Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik przećwiczy:

 • w jaki sposób wygłosić prezentację, by przekonać odbiorcę do swoich racji,
 • jak stworzyć ciekawą i atrakcyjną prezentację,
 • w jaki sposób poradzić sobie z tremą i stresem w warunkach wystąpienia publicznego i kontrolować mowę ciała w sytuacji zdenerwowania.

Adresaci

 • Liderzy i managerowie, występujący przed zarządem i kolegami i prezentujący wyniki własnych zespołów,.
 • Pracownicy działów sprzedaży, odbywający prezentacje sprzedażowe przed klientami.
 • Pracownicy działów księgowości, HR, potrzebujących wiedzy o tym, jak radzić sobie z problemami przy występowaniu publicznym i skutecznie prezentować.
 • Wszystkie osoby, które chcą nauczyć się występować publicznie i panować nad tremą i stresem.

Metody pracy

Trening obejmuje dwa dni szkoleniowe. Pierwszego dnia uczestnicy poznają i przećwiczą techniki przygotowywania maksymalnie atrakcyjnej prezentacji. Drugi dzień poświęcony będzie nauce poprawnego wygłaszania przygotowanych prezentacji przed widownią (lub kamerą) oraz ewaluacji wiedzy i umiejętności uczestników.

Warsztaty prezentacji odbywają się z wykorzystaniem aktywnych metod szkoleniowych, takich jak:

 • mini-wykłady w Power Poincie, będące jednocześnie ilustracją, jak prezentować,
 • analiza i porównywanie przykładów dobrych i złych prezentacji,
 • prezentacje samych uczestników przed kamerą oraz analiza nagranego materiału,
 • korzystanie z informacji zwrotnych prowadzącego i kolegów z sali.

Po zakończeniu treningu uczestnicy otrzymują certyfikaty, potwierdzające odbycie szkolenia. Na życzenie organizatora może również zostać przygotowany imienny raport ze szkolenia, wraz z rekomendacjami co do dalszego rozwoju umiejętności osób szkolonych.

Program

DZIEŃ I

Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do projektowania prezentacji?

 • Definicja prezentacji i wystąpienia. Po co ludzie piszą prezentacje? Funkcje prezentacji (informowanie, motywowanie, przekonywanie).
 • Psychologia przyswajania informacji przez ludzi. Potrzeby odbiorców, czyli co musi się znaleźć w atrakcyjnej prezentacji. Analiza audytorium.
 • Osobowość prezentującego: jak dopasować przekaz do człowieka.
 • Edukacja dorosłych: specyfika, zalety, wady i wyzwania.
 • Style odbioru informacji. Efekty pierwszeństwa i świeżości. Znaczenie wyróżnienia i powtórzenia.
 • Specyfika przekazywania wiedzy w formie skondensowanej. Krzywa wydajności pracy umysłowej w warunkach wykładu, szkolenia i „zwykłej” prezentacji.

Przygotowanie do prezentacji

 • Style komunikowania. Diagnoza własnego stylu.
 • Dopasowanie form wypowiedzi do sytuacji i odbiorców prezentacji. Dobór środków wyrazu i argumentów.
 • Wybór formy prezentacji i (klasyczny wykład, seminarium, pokaz Power Point, nagrania audio i wideo, odgrywanie scen). Zarządzanie czasem. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować odbiorcy.

Kompozycja prezentacji mówionej, wykładu, przemówienia.

 • Przemówienie czy konspekt? Co i jak pisać?
 • Dlaczego nie należy czytać tekstu z kartki i czemu mimo to warto go mieć przed sobą?
 • Definiowanie celów. Dostosowanie środków i metod do celów prezentacji.
 • Zasady pisania tekstu wystąpienia. Plan wypowiedzi. Dobór słów. Techniki i środki oratorskie, po które warto sięgać.
 • Język prezentacji: na co zwracać szczególną uwagę?
  • Zawiłe i niekonkretne konstrukcje zaciemniające i rozwadniające przekaz.
  • Używanie terminów specjalistycznych.
  • Mówienie, gdy się nie wie, co się chce powiedzieć.
  • Błędy gramatyczne i frazeologiczne.
  • Manieryzmy językowe; korygowanie złych nawyków językowych.

Prezentacja multimedialna

 • Forma: przygotowanie części wizualnej prezentacji.
  • Tytuł, nagłówki, hasła i metody wzbudzania skojarzeń.
  • Elementy graficzne: diagramy, schematy, rysunki.
  • Wykorzystanie koloru i dźwięku; dobór stylu i wielkości czcionki.
  • Dostosowanie formy, tempa i języka prezentacji do rodzaju przekazywanego materiału.
  • Łączenie różnych technik i mediów prezentacyjnych.
 • Treść: co dobrze umieścić w prezentacji powerpointowej:
  • Początek: metody wzbudzania zainteresowania odbiorcy.
  • Rozwinięcie i dobór kluczowych argumentów, czyli przekazujemy to, co dla nas ważne.
  • Zamknięcie prezentacji, tak by odbiorca zapamiętał przekaz.
 • Korzystanie z pomocy audiowizualnych. Wybór środka wyrazu. Zasady stosowania pomocy wizualnych. Ograniczenia prawne związane z prezentacją materiałów objętych prawami autorskimi.
 • Odpowiadanie na pytania, radzenie sobie z wątpliwościami słuchaczy.
 • Warsztaty z elementami interakcji. Techniki wywoływania odpowiedzi słuchaczy.

Ćwiczenia

 • Aktywne identyfikowanie celu wystąpienia. Określenie środków, które pomogą ten cel osiągnąć.
 • Przygotowywanie krótkich prezentacji multimedialnych. Uzasadnienie wybranych środków.

DZIEŃ II

Początek prezentacji

 • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola.
 • Nawiązywanie kontaktu z odbiorcami; jak zapewnić im dobre samopoczucie i jeszcze sprawić, by nas słuchali?
 • Techniki wzbudzania zainteresowanie audytorium i przykuwania uwagi słuchaczy.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorcy gotowość do akceptowania tego, co usłyszy.
 • Metody przezwyciężania tremy i zakłopotania w pierwszej fazie autoprezentacji.

Przebieg wystąpienia

 • Techniki i środki oratorskie. Jak mówić, by być słuchanym?
 • Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego.
 • Komunikacja werbalna: treść i sposób przekazu.
 • Komunikacja niewerbalna. Panowanie nad mową ciała. Wyraz twarzy i sposób mówienia.
 • Przezwyciężanie zdenerwowania. Techniki budowania wrażenia pewności siebie.
 • Sztuka poprawnej komunikacji ze słuchaczami. Metody uatrakcyjnienia wystąpienia. Wykorzystanie humoru.
 • Podsumowanie i zamknięcie prezentacji. Jak wykorzystać efekt świeżości?
 • Różnice w prezentacji przed jednostką i przed grupą.

Ćwiczenia praktyczne

 • Prezentacja na wybrany temat przed kamerą, z użyciem omówionych technik. Oglądanie nagrań – do wyboru: publiczne lub w ramach indywidualnych konsultacji. Informacje zwrotne prowadzącego i (w przypadku odtwarzania publicznego) pozostałych uczestników na temat jakości prezentacji, użytych argumentów, języka ciała itp.
 • Analiza mocnych stron uczestników oraz obszarów, nad którymi należy pracować. Uczestnik dowiaduje się, jakie są jego największe atuty, co powinien podkreślać, a co maskować, które techniki rozwijać oraz z którymi złymi nawykami walczyć.

Informacje organizacyjne

Najbliższe szkolenia otwarte:

 • Warszawa, 25-26.01.2021
 • Kraków, 1-2.02.2021
 • Wrocław, 8-9.02.2021
 • Gdańsk 22-23.02.2021
 • Łódź, 18-19.03.2021

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • Szkolenie standardowe: 1190 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • Szkolenia online realizowane są za pośrednictwem programów konferencyjnych i komunikatorów, odpowiadających potrzebom i możliwościom technicznym uczestników.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie fizycznej lub (w przypadku treningów online) plików pdf, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie (w przypadku szkoleń online – przesłane pocztą tradycyjną).

Koszt sesji indywidualnych dla 1 uczestnika online lub w Warszawie:

 • Od 200 zł netto / 246 zł brutto za 1 godzinę.
 • Przy większej liczbie godzin cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.