Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z problematyką public relations, technikami promocji wizerunku, komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem i pracownikami, oraz ze sposobami radzenia sobie z zainteresowaniem mediów w sytuacji kryzysowej.

Metody pracy

W skład warsztatu wchodzi sześć bloków tematycznych. Standardowy blok będzie się składał z wprowadzenia teoretycznego i ćwiczeń praktycznych i gier symulacyjnych, w ramach których uczestnicy zajęć będą musieli poradzić sobie z wybranym problemem z obszaru public relations.

Program szkolenia

Wprowadzenie do public relations

 • Co to jest public relations. Przegląd definicji. Krótki rys historyczny. PR dziś – dziennikarstwo, marketing, reklama czy propaganda?
 • Problematyka PR w szerszym ujęciu. Psychologiczne aspekty wywierania wpływu na otoczenie. Wizerunek firmy i produktu jako droga do świadomości klienta. PR wewnętrzne i zewnętrzne.

Zasady organizacji działań public relations

 • Atrakcyjność informacji PR dla odbiorcy jako podstawa jej skuteczności.
 • Miejsce działu PR w strukturze organizacyjnej firmy
 • Finansowanie działań public relations.

Tożsamość organizacji (corporate identity)

 • Podstawowe pojęcia: corporate identity, corporate behaviour, corporate communications, corporate design.
 • Wizerunek a tożsamość organizacji.
 • System identyfikacji wizualnej firmy.
 • Kultura organizacyjna a tożsamość organizacji.
 • Styl zarządzania a tożsamość organizacji.

Analiza procesu public relations

 • Ocena stanu wyjściowego. Badania wstępne. Identyfikacja otoczenia organizacji.
 • Planowanie działań PR. Definiowanie potrzeb i celów klienta. Wybór metod oddziaływania.
 • Strategie PR i ich specyfika.
 • Wprowadzanie strategii.
 • Ocena rezultatów. Wybrane kampanie PR w Polsce i na świecie.

Klasyfikacja i charakterystyka działań public relations

 • Komunikat prasowy. Jak skutecznie trafić do dziennikarza.
 • Media relations. Współpraca z prasą, radiem i telewizją. Organizacja konferencji prasowych i eventów medialnych. Wywiad jako metoda oddziaływania.
 • PR w nowych mediach i internecie. Marketing szeptany. Marketing wirusowy w sieci.
 • Imprezy firmowe: seminarium i konferencja, press party, lunch, targi i wystawy, dni otwarte etc.
 • Zarządzanie w sytuacji kryzysowej.

PR wewnętrzny – internal relations

 • Komunikacja w firmie a identyfikacja z przedsiębiorstwem u jego pracowników.
 • Stosunki z pracownikami. Komunikowanie wewnętrzne. Strategie i narzędzia internal relations.
 • Rola przełożonych w ustalaniu i promowaniu zasad optymalnej komunikacji.
 • Kultura komunikacyjna w firmie a kultura zarządzania. Korzyści z dobrej komunikacji.
 • Narzędzia internal relations: strona www, intranet, gazetki i wydawnictwa firmowe.
 • Wewnętrzne imprezy firmowe i ich wpływ na morale w firmie.

Komunikowanie na zewnątrz: polityka informacyjna i wizerunkowa firmy

 • Działania informacyjne i public relations w praktyce firmy.
 • Definiowanie potrzeb i celów działań komunikacyjnych oraz ich oczekiwanych rezultatów. Wybór mediów i dróg dotarcia do klienta.
 • Strategie wizerunkowe i ich specyfika. Prowadzenie kampanii.
 • Komunikat prasowy. Jak skutecznie trafić do dziennikarza. Standardy postępowania w kontaktach z mediami.
 • Kampanie wizerunkowe w internecie: portale, blogi, fora, media społecznościowe. Marketing szeptany i marketing wirusowy w sieci.
 • Ocena rezultatów kampanii informacyjnej lub wizerunkowej.

Komunikacja kryzysowa

 • Sytuacja kryzysowa w firmie – jak radzić sobie z problemami i lubiącymi je mediami.
 • Zarządzanie kryzysem – rola centrum dowodzenia.
 • Informacje poufne firmy w czasie kryzysu i ich znaczenie.
 • Konferencja prasowa w sytuacji kryzysowej. Zasady komunikacji z dziennikarzami w trakcie konferencji prasowej.
 • Dobór dziennikarzy, z którymi rozmawiamy  – zasady, strategie, niebezpieczeństwa.
 • Techniki wymijającego odpowiadania na niewygodne pytania dziennikarzy.

Działania na granicy PR i ich uwarunkowania prawne i etyczne

 • Lobbying.
 • Sponsoring.
 • Product placement i marketing szeptany w internecie.
 • Czarne PR i metody szkodzenia konkurencji.

Kontakty z mediami na co dzień.

 • Kształtowanie polityki informacyjnej w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) oraz w internecie.
 • Nawiązywanie kontaktów z mediami: jak skutecznie trafić do dziennikarza i przekonać go, by pisał o tym, co chcemy. Standardy postępowania z ludźmi mediów.
 • Długofalowa współpraca z prasą, radiem i telewizją. Bliskie relacje z dziennikarzami oraz wynikające z nich szanse i zagrożenia.

Informacje organizacyjne

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.