Cel szkolenia i korzyści uczestnika

Celem szkolenia jest poznanie zasad, jakimi rządzi się redakcja tekstów, oraz rozwinięcie językowych i stylistycznych kompetencji uczestników, niezbędnych w pracy redaktora, dziennikarza lub specjalisty public relations, odpowiedzialnego za tworzenie informacji dla mediów.

W ramach treningu uczestnik:

 • pozna podstawowe zasady rządzące redagowaniem tekstu prasowego i specjalistycznego,
 • zaznajomi się z praktycznymi aspektami redakcji tekstu (granice ingerencji redaktora w tekst, znaki korektorskie),
 • dowie się, z jakich źródeł i pomocy korzystać w trakcie redakcji,
 • przećwiczy sztukę redagowania na wybranych przez trenera przykładach.

Plan szkolenia

Redakcja tekstów – czym dziś jest

 • Praca redaktora w czasopiśmie i w wydawnictwie. Na czym polega dziś redakcja tekstów i jakie są jej cele.
 • Zadania dobrej redakcji: jakie korzyści daje autorowi, wydawnictwu i czytelnikom.
 • Granice pracy redaktora. Jak dalece redaktor ma ingerować w powierzony mu tekst: co powinien poprawić w trakcie redakcji, co może, a czego nie wolno.
 • Swoboda stylu i specyficzny język autora a praca redaktora. Jak wygląda redakcja tekstów w przypadku takich form dziennikarskich jak artykuł informacyjny, wywiad, reportaż, recenzja i felieton.
 • Błąd językowy i jego wpływ na odbiór tekstu. Rodzaje błędów: ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne, leksykalne i stylistyczne. Na które powinien najbardziej uważać redaktor?
 • Znaki korektorskie i zasady ich stosowania przy adiustacji i redakcji.

Style redagowanych tekstów

 • Jak piszą dziś dziennikarze? Zasady konstrukcji tekstów informacyjnych (odwrócona piramida) i główne wyznaczniki stylu dziennikarskiego.
 • Najważniejsze cechy recenzji, felietonów i innych form komentujących.
 • Elementy i zabiegi językowe mające wpływ na dynamikę współczesnego tekstu publicystycznego.
 • Redakcja tekstów naukowych i popularnonaukowych. Co zrobić, gdy redaktor nie jest ekspertem w danej dziedzinie (a musi tekst opracować).
 • Tekst poradnikowy i jego charakterystyka stylistyczna.
 • Blog i inne mniej lub bardziej formalne gatunki współczesnej prozy.

Zanim zaczniesz redagować: kryteria oceny tekstu wyjściowego

 • Ocena czytelności i atrakcyjności tekstu: temat, ujęcie, prostota formy, jasność, zrozumiałość, poprawność językowa, przynależność gatunkowa, oryginalność ujęcia tematu, atrakcyjność dla grupy docelowej czytelników.
 • Kryteria oceny trudności tekstu: długość i pochodzenie wyrazów, złożoność zdań.
 • Występowanie lub brak elementów nadających tekstowi strukturę lub pełniących funkcję fatyczną (nagłówki, ilustracje, śródtytuły, tabele i dialogi).

Redakcja tekstów w praktyce

 • Zasady pisania i redagowania tekstów informacyjnych i naukowych. Metody upraszczania tekstów, które są za długie lub zbyt skomplikowane.
 • Redakcja tekstów o dużym współczynniku subiektywności: recenzji, komentarzy i felietonów. Właściwe podejście do zabiegów stylistycznych i retorycznych.
 • Poprawa i adiustacja błędów zamierzonych (lub potencjalnie zamierzonych) przez autora, zwłaszcza stylistycznych i interpunkcyjnych.
 • Dobór słownictwa i form gramatycznych w procesie redagowania.
 • Metafory i związki frazeologiczne – na co musi tutaj uważać redaktor?
 • Redakcja tekstów a praca ze słownikiem. Z jakich słowników korzystać w pracy redaktora?
 • Ocena wyników pracy redaktora i kształtu zredagowanego tekstu.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.