza.

Konferencja prasowa

 • Organizacja i uczestnictwo w konferencjach prasowych i wydarzeniach medialnych.
 • Dobór dziennikarzy – zasady, strategie, niebezpieczeństwa.
 • Zasady komunikacji z dziennikarzami w trakcie konferencji prasowej.
 • Techniki wymijającego odpowiadania na niewygodne pytania dziennikarzy.
 • Ćwiczenie 1: Nagranie konferencji prasowej. Sala zadaje pytania, nagrywana osoba odpowiada.
 • Ćwiczenie 2: Analiza nagrań pod kątem technik radzenia sobie w trudnych i nieprzewidzianych sytuacjach. Omówienie przykładowych strategii odpowiadania na ataki.

Adresaci

 • Przedstawiciele firm,stowarzyszeń, które w swoich obowiązkach mają prezentację pracodawcy i jego osiągnięć na forum publicznym.
 • Osoby publiczne, a także osoby pretendujące do tego by się nimi stać.
 • Specjaliści ds. PR i marketingu, rzecznicy prasowi.

Informacje organizacyjne

Najbliższe szkolenia otwarte:

 • Warszawa, 25-26.01.2021
 • Kraków, 1-2.02.2021
 • Wrocław, 8-9.02.2021
 • Gdańsk 22-23.02.2021
 • Łódź, 18-19.03.2021

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • Szkolenie standardowe: 1190 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • Szkolenia online realizowane są za pośrednictwem programów konferencyjnych i komunikatorów, odpowiadających potrzebom i możliwościom technicznym uczestników.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie fizycznej lub (w przypadku treningów online) plików pdf, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie (w przypadku szkoleń online – przesłane pocztą tradycyjną).

Koszt sesji indywidualnych dla 1 uczestnika online lub w Warszawie:

 • Od 200 zł netto / 246 zł brutto za 1 godzinę.
 • Przy większej liczbie godzin cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.