Twoje korzyści

Właśnie Cie poinformowano, że w ramach rekrutacji czeka Cię rozmowa kwalifikacyjna po angielsku. Zamiast panikować, zamów szkolenie, na którym:

 • dowiesz się, jakie pytania padają najczęściej na rozmowach rekrutacyjnych po angielsku,
 • poznasz lub utrwalisz słownictwo, którego wymaga rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim,
 • razem z trenerem opracujesz przykładowe odpowiedzi na pytania rekrutera,
 • przećwiczysz wszystko, w razie potrzeby również przed kamerą,
 • otrzymasz informacje zwrotne i wskazówki od trenera w kwestii tego, jak poprawić swoją autoprezentację w języku angielskim.

Przebieg treningu i forma pracy

Warsztat obejmuje dzień lub dwa dni szkoleniowe, może mieć również formę sesji indywidualnych. Zajęcia podzielone są na część wykładową i ćwiczenia. W trakcie wykładów uczestnik przyswaja podstawową wiedzę na temat słownictwa używanego przez rekruterów na rozmowach kwalifikacyjnych, najczęstszych pytań, jakie tam padają. Następnie przygotowuje krótkie odpowiedzi na te pytania i ćwiczy je pod okiem trenera.

Program treningu

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim i jej zadania

 • Rola rozmowy kwalifikacyjnej: jej cele i zadania. Co pokazuje rozmowa w języku, którego nie jesteś native speakerem.
 • Autoprezentacyjne elementy rozmowy po stronie kandydata do pracy.
 • Ocena kandydata w rozmowie kwalifikacyjnej. Najczęstsze przesłanki podjęcia decyzji o zatrudnieniu i rola w tym tego, co i jak mówi kandydat.

Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej

 • Przegląd słownictwa, jakie może się pojawić: na czym należy się skupić.
 • Próba przewidzenia pytań prowadzących nabór, przygotowanie odpowiedzi i argumentów za tym, że jest się właściwym kandydatem na wskazane stanowisko. Sformułowanie własnych pytań do firmy (również w języku angielskim).
 • Merytoryczne aspekty rozmowy. Prezentacja swoich osiągnięć i dorobku.

Przebieg właściwej rozmowy

 • Pierwsze wrażenie kandydata do pracy. Jk zrobić najlepsze w języku obcym?
 • Nawiązywanie kontaktu z rozmówcami; jak sprawić, by Cię polubili i słuchali?
 • Merytoryczne aspekty rozmowy. Jak przedstawić korzyści dla firmy z zatrudnienia właśnie nas na danym stanowisku. Mówienie w języku korzyści po angielsku.
 • Argumentacja w rozmowie: jak przekonać rozmówcę do tego, że jest się najlepszym kandydatem. Reguły mówienia o swoich mocnych punktach.
 • Zarządzanie czasem. Jak nie zmęczyć i nie znudzić odbiorcy, zwłaszcza przez zbyt długie pauzy i szukanie brakujących słów.
 • Rozmowa o płacy – słownictwo angielskie przydatne w negocjacjach wynagrodzenia.

Stres, trema i metody ich kontroli

 • Psychologia tremy. Po co nam stres i dlaczego pojawia się, gdy mówimy w języku obcym.
 • Pustka w głowie i brak słów, gdy jesteś zdenerwowany – jak sobie z tym radzić.
 • Techniki budowania wrażenia pewności siebie.

Ćwiczenia praktyczne

 • Burza mózgów na temat najczęstszych pytań w trakcie rozmowy i tego, co na nie odpowiedzieć.
 • Symulacje rozmów kwalifikacyjnych po angielsku (w razie potrzeby również przed kamerą).
 • Informacje zwrotne prowadzącego na temat jakości własnej kompetencji językowej, autoprezentacji w języku angielskim, zastosowanych argumentów, mowy ciała itp. Rekomendacje na temat tego, jak w przyszłości przemawiać, jakich argumentów używać i skąd brać potrzebne słownictwo.

Informacje organizacyjne

Koszt sesji indywidualnych dla 1 uczestnika online lub w Warszawie:

 • Od 250 zł netto (+VAT) za 1 godzinę.
 • Przy większej liczbie godzin cena do negocjacji.