Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • reguły tworzenia i wygłaszania oświadczeń dla mediów,
 • strategie nawiązywania kontaktów z dziennikarzami,
 • zasad zachowywania się przed kamerą i w studiu telewizyjnym,
 • techniki skupiania i utrzymywania na sobie uwagi odbiorców oraz metody kontroli tremy i stresu w sytuacji wystąpienia w mediach.

Adresaci

 • Osoby publiczne, a także osoby pretendujące do tego by się nimi stać.
 • Osoby, którym zależy na podniesieniu kompetencji w obszarze profesjonalnego budowania relacji z mediami.
 • Osoby zainteresowane tematem sztuki wystąpień medialnych.

Metody pracy

Warsztat obejmuje dwa dni szkoleniowe. Zajęcia podzielone są na część wykładową i ćwiczenia. W trakcie wykładów uczestnicy przyswajają podstawową wiedzę na temat reguł tworzenia i wygłaszania oświadczeń dla mediów, strategii nawiązywania kontaktów z dziennikarzami, zasad zachowywania się przed kamerą i w studiu telewizyjnym, technik skupiania i utrzymywania na sobie uwagi odbiorców oraz metod kontroli tremy i stresu w sytuacji wystąpienia w mediach.

W ramach warsztatu rejestrowane i oglądane będą publiczne wystąpienia uczestników. Dzięki temu będą się oni mogli dowiedzieć, jak są postrzegani oraz co w ich wyglądzie, mimice, gestykulacji i artykulacji jest korzystnie odbierane przez innych, a co należy zmienić. Prócz tego szkolony pozna techniki skutecznego radzenia sobie z problemami w pracy z kamerą, rekwizytem, mikrofonem oraz dowie się, jak poradzić sobie z tremą, stresem i trudnymi pytaniami, jakie paść mogą w trakcie rozmowy w studiu lub konferencji prasowej.

Plan warsztatu

Wprowadzenie do wystąpień medialnych w studiu i przed kamerą

 • Wystąpienia w mediach jako kategoria wystąpień publicznych. Charakterystyka szczegółowa.
 • Ogólne zasady rządzące wystąpieniami w mediach. Jak mówić prosto i atrakcyjnie?
 • Psychologiczne problemy związane z wystąpieniami przed kamerą. Opór psychiczny przed oglądaniem i słuchaniem samego siebie – jak sobie z nim radzić. Problem tremy i sposoby jej kontroli.
 • Techniczne aspekty wystąpień medialnych i pracy z kamerą (kierunek patrzenia itp.).

Komunikacja z mediami w praktyce

 • Przygotowanie do kontaktu z mediami. Określenie celu kontaktów i środków do jego osiągnięcia.
 • Nawiązywanie kontaktów z dziennikarzami. Jak dotrzeć do dziennikarza i zrobić na nim właściwe pierwsze wrażenie?
 • Jak zbudować i utrzymać kontakt z dziennikarzem, który sam się z nami skontaktował?
 • Długofalowe kontakty z mediami. Zinstytucjonalizowana współpraca z prasą, radiem i telewizją.
 • Bliskie relacje z dziennikarzami oraz wynikające z nich szanse i zagrożenia.

Wywiad prasowy

 • Wywiad dla prasy – cechy charakterystyczne.
 • Autoryzacja w wywiadzie prasowym: dlaczego należy o nią prosić i jak to robić. Zasady autoryzowania.

Krótka wypowiedź do kamery („setka”)

 • Podstawowe zasady udzielania krótkich wypowiedzi mediom.
 • Niebezpieczeństwa związane z brakiem kontroli nad nagranym materiałem.

Wywiad i rozmowa w studiu z dziennikarzem.

 • Rodzaje wywiadów. Wywiad a luźna rozmowa w studiu.
 • Techniki zadawania pytań i odpowiadania. Intonacja i postawa ciała.
 • Umiejętności osoby przeprowadzającej wywiad, a to, jak wypada odpowiadający. Strategie prowadzenia rozmowy. Sposoby zadawania pytań, regulowanie napięcia emocjonalnego, reakcja na niespodziewane i niestandardowe zachowania pytającego.

Mowa ciała w pracy z kamerą przy okazji wystąpienia w studiu

 • Sygnały wizualne: wygląd, strój, sposób bycia i ich rola w odbiorze tego, co mówimy.
 • Barwa, tembr i natężenie głosu.
 • Sprzężenie zwrotne i utrzymywanie kontaktu z rozmówcą (dziennikarzem). Rola kontaktu wzrokowego.
 • Mowa ciała przed kamerą. Postawa ciała i sposoby jej kontrolowania.
 • Niewerbalne sygnały emocji, stosunku nadawcy do odbiorcy i prawdziwości wypowiedzi.

Przygotowanie do rozmowy w studiu lub innego wystąpienia w mediach

 • Mówienie “z głowy” czy w oparciu o konspekt? Co i kiedy wybrać?
 • Dlaczego nie należy czytać tekstu z kartki i czemu mimo to warto mieć przed sobą plan tego, co będzie się mówić. Co powinno znaleźć się w planie?
 • Zarządzanie czasem w rozmowie. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować rozmówcy lub potencjalnych widzów lub słuchaczy.

Język wystąpienia

 • Dobór słów i rejestru wypowiedzi.
 • Poprawność gramatyczna, frazeologiczna i stylistyczna tekstu.
 • Wata słowna i wodolejstwo – dlaczego nie są wskazane w wystąpieniu. Jak pozbyć się nawyku mówienia o niczym?
 • Nie każdy wie to, co my. Jak być zrozumiałym, mówiąc o rzeczach fachowych, nie tracąc jednocześnie wrażenia kompetencji?

Stres, trema, emocje i metody ich kontroli

 • Psychologia tremy. Skąd się bierze stres i dlaczego atakuje właśnie w sytuacjach publicznych.
 • Przezwyciężanie zdenerwowania. Poznawcze metody kontroli stresu.
 • Behawioralne metody panowania nad stresem i tremą.
 • Techniki budowania wrażenia pewności siebie w studiu i przed kamerą.

Konstrukcja wypowiedzi

 • Początek wypowiedzi: jak skutecznie przykuć uwagę odbiorcy.
 • Rozwinięcie i dobór kluczowych argumentów, które przekonają widzów do naszego punktu widzenia.
 • Techniki kontrolowania rozmowy: jak będąc gościem w studiu wpływać na to, o co mówi i myśli dziennikarz.
 • Metody uatrakcyjniania wystąpienia. Wykorzystanie przykładów, anegdot z życia i humoru.

Konferencja prasowa

 • Organizacja i uczestnictwo w konferencjach prasowych i wydarzeniach medialnych.
 • Dobór dziennikarzy – zasady, strategie, niebezpieczeństwa.
 • Zasady komunikacji z dziennikarzami w trakcie konferencji prasowej.
 • Techniki wymijającego odpowiadania na niewygodne pytania dziennikarzy.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

 • Nagrywanie symulowanych wywiadów i rozmów w studiu.
 • Analiza nagrań. Informacje zwrotne prowadzącego na temat słabych i mocnych stron występującego i obszarów, nad którymi należy pracować.
 • Rekomendacje na temat tego, na które cechy i atuty własnej osoby kłaść największy nacisk, co należy podkreślać, a co maskować w trakcie opowiadania o sobie, jak wykorzystywać swe atuty przed kamerą, które techniki prezentacji rozwijać oraz z którymi złymi nawykami walczyć.

Informacje organizacyjne

Najbliższe szkolenia otwarte:

 • Warszawa, 25-26.01.2021
 • Kraków, 1-2.02.2021
 • Wrocław, 8-9.02.2021
 • Gdańsk 22-23.02.2021
 • Łódź, 18-19.03.2021

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • Szkolenie standardowe: 1290 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • Szkolenia online realizowane są za pośrednictwem programów konferencyjnych i komunikatorów, odpowiadających potrzebom i możliwościom technicznym uczestników.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie fizycznej lub (w przypadku treningów online) plików pdf, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie (w przypadku szkoleń online – przesłane pocztą tradycyjną).

Koszt sesji indywidualnych dla 1 uczestnika online lub w Warszawie:

 • Od 200 zł netto / 246 zł brutto za 1 godzinę.
 • Przy większej liczbie godzin cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.