Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik przećwiczy:

 • nabędzie umiejętności atrakcyjnego i efektywnego przedstawiania własnej osoby,
 • dowie się co, kiedy i w jaki sposób należy o sobie powiedzieć, a o czym lepiej milczeć; jak mówić, by nie znudzić odbiorców i w jaki sposób dopasować poziom komunikatu do oczekiwań słuchaczy,
 • nauczy się budowania argumentacji z wykorzystaniem wiedzy o regułach wpływu społecznego i psychologii motywacji,
 • opanuje sposoby obrony przed tremą i stresem towarzyszącym wystąpieniom publicznym,
 • w jaki sposób odpowiednim wyglądem i zachowaniem tworzyć pożądany wizerunek własnej osoby.

Adresaci

 • Liderzy i managerowie, występujący przed zarządem i kolegami i prezentujący wyniki własnych zespołów,.
 • Pracownicy działów sprzedaży, odbywający prezentacje sprzedażowe przed klientami.
 • Pracownicy działów księgowości, HR, potrzebujących wiedzy o tym, jak radzić sobie z problemami przy występowaniu publicznym i skutecznie prezentować.
 • Wszystkie osoby, które chcą nauczyć się występować publicznie i panować nad tremą i stresem.

Metody pracy

Warsztaty autoprezentacji odbywają się z wykorzystaniem aktywnych metod szkoleniowych, w których skład wchodzą ćwiczenia indywidualne oraz autoprezentacje uczestników przed kamerą. Ćwiczenia praktyczne zajmują ok. 60 proc. czasu przewidzianego na szkolenie.

Program

Co to jest autoprezentacja

 • Autoprezentacja jako specyficzna forma prezentacji. Cele i specyfika zabiegów autoprezentacyjnych.
 • Autoprezentacja jako przekaz wizerunkowy. Rola wizerunku w życiu zawodowym i publicznym. Etapy tworzenia wizerunku publicznego. Budowanie wizerunku drogą werbalną. Budowanie wizerunku kanałami niewerbalnymi.
 • Składniki skutecznej autoprezentacji. Strategie i metody przedstawiania własnej osoby w zależności od sytuacji, potrzeb i audytorium.
 • Style komunikowania. Diagnoza własnego stylu. Wybór własnej ścieżki autoprezentacji.
 • Budowa komunikatu jako klucz do sukcesu; intertekstualność, kategorie fortunności i skuteczności wypowiedzi.

Przygotowania

 • Zasady przygotowania autoprezentacji. Ustalenie struktury komunikatu.
 • Określenie mocnych i słabych stron własnej osoby: jak się prezentuję i jak jestem postrzegany. Wyróżnienie cech istotnych w danej sytuacji. Ustalenie kolejności przedstawiania swoich mocnych punktów.
 • Wybór stylu komunikacji. Różnice w przygotowywaniu się do różnych form autoprezentacji (rozmowa kwalifikacyjna, wystąpienia publiczne, audycje radiowe i telewizyjne).
 • Wygląd i sposób bycia oraz ich wpływ na pierwsze wrażenie. Dopasowanie stroju, makijażu etc. do sytuacji.
 • Samopoczucie własne i jego rola. Ćwiczenia relaksacyjne na chwilę przed wystąpieniem. Relaksacja w sytuacji przedłużającego się stresu.

Początek

 • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola.
 • Nawiązywanie kontaktu z odbiorcami; jak zapewnić im dobre samopoczucie i jeszcze sprawić, by nas słuchali?
 • Techniki wzbudzania zainteresowanie audytorium i przykuwania uwagi słuchaczy.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorcy gotowość do akceptowania tego, co usłyszy.
 • Metody przezwyciężania tremy i zakłopotania w pierwszej fazie autoprezentacji.

Przebieg

 • Komunikacja werbalna: treść i sposób przekazu.
 • Mówienie przez dłuższy czas. Jak nie tracić uwagi odbiorców.
 • Komunikacja niewerbalna. Panowanie nad mową ciała. Rola kontaktu wzrokowego z uczestnikami.
 • Język ciała i sposób mówienia a techniki budowania wrażenia pewności siebie.
 • Sztuka poprawnej komunikacji ze słuchaczami. Środki retoryczne w autoprezentacji. O czym trzeba pamiętać, o czym lepiej zapomnieć?
 • Metody uatrakcyjnienia autoprezentacji. Humor i dystans do samego siebie jako metody zjednania publiczności.
 • Różnice w autoprezentacji przed jednostką i przed grupą.
 • Podsumowanie i zamknięcie autoprezentacji. Rola pointy.

Specjalne przypadki autoprezentacji – jak się w ich trakcie zachować

 • Przedstawienie się w nowej grupie (np. przed współpracownikami)..
 • Autoprezentacja w warunkach rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Akceptacja nagrody / wyróżnienia.
 • Wywiad i rozmowa z dziennikarzem.

Ćwiczenia praktyczne

 • Autoprezentacja przed kamerą. Nagrywanie wystąpień autoprezentacyjnych uczestników. Informacje zwrotne prowadzącego i pozostałych uczestników na temat wystąpienia.
 • Autoprezentacja “na gorąco” i w warunkach wywiadu – odpowiadanie na (często trudne lub kłopotliwe) pytania innych uczestników.
 • Analiza mocnych stron uczestników oraz obszarów, nad którymi należy pracować. Rekomendacje na temat tego, na które cechy i atuty własnej osoby kłaść największy nacisk, co należy podkreślać, a co maskować w trakcie opowiadania o sobie, które techniki prezentacji rozwijać oraz z którymi złymi nawykami walczyć.

Informacje organizacyjne

Najbliższe szkolenia otwarte:

 • Warszawa, 25-26.01.2021
 • Kraków, 1-2.02.2021
 • Wrocław, 8-9.02.2021
 • Gdańsk 22-23.02.2021
 • Łódź, 18-19.03.2021

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • Szkolenie standardowe: 1190 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • Szkolenia online realizowane są za pośrednictwem programów konferencyjnych i komunikatorów, odpowiadających potrzebom i możliwościom technicznym uczestników.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie fizycznej lub (w przypadku treningów online) plików pdf, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie (w przypadku szkoleń online – przesłane pocztą tradycyjną).

Koszt sesji indywidualnych dla 1 uczestnika online lub w Warszawie:

 • Od 200 zł netto / 246 zł brutto za 1 godzinę.
 • Przy większej liczbie godzin cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.