Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik dowie się:

 • jak przełamywać bariery i lęki związane z wystąpieniami publicznymi,
 • jak kontrolować poziom tremy i sygnały niewerbalne, wysyłane przez ciało w sytuacji stresu,
 • jak planować, tworzyć i przeprowadzać oryginalne i atrakcyjne prezentacje,
 • jak wciągać słuchaczy do udziału w dyskusji.

Adresaci

 • Liderzy i managerowie, występujący przed zarządem i kolegami i prezentujący wyniki własnych zespołów,.
 • Pracownicy działów sprzedaży, odbywający prezentacje sprzedażowe przed klientami.
 • Pracownicy działów księgowości, HR, potrzebujących wiedzy o tym, jak radzić sobie z problemami przy występowaniu publicznym i skutecznie prezentować.
 • Wszystkie osoby, które chcą nauczyć się występować publicznie i panować nad tremą i stresem.

Plan treningu

Krótkie wprowadzenie teoretyczne

 • Po co ludzie występują publicznie? Cele i korzyści z dobrego wystąpienia.
 • Wystąpienie publiczne a prezentacja – granice i charakterystyka.
 • Funkcje wystąpienia publicznego (autoprezentacja, informowanie, przekonywanie). Rodzaje wystąpień ze względu na funkcję.
Moduł I: Forma

Formalne wykładniki wystąpień publicznych.

 • Klasyfikacja wystąpień publicznych ze względu na formę: wystąpienie przed audytorium (wykład, prezentacja interaktywna), wywiad, wystąpienie przed kamerą, wypowiedź dla mediów (setka), konferencja prasowa.
 • Podobieństwa i różnice miedzy rodzajami wystąpień.

Techniki skupiania uwagi i budowania wiarygodności

 • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola.
 • Nawiązywanie kontaktu z odbiorcami; jak zapewnić im dobre samopoczucie i sprawić, by nas słuchali?
 • Techniki wzbudzania zainteresowanie audytorium i przykuwania uwagi słuchaczy.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorcy gotowość do akceptowania tego, co usłyszy.
 • Zarządzanie czasem. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować odbiorcy.

Dykcja i wymowa

 • Specyficzne właściwości języka mówionego w sytuacji wystąpienia publicznego. Zróżnicowanie fonetyczne i leksykalne w odniesieniu do rodzaju wystąpienia.
 • Normy wymowy. Wymowa poprawna i jej znaczenie w sytuacji publicznej.
 • Tempo wypowiedzi i intonacja – co sygnalizują i jak je kontrolować. Sposoby regulacji tempa mówienia.
 • Wymowa staranna i granice jej używania. Problem hiperpoprawności.
 • Zalety wyrazistej dykcji. Problemy z właściwą dykcją, wady wymowy i strategie ich maskowania.
 • Akcent wyrazowy i zdaniowy. Jak poprawnie akcentować: reguły i wyjątki.
 • Swoboda składniowa wypowiedzi.
 • Podpórki językowe i pułapki, które się z nimi wiążą.
 • Dźwięki yyyy i eeee – jak sobie z tym radzić.
 • Inne rozpowszechnione w mediach błędy w zakresie dykcji i artykulacji.

Język ciała w wystąpieniach

 • Sygnały wizualne: wygląd, strój, sposób bycia i ich rola w odbiorze tego co mówimy.
 • Barwa, tembr, natężenie głosu i sygnały, które wysyłają.
 • Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego.
 • Postawa ciała i sposoby jej kontrolowania.
 • Niewerbalne sygnały emocji, stosunku nadawcy do odbiorcy i prawdziwości wypowiedzi.

Stres, trema i metody ich kontroli

 • Psychologia tremy. Po co nam stres i dlaczego atakuje właśnie w sytuacjach publicznych.
 • Przezwyciężanie zdenerwowania. Poznawcze metody kontroli stresu.
 • Behawioralne metody panowania nad stresem i tremą.
 • Techniki budowania wrażenia pewności siebie.
Moduł II: Treść

Przygotowanie do wystąpienia

 • Style komunikowania. Diagnoza własnego stylu.
 • Dopasowanie form wypowiedzi do sytuacji i odbiorców prezentacji. Dobór środków wyrazu i argumentów.

Kompozycja prezentacji mówionej, wykładu, przemówienia.

 • Mówienie “z głowy” czy w oparciu o konspekt? Co i kiedy wybrać?
 • Dlaczego nie należy czytać tekstu z kartki i czemu mimo to warto mieć przed sobą plan przemowy?
 • Zasady pisania tekstu wystąpienia. Plan wypowiedzi. Dobór słów. Techniki i środki oratorskie, po które warto sięgać.

Dobór słów i środków wyrazu

 • Dobór słów i rejestru wypowiedzi.
 • Zasady kompozycji tekstu.
 • Wata słowna i wodolejstwo – dlaczego nie są wskazane w wystąpieniu. Jak pozbyć się zwyczaju mówienia o niczym?
 • Nie każdy wie to, co my. Jak być zrozumiałym nie tracąc wrażenia kompetencji?

Język wystąpienia

 • Poprawność gramatyczna, frazeologiczna i stylistyczna tekstu.
 • Powtarzanie tego samego po kilka razy – jak odbierają to nasi rozmówcy..
 • Spójność i poprawność stylistyczna wypowiedzi – jak ją osiągnąć.

Prezentacja multimedialna

 • Początek: metody wzbudzania zainteresowania odbiorcy.
 • Rozwinięcie i dobór kluczowych argumentów.
 • Zamknięcie prezentacji, tak by odbiorca zapamiętał przekaz.
 • Korzystanie z pomocy audiowizualnych. Wybór środka wyrazu. Zasady stosowania pomocy wizualnych. Ograniczenia prawne związane z prezentacją materiałów objętych prawami autorskimi.
 • Odpowiadanie na pytania, rozwiewanie wątpliwości.
 • Warsztaty z elementami interakcji. Techniki wciągania odbiorców do dyskusji.

Informacje organizacyjne

Najbliższe szkolenia otwarte:

 • Kraków, 1-2.02.2021
 • Wrocław, 8-9.02.2021
 • Warszawa, 22-23.02.2021
 • Łódź, 18-19.03.2021

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • Szkolenie standardowe: 1190 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • Szkolenia online realizowane są za pośrednictwem programów konferencyjnych i komunikatorów, odpowiadających potrzebom i możliwościom technicznym uczestników.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie fizycznej lub (w przypadku treningów online) plików pdf, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie (w przypadku szkoleń online – przesłane pocztą tradycyjną).

Koszt sesji indywidualnych dla 1 uczestnika online lub w Warszawie:

 • Od 200 zł netto / 246 zł brutto za 1 godzinę.
 • Przy większej liczbie godzin cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.