Cel szkolenia

W dzisiejszym świecie, by nie stać w miejscu, trzeba ciągle się rozwijać i być zawsze o pół kroku przed konkurencją. Szkolenie to pokaże uczestnikom, jakimi narzędziami dysponuje przedsiębiorca, który chce promować wizerunek swej firmy i jej produktów na wciąż zmieniającym się współczesnym rynku.

W ramach szkolenia uczestnik pozna podstawowe narzędzia promocji wizerunku firmy oraz reguły i techniki kreowania zainteresowania firmą i jej produktami.

Równolegle szkolony nauczy się:

 • planować strategie promocji wizerunku firmy, przystosowane do profilu konsumentów jej produktów i do warunków, w jakich działa przedsiębiorstwo,
 • precyzyjnie określać szanse sukcesu strategii wizerunkowej już na etapie jej planowania,
 • kontrolować i ewaluować kolejne etapy wdrażania przykładowej kampanii wizerunkowo-medialnej.

Informacje organizacyjne

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Zakres tematyczny

Budowanie tożsamości przedsiębiorstwa (corporate identity).

 • Wizerunek i tożsamość organizacji a jej wyniki sprzedażowe i finansowe.
 • System identyfikacji wizualnej firmy. Logo. Strona internetowa i wykorzystanie internetu w budowaniu pozytywnego wizerunku korporacyjnego.
 • Dobre relacje z otoczeniem (ludzkim, korporacyjnych, z kontrahentami, politykami, urzędami etc.) a wizerunek firmy i jej codzienne funkcjonowanie.
 • Stosunki z pracownikami. Komunikowanie wewnętrzne. Strategie i narzędzia internal relations.

Polityka informacyjna firmy.

 • Działania informacyjne i public relations w praktyce firmy.
 • Miejsce działu PR w strukturze organizacyjnej firmy.
 • Finansowanie działań public relations.
 • Zarządzanie wizerunkowe w sytuacji kryzysowej.

Projekty informacyjne i piarowskie zmieniające wizerunek firmy lub jej produktu: tworzenie i wdrażanie.

 • Ocena stanu wyjściowego. Badania wstępne. Identyfikacja otoczenia organizacji.
 • Definiowanie potrzeb i celów projektu, oraz oczekiwanych rezultatów kampanii. Wybór mediów i dróg dotarcia do klienta.
 • Strategie wizerunkowe i ich specyfika. Prowadzenie kampanii.
 • Kampanie wizerunkowe w internecie: portale, blogi, fora, media społecznościowe. Marketing szeptany i marketing wirusowy w sieci.
 • Ocena rezultatów kampanii informacyjnej lub wizerunkowej.

Media relations.

 • Kształtowanie polityki informacyjnej w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja).
 • Komunikat prasowy. Jak trafić do dziennikarza i przekonać go do naszego punktu widzenia. Kompozycja komunikatu.
 • Media relations. Współpraca z prasą, radiem i telewizją. Standardy postępowania w kontaktach z dziennikarzami.
 • Długofalowe budowanie wizerunku firmy lub marki: product placement i sponsoring programów.