Cele treningu

Szkolenie koncentruje się na rozwijaniu kompetencji i umiejętności osób pracujących na stanowisku rzecznika lub planujących karierę w tym kierunku w zakresie wystąpień publicznych i kontaktów z mediami.
Zajęcia podzielone są na część wykładową i ćwiczenia. W trakcie wykładów uczestnicy przyswajają podstawową wiedzę na temat reguł tworzenia i wygłaszania oświadczeń dla mediów, strategii nawiązywania kontaktów z dziennikarzami, zasad zachowywania się przed kamerą i w studiu telewizyjnym, technik skupiania i utrzymywania na sobie uwagi odbiorców oraz metod kontroli tremy i stresu w sytuacji wystąpienia w mediach.
W ramach warsztatu rejestrowane i oglądane będą publiczne wystąpienia uczestników. Dzięki temu będą się oni mogli dowiedzieć, jak są postrzegani oraz co w ich wyglądzie, mimice, gestykulacji i artykulacji jest korzystnie odbierane przez innych, a co należy zmienić. Prócz tego szkolony pozna techniki skutecznego radzenia sobie z problemami w pracy z kamerą, rekwizytem, mikrofonem oraz dowie się, jak poradzić sobie z tremą, stresem i trudnymi pytaniami, jakie paść mogą w trakcie rozmowy w studiu lub konferencji prasowej.

Plan warsztatu

Wprowadzenie do pracy rzecznika prasowego

 • Wystąpienia w mediach jako kategoria wystąpień publicznych. Charakterystyka szczegółowa.
 • Ogólne zasady rządzące wystąpieniami w mediach. Jak mówić prosto i atrakcyjnie?
 • Psychologiczne problemy związane z wystąpieniami przed kamerą. Opór psychiczny przed oglądaniem i słuchaniem samego siebie – jak sobie z nim radzić. Problem tremy i sposoby jej kontroli.
 • Techniczne aspekty wystąpień medialnych i pracy z kamerą (kierunek patrzenia itp.).

Komunikacja z mediami w praktyce

 • Przygotowanie do kontaktu z mediami. Określenie celu kontaktów i środków do jego osiągnięcia.
 • Nawiązywanie kontaktów z dziennikarzami. Jak dotrzeć do dziennikarza i zrobić na nim właściwe pierwsze wrażenie?
 • Jak zbudować i utrzymać kontakt z dziennikarzem, który sam się z nami skontaktował?
 • Długofalowe kontakty z mediami. Zinstytucjonalizowana współpraca z prasą, radiem i telewizją.
 • Bliskie relacje z dziennikarzami oraz wynikające z nich szanse i zagrożenia.

Notatka prasowa i pisemne wypowiedzi rzecznika

 • Informacja dla mediów – podstawowe zasady pisania.
 • Redagowanie wypowiedzi pisemnych – na co należy uważać.
 • Co robić, gdy nas nie drukują, czyli techniki perswazyjne w komunikacji z dziennikarzem.

Wywiad prasowy

 • Wywiad dla prasy – cechy charakterystyczne.
 • Autoryzacja w wywiadzie prasowym: dlaczego należy o nią prosić i jak to robić. Zasady autoryzowania.

Krótka wypowiedź do kamery („setka”)

 • Podstawowe zasady udzielania krótkich wypowiedzi mediom.
 • Niebezpieczeństwa związane z brakiem kontroli nad nagranym materiałem.

Wywiad i rozmowa w studiu z dziennikarzem.

 • Rodzaje wywiadów. Wywiad a luźna rozmowa w studiu.
 • Techniki zadawania pytań i odpowiadania. Intonacja i postawa ciała.
 • Umiejętności osoby przeprowadzającej wywiad, a to, jak wypada odpowiadający.
 • Strategie prowadzenia rozmowy. Sposoby zadawania pytań, regulowanie napięcia emocjonalnego, reakcja na niespodziewane i niestandardowe zachowania pytającego.

Mowa ciała i sposób mówienia w pracy z kamerą i w studiu

 • Sygnały wizualne: wygląd, strój, sposób bycia i ich rola w odbiorze tego, co mówimy.
 • Barwa, tembr i natężenie głosu.
 • Dykcja i poprawność artykulacyjna tego, co jest mówione.
 • Modulacja głosu, czyli jak zaciekawić odbiorcę.
 • Sprzężenie zwrotne i utrzymywanie kontaktu z rozmówcą (dziennikarzem). Rola kontaktu wzrokowego.
 • Mowa ciała przed kamerą. Postawa ciała i sposoby jej kontrolowania.
 • Niewerbalne sygnały emocji, stosunku nadawcy do odbiorcy i prawdziwości wypowiedzi.

Przygotowanie do rozmowy w studiu lub innego wystąpienia w mediach

 • Mówienie “z głowy” czy w oparciu o konspekt? Co i kiedy wybrać?
 • Dlaczego nie należy czytać tekstu z kartki i czemu mimo to warto mieć przed sobą plan tego, co będzie się mówić. Co powinno znaleźć się w planie?
 • Pamięć w pracy rzecznika prasowego. Sposoby zapamiętywania tego, co będzie mówione.
 • Zarządzanie czasem w rozmowie. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować rozmówcy lub potencjalnych widzów lub słuchaczy.
 • Techniki przezwyciężania tremy i budowania wrażenia pewności siebie w studiu i przed kamerą.

Język wystąpienia i tekstu prasowego

 • Dobór słów i rejestru wypowiedzi.
 • Poprawność gramatyczna, frazeologiczna i stylistyczna tekstu.
 • Wata słowna i wodolejstwo – dlaczego nie są wskazane w wystąpieniu. Jak pozbyć się nawyku mówienia o niczym?
 • Nie każdy wie to, co my. Jak być zrozumiałym, mówiąc o rzeczach fachowych, nie tracąc jednocześnie wrażenia kompetencji?

Komponowanie wypowiedzi ustnych

 • Początek wypowiedzi: jak skutecznie przykuć uwagę odbiorcy.
 • Rozwinięcie i dobór kluczowych argumentów, które przekonają widzów do naszego punktu widzenia.
 • Techniki kontrolowania rozmowy: jak będąc gościem w studiu wpływać na to, o co mówi i myśli dziennikarz.
 • Metody uatrakcyjniania wystąpienia. Wykorzystanie przykładów, anegdot z życia i humoru.

Konferencja prasowa

 • Organizacja i uczestnictwo rzecznika w konferencjach prasowych i wydarzeniach medialnych.
 • Dobór dziennikarzy – zasady, strategie, niebezpieczeństwa.
 • Zasady komunikacji z dziennikarzami w trakcie konferencji prasowej.
 • Techniki wymijającego odpowiadania na niewygodne pytania dziennikarzy.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

 • Pisanie tekstów, które przedstawiają punt widzenia firmy.
 • Pisemne odpowiedzi na zapytania dziennikarzy.
 • Nagrywanie symulowanych wywiadów telefonicznych z dziennikarzami i rozmów w studiu.
 • Analiza nagrań. Informacje zwrotne prowadzącego na temat słabych i mocnych stron występującego w roli rzecznika i obszarów, nad którymi należy pracować.
 • Rekomendacje na temat tego, na które cechy i atuty własnej osoby kłaść największy nacisk, co należy podkreślać, a co maskować w trakcie opowiadania o sobie, jak wykorzystywać swe atuty przed kamerą, które techniki prezentacji rozwijać oraz z którymi złymi nawykami walczyć.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1400 zł + 23% VAT.
 • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.