Korzyści uczestnika

Rozmowa kwalifikacyjna to stały element prawie każdego procesu rekrutacji. Szkolenie pomoże Ci się do niej jak najlepiej przygotować, przede wszystkim dlatego że:

 • pokaże Ci, jak myślą i o co najczęściej pytają osoby rekrutujące, oraz jak odpowiedzieć na pytania, by trafić w ich potrzeby,
 • dzięki nagraniu i obejrzeniu siebie zobaczysz, jak naprawdę idzie Ci rozmowa kwalifikacyjna, jakie są Twoje silne strony oraz ewentualne obszary do poprawy,
 • pod okiem trenera wypracujesz najlepszą dla siebie metodę autoprezentacji i pokazania siebie z jak najlepszej strony.

Forma pracy

Warsztat trwa jeden dzień. Zajęcia podzielone są na część wykładową i ćwiczenia. W trakcie mini-wykładów uczestnik przyswoi podstawową wiedzę na temat najczęstszych pytań zadawanych na rozmowach kwalifikacyjnych, przygotowywania krótkich wystąpień, które będą odpowiedziami na te pytania, technik mówienia oraz metod kontroli tremy i stresu w sytuacji publicznej.

Towarzyszące wykładom ćwiczenia przed kamerą (oraz ich późniejsza publiczna analiza) pozwolą szkolonym obejrzeć i ocenić to, jak wypadają na rozmowie kwalifikacyjnej. Dodatkowo, ćwiczenia pokażą uczestnikom, w jaki sposób szybko i skutecznie przełamywać bariery i lęki związane z uczestnictwem w procesie rekrutacji oraz szybko i sprawnie reagować na nieprzewidziane sytuacje.

Pierwszy, najkrótszy moduł treningu (maksymalnie 1 godzina) pokaże uczestnikowi, jak powinna wyglądać idealna rozmowa kwalifikacyjna. Uczestnik dowie się, co to jest pierwsze wrażenie, jak najlepiej wywierać je na rozmówcy, poznają skuteczne kontroli własnego przekazu niewerbalnego oraz zobaczy, jak opowiadać innym o swoich mocnych stronach.

Drugi moduł szkolenia (pozostała część treningu, ok. 7 godzin), to praktyczny trening uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych (realizowany w razie potrzeby w formie ćwiczeń przed kamerą) i odpowiadania na najczęstsze pytania prowadzących rekrutację. Kolejne wystąpienia i scenki odgrywane przez uczestników są następnie ewaluowane w rozmowie z trenerem. W trakcie dyskusji uczestnik otrzymuje informację zwrotną na temat swych mocnych i słabych stron oraz tego, jak powinna wyglądać jego rozmowa kwalifikacyjna i co w przyszłości powinien poprawić, by zdobyć upragnioną pracę.

Program treningu

Rozmowa kwalifikacyjna i jej rola w rekrutacji

 • Etapy rekrutacji, czyli co poprzedza rozmowę kwalifikacyjną i jak to przechodzimy.
 • Właściwa rozmowa kwalifikacyjna, jej cele i zadania.
 • Ocena kandydata w rozmowie kwalifikacyjnej i w całym procesie rekrutacji. Najczęstsze przesłanki podjęcia ostatecznej decyzji.

Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej

 • Przygotowania po stronie prowadzącego nabór: Wybór czasu i miejsca rozmowy z kandydatem. Ustalenie czasu trwania spotkania. Przygotowanie pytań do kandydata.
 • Przygotowania osoby zaproszonej na rozmowę: próba przewidzenia pytań osób prowadzących nabór, przygotowanie odpowiedzi i argumentów za tym, że jest się właściwym kandydatem na wskazane stanowisko. Sformułowanie własnych pytań do firmy.
 • Merytoryczne aspekty rozmowy. Prezentacja pracodawcy i stanowiska, które ma objąć kandydat.

Rozmowa kwalifikacyjna i jej przebieg

 • Pierwsze wrażenie, jakie wywierasz: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola.
 • Składniki pierwszego wrażenia: ubiór, styl, skupienie, mowa ciała, kompetencja.c
 • Nawiązywanie kontaktu z rozmówcami; jak sprawić, by Cię polubili i słuchali?
 • Merytoryczne aspekty prezentacji kandydata. Jak przedstawić korzyści dla firmy z zatrudnienia właśnie nas na danym stanowisku.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorcy gotowość do akceptowania tego, co usłyszy.
 • Argumentacja w rozmowie: jak przekonać rozmówcę do tego, że jest się najlepszym kandydatem. Reguły mówienia o swoich mocnych punktach.
 • Zarządzanie czasem, gdy mówimy o sobie. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować rozmówców.
 • Kłopotliwe pytania np. o to, co prowadzący rekrutację zobaczyli w naszym social media. Jak na nie odpowiadać.
 • Rozmowa o płacy – podstawowe strategie przedstawiania własnych oczekiwań finansowych i reagowania na propozycje zatrudniającego.

Stres, trema i metody ich kontroli

 • Psychologia tremy. Po co nam stres i dlaczego pojawia się w takich sytuacjach, jak rozmowa kwalifikacyjna.
 • Przezwyciężanie zdenerwowania. Metody panowania nad stresem i tremą.
 • Techniki budowania wrażenia pewności siebie.

Ćwiczenia praktyczne

 • Burze mózgów na temat najczęstszych pytań w trakcie rozmów kwalifikacyjnych i tego, co dany kandydat powinien na nie odpowiedzieć.
 • Symulacje coraz trudniejszych rozmów kwalifikacyjnych (w razie potrzeby również przed kamerą), prowadzonych z użyciem omówionych technik i przykładowych pytań osób prowadzących nabór.
 • Informacje zwrotne prowadzącego i współuczestników na temat jakości własnej autoprezentacji, zastosowanych argumentów, mowy ciała itp. Uczestnik dowiaduje się, co w swoim wizerunku powinien podkreślać, co maskować, nad czym musi jeszcze popracować i z którymi złymi nawykami walczyć.

Informacje organizacyjne

Najbliższe szkolenia otwarte:

 • Warszawa, 25-26.01.2021
 • Kraków, 1-2.02.2021
 • Wrocław, 8-9.02.2021
 • Gdańsk 22-23.02.2021
 • Łódź, 18-19.03.2021

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • Szkolenie standardowe: 1290 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • Szkolenia online realizowane są za pośrednictwem programów konferencyjnych i komunikatorów, odpowiadających potrzebom i możliwościom technicznym uczestników.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie fizycznej lub (w przypadku treningów online) plików pdf, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie (w przypadku szkoleń online – przesłane pocztą tradycyjną).

Koszt sesji indywidualnych dla 1 uczestnika online lub w Warszawie:

 • Od 200 zł netto / 246 zł brutto za 1 godzinę.
 • Przy większej liczbie godzin cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.