Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik:

 • nauczy się autoprezentacji przed publicznością lub kamerą,
 • dowie się jak powinna wyglądać komunikacja dynamiczna, rozmowa z potencjalnym wyborcą,
 • przećwiczy debatę z przeciwnikiem politycznym, komunikację z rozmówcą wrogim lub agresywnym.

Adresaci

 • Politycy.
 • Przedstawiciele samorządów kontaktujący się z mediami, radni, działacze organizacji politycznych i społecznych.
 • Osoby zainteresowane powyższym tematem.

Organizacja treningu

Warsztat obejmuje dwa dni szkoleniowe. Zajęcia podzielone są na część wykładową i ćwiczenia, które charakteryzują się wzrastającym stopniem trudności.
Każdego dnia wystąpienia uczestnika są nagrywane i analizowane na forum grupy, dzięki czemu uczestnik otrzymuje informację zwrotną na temat swych umiejętności w zakresie komunikacji z mediami oraz potencjalnych dróg rozwoju.

Zakres wykładów teoretycznych

Komunikacja osoby publicznej z mediami i wyborcami

 • Wystąpienia w mediach jako element pracy polityka.
 • Informacja prasowa, sprostowanie i inne podstawowe formy dziennikarskie jako część zadań sztabu.
 • Nawiązywanie kontaktów z dziennikarzami. Jak skutecznie trafić do dziennikarza z przekazem politycznym?
 • Długofalowe kontakty z mediami jako kluczowy element PR osoby publicznej.
 • Media relations. Zinstytucjonalizowana współpraca z prasą, radiem i telewizją.

Język ciała polityka

 • Sygnały wizualne: wygląd, strój, sposób bycia i ich rola w odbiorze tego, co mówimy.
 • Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego.
 • Postawa ciała i sposoby jej kontrolowania.
 • Niewerbalne sygnały emocji, stosunku nadawcy do odbiorcy i prawdziwości wypowiedzi.

Język, którym mówi polityk

 • Poprawność gramatyczna, frazeologiczna i stylistyczna tekstu.
 • Spójność i poprawność stylistyczna wypowiedzi.
 • Podpórki językowe i pułapki, które się z nimi wiążą. Dźwięki ‘yyyy’ i ‘eeee’ – jak sobie z nimi radzić.
 • Wata słowna i wodolejstwo – kiedy są wskazane w wystąpieniu polityka i dlaczego n9e należy z nimi przesadzać.
 • Nie każdy wie to, co my. Jak być zrozumiałym nie tracąc wrażenia kompetencji?

Wystąpienie publiczne

 • Mówienie “z głowy” czy w oparciu o konspekt? Co i kiedy wybrać?
 • Dlaczego nie należy czytać tekstu z kartki i czemu mimo to warto mieć przed sobą plan tego, co będzie się mówić. Co należy mieć w takim planie?
 • Zasady pisania tekstu lub planu wystąpienia. Dobór słów. Techniki i środki oratorskie, po które warto sięgać.
 • Początek wystąpienia: nawiązywanie kontaktu z odbiorcami; jak zapewnić im dobre samopoczucie i sprawić, by słuchali?
 • Problem zaufania – jak wzbudzić zaufanie będąc politykiem? Dlaczego zaufanie należy wzbudzać w pierwszej fazie rozmowy?
 • Metody przezwyciężania tremy i zakłopotania w wystąpieniu publicznym i przed kamerą.
 • Zarządzanie czasem w trakcie mówienia. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować odbiorcy.
 • Techniki znajdowania punktów wspólnych.
 • Metody budowania wiarygodności i wrażenia kompetencji.
 • Podtrzymywanie pozytywnej atmosfery rozmowy. Zachowanie równowagi pomiędzy mówieniem i słuchaniem.

Krótka wypowiedź do kamery („setka”)

 • Podstawowe zasady udzielania wypowiedzi mediom.
 • Niebezpieczeństwa związane z brakiem kontroli nad nagranym materiałem.

Wywiad prasowy

 • Wywiad dla prasy – cechy charakterystyczne.
 • Autoryzacja w wywiadzie prasowym: dlaczego należy o nią prosić i jak to robić. Zasady autoryzowania.

Wywiad na żywo i rozmowa w studiu z dziennikarzem

 • Rodzaje wywiadów. Wywiad a luźna rozmowa w studiu.
 • Techniki zadawania pytań i odpowiadania. Intonacja i postawa ciała.
 • Umiejętności osoby przeprowadzającej wywiad, strategia prowadzenia rozmowy. Sposoby zadawania pytań, regulowanie napięcia emocjonalnego między prowadzącym rozmowę i rozmówcą, reakcje na niespodziewane i niestandardowe zachowania rozmówcy.
 • Wywiad dla prasy – cechy charakterystyczne.
 • Autoryzacja w wywiadzie prasowym: dlaczego należy o nią prosić i jak to robić. Zasady autoryzowania.

Debata publiczna z oponentem

 • Debata publiczna – specyfika sytuacji.
 • Identyfikacja typu i stylu komunikacyjnego rozmówcy oraz stosowanych przez niego taktyk perswazyjnych.
 • Wybór strategii i adekwatnych metod dyskusji. Dobór tematyki. Selekcja i optymalny dobór argumentów.
 • Elementy erystyki: chwyty “czyste”: argumentacja i kontrargumentacja.
 • Chwyty “brudne”: sylogizmy, techniki perswazyjne, manipulacja werbalna i niewerbalna. Wprowadzenie i omówienie wybranych gier, chwytów i sztuczek. Odpowiadanie na nieczyste zagrania drugiej strony.
 • Gra na emocje: kiedy się sprawdza, jak się przed nią chronić? Sposoby kontroli własnych emocji i wpływania na emocje drugiej strony.
 • Interpretowanie sygnałów werbalnych i niewerbalnych przeciwnika w debacie. Co robić, gdy przeciwnik pomyli się lub „podłoży”?
 • Kłamstwo i metody jego identyfikacji u drugiej strony. Reakcja na kłamstwo.

Konferencja prasowa

 • Organizacja konferencji prasowych i wydarzeń medialnych.
 • Dobór dziennikarzy – zasady, strategie, niebezpieczeństwa.
 • Zasady komunikacji z dziennikarzami w trakcie konferencji prasowej.
 • Strategie i zasady odpowiadania na pytania.
 • Konferencje prasowe i wideokonferencje w internecie jako szansa na dotarcie do nowych grup demograficznych.

Informacje organizacyjne

Najbliższe szkolenia otwarte:

 • Warszawa, 25-26.01.2021
 • Kraków, 1-2.02.2021
 • Wrocław, 8-9.02.2021
 • Gdańsk 22-23.02.2021
 • Łódź, 18-19.03.2021

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • Szkolenie standardowe: 1290 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • Szkolenia online realizowane są za pośrednictwem programów konferencyjnych i komunikatorów, odpowiadających potrzebom i możliwościom technicznym uczestników.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie fizycznej lub (w przypadku treningów online) plików pdf, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie (w przypadku szkoleń online – przesłane pocztą tradycyjną).

Koszt sesji indywidualnych dla 1 uczestnika online lub w Warszawie:

 • Od 200 zł netto / 246 zł brutto za 1 godzinę.
 • Przy większej liczbie godzin cena do negocjacji.