Cel treningu

Oceny okresowe są ważnym narzędziem zarządzania podwładnymi. Szkolenie skierowane jest do ludzi, którzy chcą nauczyć się wykorzystywać je do motywowania własnych pracowników i podnoszenia ich wydajności.

W pierwszej fazie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami budowania efektywnego systemu ocen okresowych, wyboru i użycia odpowiednich narzędzi oceny pracownika, prowadzenia rozmowy oceniającej oraz precyzyjnego ustalania i interpretowania wyniku, jaki pracownik uzyskał w procesie oceny.

Druga faza szkolenia koncentruje się na tym, co specjalista HR lub manager powinien zrobić z wynikiem oceny, by właściwie zmotywować pracownika lub zespół. Uczestnicy poznają techniki udzielania informacji zwrotnych oraz zasady tworzenia strategii rozwoju podwładnych w oparciu o wyniki ocen okresowych.

Plan szkolenia

Wprowadzenie do problematyki ocen

 • Po co oceniamy pracowników: cele i korzyści z oceny.
 • Etapy i elementy skutecznego systemu ocen.
 • Najczęstsze kryteria oceniania.
 • Zasady realizowania procesu oceny.

Metody oceniania pracownika

 • Metody relatywne.
 • Metody absolutne: skale, assessment center.
 • Oceny wyników i kompetencji.

Etapy tworzenia i wdrażania procesu oceny

 • Definiowanie celów i kryteriów oceny.
 • Ustalanie systemu ocen, hierarchii ocenianych czynników i wagi poszczególnych elementów.

Arkusze ocen okresowych

 • Konstrukcja przykładowego arkusza.
 • Priorytety organizacji a zawartość arkusza oceny.
 • Najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu arkuszy ocen.

Rozmowy oceniające

 • Cele rozmowy oceniającej.
 • Etapy rozmowy oceniającej.
 • Przygotowanie managera lub specjalisty HR do rozmowy.
 • Sterowanie przebiegiem rozmowy.
 • Najczęstsze błędy przy rozmowach.
 • Symulacje rozmów oceniających.

Subiektywne problemy związane z ocenianiem znanych nam na co dzień ludzi

 • Różne rozumienie standardów oceny.
 • Zniekształcające ocenę efekty psychologiczne: heurystyka dostępności, efekt aureoli, efekt centralny, efekt kontrastu, efekty pierwszeństwa i świeżości.
 • Wcześniejsze uprzedzenia do człowieka i wynikająca z nich zbytnia łagodność lub surowość oceny.

Co po teście, rozmowie i ocenie?

 • Omówienie wyników oceny z pracownikiem. Rola dobrze skrojonej informacji zwrotnej.
 • Konstrukcja informacji zwrotnej (model kanapki) i sposoby jej przekazywania.
 • Wyciągnięcie praktycznych konsekwencji zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Dalsze wykorzystanie wyników systemów ocen okresowych

 • Ocena aktualnego poziomu podwładnych i ich możliwości.
 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników, dobór właściwych szkoleń.
 • Planowanie rozwoju podwładnych.

Wdrażanie systemów ocen okresowych

 • Reguły wdrażania. Rola przejrzystości systemu.
 • Problemy z wdrażaniem systemów ocen okresowych
 • Rola kadry menedżerskiej w wprowadzeniu systemów ocen okresowych.
 • Opór organizacji, pracowników i związków zawodowych – jak go przezwyciężyć.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.