Korzyści ze szkolenia

  W ramach szkolenia uczestnicy nauczą się wyodrębniać i analizować poszczególne procesy, zwłaszcza w sytuacji, gdy aktualne wyniki sprzedaży nie są zadowalające.

Adresaci

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do szefów działów sprzedaży, wyższego managementu oraz ludzi odpowiedzialnych za tworzenie planów sprzedażowych i strategii marketingowych.

Program szkolenia

Proces sprzedaży z punktu widzenia sprzedawcy.

 • Identyfikacja potencjalnego klienta.
 • Nawiązanie kontaktu z klientem.
 • Zdobycie zaufania (rozbrojenie oporu przed rozmową).
 • Kwalifikowanie klienta.
  • Określenie potrzeb klienta i problemów, które może rozwiązać produkt.
  • Ustalenie budżetu i identyfikacja osoby decyzyjnej.
 • Przygotowanie rozwiązania.
 • Prezentacja rozwiązania klientowi.
 • Etap rozmów o cenie:
  • Prezentacja ceny.
  • Negocjacje (opcjonalne).
  • Zamknięcie sprzedaży.
 • Uzyskanie referencji.
 • Obsługa i działania posprzedażowe.

Procesy sprzedażowe i okołosprzedażowe w organizacji

 • Procesy sprzedażowe w gestii wyższego managementu:
  • Definiowanie celów strategicznych (także w zakresie sprzedaży).
  • Określanie zasobów potrzebnych do ich realizacji.
  • Prognozowanie sprzedaży.
 • Procesy okołosprzedażowe w gestii działu marketingu:
  • Identyfikacja grupy docelowej.
  • Rozpoznanie potrzeb potencjalnych odbiorców.
  • Działania marketingowe, obliczone na upowszechnienie marki lub wykreowanie potrzeby produktu. Zaplanowanie przekazu marketingowego (w tym reklam).
  • Przygotowywanie szablonów ofert, folderów, prospektów, gadżetów firmowych i innych materiałów do wykorzystania przez sprzedawców w procesie sprzedaży bezpośredniej.
 • Procesy i zadania w gestii managera sprzedaży:
  • Definiowanie celów sprzedaży.
  • Określanie dostępnych zasobów. Tworzenie indywidualnych planów sprzedaży.
  • Przydzielanie celów (targetów) indywidualnym sprzedawcom.
  • Kontrola stopnia i tempa realizacji planu sprzedaży.
 • Zadania w gestii sprzedawcy:
  • Znajdowanie leadów (kontaktów i potencjalnych klientów).
  • Ofertowanie.
  • Inne zabiegi pre-sales.
  • Rozmowy sprzedażowe i negocjacje z klientami.
  • Realizacja planu sprzedaży.

Analiza i badanie otoczenia sprzedaży

 • Profil działalności firmy.
 • Procesy w firmie: mapowanie procesów.
 • Standardy pracy w organizacji (role, zadania i zakresy odpowiedzialności pracowników).
 • Motywowanie pracowników (sprzedaży – oraz innych działów).
 • Strategie marketingu i docierania do klienta z produktem firmy.
 • Metodyka sprzedaży (szkolenia, coaching etc.) w firmie.
 • Narzędzia informatyczne, używane przez sprzedawców.
 • Zarządzanie zmianą w organizacji i jego wpływ na dział sprzedaży.

Wyniki analiz i ich zastosowanie

 • Analiza kosztów funkcjonowania organizacji i działu sprzedaży. Rekomendacje dla potencjalnych zmian w organizacji.
 • Analiza cyklu życia produktu. Rekomendacje dla zmian strategii marketingowej.
 • Informacje o wydajności sprzedażowej działu sprzedaży i jego indywidualnych członków. Decyzje personalne (premia, awans, zwolnienie, szkolenia).
 • Zmiany w cenie produktu lub innych warunkach dawanych klientowi.
 • Modyfikacje w strategiach docierania do klienta.
 • Wdrażanie zmian w procesie sprzedaży – szanse i wyzwania.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.