Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • narzędzia prowadzenia polityki komunikacyjnej firmy w warunkach kryzysu, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji z własnymi pracownikami,
 • metody radzenia sobie z niekorzystnym i obliczonym na sensację zainteresowaniem mediów.

Adresaci

 • Rzecznicy i pracownicy biur prasowych oraz inne osoby odpowiedzialne za kontakt z mediami.
 • Managerowie, kierownicy, pracownicy działów PR/ marketingu/sprzedaży.
 • Kadra struktur zarządzania kryzysowego.

Metody pracy

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Uczestnicy poszerzają w jego trakcie swą wiedzę za pomocą technik takich jak:

 • gry symulacyjne i scenki,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • prace grupowe,
 • studium przypadku,
 • dyskusje i burze mózgów.

Zakres tematyczny

Informacje ogólne

 • Kryzys w organizacji – typy i charakterystyki.
 • Definiowanie kryzysów: identyfikacja zagrożeń.
 • Fazy kryzysu i odpowiadające im kroki zaradcze: dlaczego coraz rzadziej działają.
 • Rozlewanie się kryzysu na kolejne obszary aktywności firmy – czyli dlaczego kryzysy są jak wirusy.
 • Zarządzanie kryzysowe i jego przełożenie na działania komunikacyjne w firmie.
 • Komunikacja kryzysowa w organizacji – podstawowe schematy działań i uwarunkowania ich skuteczności.

Przygotowania na czarną godzinę

 • Działania zapobiegawcze: mailing i monitoring mediów i potencjalnych zagrożeń.
 • Przygotowanie planu kryzysowego. Wybór osób odpowiedzialnych za jego realizację oraz pierwszy kontakt z mediami.
 • Ewaluacja planu kryzysowego – ocena potencjalnych zagrożeń wokół firmy
 • Zawartość planu kryzysowego – określanie procedury i kompetencji poszczególnych osób w sytuacji kryzysu w firmie

Komunikacja wewnętrzna w warunkach kryzysu

 • Komunikacja w firmie a identyfikacja pracowników z przedsiębiorstwem.
 • Rola poczucia kontroli i sprawczości u pracownika w budowaniu dobrych relacji z pracodawcą.
 • Przedkryzysowe stosunki na linii pracownicy-organizacja. Używane narzędzia internal relations (biuletyny, strona www, intranet, wydawnictwa firmowe, akcje i konkursy).
 • Reakcja pracowników na kryzys. Zasady wpływania na ich stosunek emocjonalny do firmy i percepcję jej problemów.
 • Techniki przekonywania pracowników do „zaciskania pasa”.
 • Pracownicy jako rzecznicy firmy i droga do wyjścia z kryzysu.
 • Podstawowe błędy szefostwa w komunikacji kryzysowej z pracownikami.

Komunikowanie kryzysowe na zewnątrz: media tradycyjne

 • Zasady działania mediów: jak pracują i czego szukają dziennikarze prasy, radia i TV?
 • Dlaczego media uwielbiają trzęsienia ziemi: kryzys jako wzrost nakładu, widowni lub słuchalności.
 • Sposoby reagowania na kampanie negatywne w zależności od fazy kryzysu.
 • Działania informacyjne i public relations w praktyce firmy.
 • Sytuacja kryzysowa w firmie – jak radzić sobie z dziennikarzami. Standardy postępowania w kontaktach z mediami w okresie problemów.
 • Kryzysowe kampanie wizerunkowe i ocena ich skuteczności. Trudności z zaprojektowaniem i wdrożeniem kampanii.
 • Dobór dziennikarzy, z którymi rozmawiamy – zasady, strategie, niebezpieczeństwa.
 • Komunikat prasowy. Jak skutecznie trafić do dziennikarza z własną wersją wydarzeń.
 • Wywiad w trudnych czasach. Techniki wymijającego odpowiadania na niewygodne pytania dziennikarzy.
 • Konferencja prasowa w sytuacji kryzysowej. Zasady odpowiadania nieprzychylnym dziennikarzom.
 • Ocena rezultatów kryzysowej kampanii wizerunkowej w mediach tradycyjnych.

Walka o wizerunek firmy w internecie

 • Komunikacyjna specyfika internetu: zasady tworzenia komunikatów dla użytkowników sieci.
 • Portale, czyli jak przebić się z informacją do internetowego mainstreamu.
 • Sensacyjne agregatory treści typu Wykop – jak niwelować powstające za ich sprawą szkody wizerunkowe.
 • Media społecznościowe: szanse i zagrożenia w dobie kryzysu.
 • Marketing szeptany na forach i blogach, czyli jak anonimowo walczyć o własne imię.

Kryzysowa komunikacja z klientem

 • Przeciwdziałanie odchodzeniu klientów w sytuacji kryzysowej: polityka informacyjna firmy.
 • Rekompensaty i oferty specjalne dla wiernych klientów – jak je komunikować.
 • Przyciąganie nowych klientów w sytuacji kryzysowej – czy tylko ceną?
 • Kryzysowe relacje z trudnymi i konfliktowymi klientami.
 • Podstawowe zagrywki emocjonalne klientów. Jak na nie odpowiadać?

Komunikacja kryzysowa – inne aspekty

 • Kryzys w innych firmach i sposoby jego prezentacji w mediach.
 • Informacje poufne firmy w czasie kryzysu i ich znaczenie.
 • “Efekt bumerangowy” przy kampanii negatywnej i próbach cenzury.

Gry symulacyjne

 • Przygotowanie planu kryzysowego własnej firmy.
 • Tworzenie kryzysowej informacji prasowej.
 • Wywiad dla mediów – trening technik odpowiadania na niewygodne pytania.
 • Konferencja prasowa szefów w organizacji dotkniętej kryzysem.

Informacje organizacyjne

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.