Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik:

 • przećwiczy kompetencje komunikacyjne jako szef zespołu,
 • pozna podstawowe metody budowania zespołu,
 • nauczy się udzielania informacji zwrotnych oraz przyswoi narzędzia coachingowe, przydatne w motywowaniu pracowników.

Program szkolenia

Budowanie zespołu i współpracy przy realizacji zadań

 • Kierowanie zespołem – rola i definicje.
 • Zespół jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego.
 • Organizacja pracy zespołu i jego członków. Projekty zespołowe i metody ich realizacji.
 • Elementy zarządzania czasem pracy w skali zespołu.
 • Moja rola w zespole.

Komunikacja w zespole – co i do kogo mówimy

 • Rola komunikacji w pracy zespołowej. Typy komunikacji.
 • Precyzja wypowiedzi i właściwa komunikacja potrzeb i uwag.
 • Zakłócenia w procesie komunikacji i metody radzenia sobie z nimi.
 • Inne narzędzia usprawniające efektywną komunikację werbalną.
 • Ćwiczenia pokazujące wagę wpływ komunikacji członków zespołu na jego efektywność.

Komunikacja niewerbalna

 • Niewerbalne aspekty komunikacji – co przekazujemy innym ludziom swoją mową ciała.
 • Język ciała: znaczenie mimiki, gestykulacji oraz formy i szybkości mówienia.
 • Otwarcie i zamknięcie na rozmówcę i ich rola w tworzeniu atmosfery współpracy.
 • Problematyka uwagi. Aktywne słuchanie kolegów i jego znaczenie. Rola sygnałów zwrotnych i pułapki wiążące się z ich interpretacją.

Informacje zwrotne przełożonego

 • Rozmowa oceniająca jako element kierowania zespołem. Techniki komunikowania informacji zwrotnych.
 • Konstrukcja informacji zwrotnej: model kanapki a asertywne techniki przekazu informacji.
 • Scenariusze skutecznych informacji zwrotnych. Opracowanie własnego scenariusza.
 • Nagrody, sankcje i inne czynniki, które powinny towarzyszyć informacji zwrotnej. Rola wyciągania praktycznych konsekwencji zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
 • Informacje zwrotne pracowników na temat własnej roli lidera – jak sprawić, by mówili to, co naprawdę myślą, a nie to, co myślą, że szef chce usłyszeć.

Coaching managerski jako praktyczne narzędzie doskonalenia umiejętności pracowników

 • Czym jest coaching: cele i zadania rozmów coachingowych.
 • Narzędzia coachingu w teorii i praktyce. Strategie zadawania pytań. Słuchanie/parafraza/klaryfikacja. Rola alternatyw.
 • Rady/sugestie – taktyki prowadzenia rozmów coachingowych.
 • Strategia pchania/ciągnięcia – jak dostosować ją do sytuacji i aktualnego poziomu rozwoju kompetencji „ucznia”.
 • Szef w roli coacha: szanse i zagrożenia.
 • Prowadzenie rozmów coachingowych z pracownikami, którzy potrzebują motywacji.

Manager jako coach: rozmowa z pracownikiem w modelu GROW

 • G (goal – cel) – zdefiniowanie celów, jakie stoją przed pracownikiem w najbliższym czasie oraz celu spotkania z coachem.
 • R (reality – rzeczywistość, realia) – opisanie i diagnoza aktualnej sytuacji i głównego problemu.
 • O (options – możliwości) – burza mózgów na temat tego, jak rozwiązać problem.
 • W (way – plan działania) – wypracowanie scenariusza rozwiązania problemu, jaki stoi przed podwładnym.

Rozwijanie samodzielności pracownika

 • Jak sprawić, by nasz pracownik nie był automatem – techniki motywowania ludzi do myślenia i działania.
 • Definiowanie zakresów odpowiedzialności, czyli jak pobudzić inicjatywę podwładnego.
 • Rozwijanie świadomości i kreatywności podwładnych.
 • Techniki wyciągania z pracowników pomysłów na rozwiązanie problemu.
 • Informacje zwrotne podwładnych na temat nas jako szefa – jak sprawić, by mówili to, co naprawdę myślą, a nie to, co myślą, że chcesz usłyszeć.

Techniki optymalnej komunikacji w pracy zespołowej

 • Ćwiczenia: Symulacje rozmów ze współpracownikami w zespołach, w których uczestnicy będą komunikować się ze sobą, przestrzegając ustalonych reguł.
 • Analiza odegranych scenek lub ćwiczeń pod względem zakładanych celów i stopnia ich realizacji. Uczestnicy otrzymują informacje zwrotne od prowadzącego i kolegów na sali.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1400 zł + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.