Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik:

 • pozna techniczne aspekty pracy z kamerą,
 • nauczy się zarządzania czasem w wystąpieniu/wywiadzie.

Adresaci

 • Eksperci, trenerzy, członkowie zarządu – osoby, które chcą nauczyć się pracy z kamerą.
 • Managerowie i specjaliści marketingu, komunikacji, szkoleń, employer brandingu.

Metody pracy

Szkolenie koncentruje się na rozwijaniu kompetencji uczestników z zakresu przygotowania do programu i wystąpień przed kamerą, zwłaszcza w charakterze prowadzącego wywiady z klientem biznesowym.

Warsztat obejmuje dwa dni szkoleniowe. Zajęcia podzielone są na część wykładową i warsztatową :ćwiczenia. W trakcie wykładów uczestnicy przyswajają podstawową wiedzę na temat reguł przygotowywania wywiadów i poprawnego zadawania pytań przed kamerą, technik skupiania i utrzymywania na sobie uwagi odbiorców oraz metod kontroli tremy i stresu przed kamerą. Prócz tego szkolony dowiaduje się się, jak posługiwać się rekwizytami i sprawnie odstresowywać gościa w studiu.

W ramach warsztatu będą oglądane i analizowane nagrane wcześniej lub w trakcie szkolenia wywiady uczestników (również z prowadzącym i ze sobą nawzajem). Dzięki temu szkoleni otrzymają informacje zwrotne na temat tego, jak profesjonalnie prezentują się w telewizji oraz co w ich wyglądzie, mimice, gestykulacji i artykulacji jest korzystnie odbierane przez innych, a co należy zmienić. Zajęcia zakończą się przedstawieniem indywidualnych rekomendacji dla każdego uczestnika w kwestii jego dalszej pracy w roli osoby występującej publicznie i prowadzącej wywiad live z klientem biznesowym.

Plan szkolenia

Wprowadzenie do wywiadów live i przed kamerą

 • Wywiad jako forma telewizyjna. Ogólne zasady przygotowania prowadzącego.
 • Cel wywiadu, czyli po co w ogóle rozmawiamy. Jak wychodząc od niego dojść do atrakcyjnego przekazu.
 • Rodzaje wywiadów i ich przełożenie na dynamikę rozmowy.
 • Osoba udzielająca wywiadu – o czym musi pamiętać i jak ją ośmielić.
 • Zasady rządzące mówieniem do większego audytorium i występami w mediach. Jak mówić prosto i atrakcyjnie, tak by przyciągać uwagę publiczności.
 • Psychologiczne problemy związane z wystąpieniami przed kamerą. Opór psychiczny przed oglądaniem i słuchaniem samego siebie – jak sobie z nim radzić. Problem tremy i sposoby jej przezwyciężania.
 • Techniczne aspekty pracy z kamerą i odpowiadania na pytania rozmówców.

Mowa ciała w pracy z kamerą

 • Sygnały wizualne: wygląd, strój, sposób bycia i ich rola w odbiorze tego, co mówimy.
 • Postawa ciała i sposoby jej kontrolowania.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z odbiorcami. Rola kontaktu wzrokowego z rozmówcą i widzem: gdzie patrzeć w trakcie nagrania?
 • Niewerbalne sygnały emocji, stosunku nadawcy do odbiorcy i prawdziwości wypowiedzi.
 • Sposób mówienia: barwa, tembr i natężenie głosu. Rola szybkości i zdecydowania w wypowiedzi.
 • Mowa ciała przed kamerą w warunkach autoprezentacji i reportażu.

Autoprezentacja

 • Autoprezentacja zadającego pytania – na co zwracać uwagę, gdy mówimy.
 • Składniki skutecznej autoprezentacji. Strategie i metody przedstawiania własnej osoby w zależności od sytuacji, potrzeb i audytorium.
 • Budowanie wizerunku drogą werbalną i kanałami niewerbalnymi.
 • Style komunikowania. Diagnoza własnego stylu. Wybór własnej ścieżki autoprezentacji.

Przygotowanie do wywiadu i programu w studiu

 • Mówienie “z głowy” czy w oparciu o konspekt? Co i kiedy wybrać?
 • Dlaczego nie należy czytać tekstu z kartki i czemu mimo to warto mieć przed sobą plan tego, co będzie się mówić. Co należy mieć w takim planie?
 • Zarządzanie czasem w wystąpieniu/wywiadzie. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować odbiorcy.
 • Zasady pisania planu wywiadu.
 • Realizacja w praktyce: kadry, ustawienie etc.
 • Ciężkie sytuacje w trakcie wywiadu: jak rozkręcić rozmówcę lub delikatnie przerwać, gdy mówi za dużo.
 • Zasady postępowania, gdy gość się myli lub odnosi się do nas w sposób niepożądany.

Język programu w studiu i reportażu

 • Intonacja i segmentacja tekstu mówionego: jak powinien mówić gospodarz programu młodzieżowego, jak gość, a jak reporter.
 • Spójność i gładkość wypowiedzi – jak ją uzyskać. Zawiłe i niekonkretne konstrukcje zaciemniające i rozwadniające przekaz – co z nimi robić?
 • Pułapki językowe w trakcie pracy w studiu: na co zwracać szczególną uwagę?
 • Mówienie, gdy się nie wie, co się chce powiedzieć. Jak wówczas mówić i z kogo brać przykład.
 • Poprawność gramatyczna, frazeologiczna i stylistyczna tekstu.
 • Manieryzmy językowe uczestników; korygowanie złych nawyków.

Dykcja i wymowa

 • Specyficzne właściwości języka mówionego w sytuacji wystąpienia publicznego. Zróżnicowanie fonetyczne i leksykalne w odniesieniu do rodzaju wystąpienia.
 • Normy wymowy. Wymowa poprawna i jej znaczenie w sytuacji publicznej.
 • Tempo wypowiedzi i intonacja – co sygnalizują i jak je kontrolować. Sposoby regulacji tempa mówienia.
 • Wymowa staranna i granice jej używania. Jaka wymowa jest pożądana w autoprezentacji i reportażu?
 • Zalety wyrazistej dykcji. Problemy dykcyjne, wady wymowy i strategie ich maskowania.
 • Podpórki językowe i pułapki, które się z nimi wiążą. Dźwięki yyyy i eeee – jak sobie z tym radzić.
 • Inne rozpowszechnione błędy i usterki dykcji i artykulacji.

Stres, trema, emocje i metody ich kontroli

 • Psychologia tremy. Skąd się bierze stres i dlaczego atakuje właśnie w sytuacjach publicznych.
 • Przezwyciężanie zdenerwowania. Poznawcze metody kontroli stresu.
 • Behawioralne metody panowania nad stresem i tremą.
 • Techniki budowania wrażenia pewności siebie.
ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Przygotowania do wywiadów i próbne wywiady uczestników

 • Ćwiczenie: aktywne identyfikowanie celu wywiadu. Określenie środków, które pomogą go osiągnąć.
 • Przygotowywanie krótkich wywiadów. Uzasadnienie doboru pytań.
 • Informacje zwrotne trenera i pozostałych uczestników.

Nagrania i dyskusja

 • Nagrywanie wywiadów, uprzednio przygotowanych przez uczestników.
 • Analiza nagrań. Dyskusja na temat pierwszego wywiadu, wskazanie mocnych stron występującego i obszarów, nad którymi należy pracować.
 • Rekomendacje końcowe i przedstawienie zadania na następny dzień.
ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
 • Nagranie wywiadu: rozmowy z gościem, który jest małomówny i którego trzeba zaangażować.
 • Nagranie drugiego wywiadu: rozmowa z człowiekiem zbyt gadatliwym lub bezczelnym.
 • Trzecie nagranie: forma i natura programu wybrana przez uczestnika.
ANALIZA I REKOMENDACJE
 • Oglądanie programów i reportaży, nagranych przez uczestników.
 • Analiza nagrań. Informacje zwrotne prowadzącego na temat zalet i wad wystąpienia, zwłaszcza przez pryzmat technicznych aspektów prowadzonych wywiadów.
 • Rekomendacje na temat tego, na które cechy i atuty własnej osoby kłaść największy nacisk, co należy podkreślać, a co maskować w trakcie opowiadania o sobie, jak wykorzystywać swe atuty przed kamerą, które techniki prezentacji rozwijać oraz z którymi złymi nawykami walczyć.
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Informacje organizacyjne

Najbliższe szkolenia otwarte:

 • Warszawa, 25-26.01.2021
 • Kraków, 1-2.02.2021
 • Wrocław, 8-9.02.2021
 • Gdańsk 22-23.02.2021
 • Łódź, 18-19.03.2021

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • Szkolenie standardowe: 1290 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • Szkolenia online realizowane są za pośrednictwem programów konferencyjnych i komunikatorów, odpowiadających potrzebom i możliwościom technicznym uczestników.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie fizycznej lub (w przypadku treningów online) plików pdf, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie (w przypadku szkoleń online – przesłane pocztą tradycyjną).

Koszt sesji indywidualnych dla 1 uczestnika online lub w Warszawie:

 • Od 200 zł netto / 246 zł brutto za 1 godzinę.
 • Przy większej liczbie godzin cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.