Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jak tworzyć zespół zadaniowy i organizację jego pracy w ramach projektu,
 • jak wyznaczać cele istnienia zespołu i jego zadań oraz jak dobierać ludzi do zespołu,
 • jakie są style kierowania pracą podwładnych.

Adresaci

 • Managerowierowie.
 • Osoby awansowane na stanowisko kierownika zespołu.
 • Osoby zarządzające zespołem.
 • Osoby otwarte na własny rozwój osobisty i zawodowy.

Terminy i ceny

Miejsce i termin najbliższego szkolenia otwartego:

 • Skomielna Czarna k. Krakowa, 10-11.10.2019.
 • Warszawa, 24-25.10.2019.
 • W przypadku zgłoszenia się osób zainteresowanych, szkolenie może zostać zorganizowane także w Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi i Wrocławiu.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • 1290 zł + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • 3600 zł + 23% VAT za cały trening – bez względu na liczbę uczestników,
 • Dla zleceń powyżej 2 dni – dodatkowe rabaty.

Plan szkolenia

Funkcjonowanie zespołów projektowych

 • Rodzaje zespołów zadaniowych.
 • Specyfika pracy zespołu projektowego.
 • Uwarunkowania funkcjonowania ludzi w zespole i w projekcie.
 • Zespół jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego.
 • Podstawy sprawnego działania zespołu: rola norm grupowych i kompetentnego lidera.
 • Czynniki ułatwiające i utrudniające pracę zespołów projektowych.

Budowanie zespołu w warunkach projektu

 • Projekt jako plan realizacji określonego celu. Ludzie i ich zadania w projekcie.
 • Wyznaczenie celu istnienia zespołu i jego zadań. Dobór ludzi do zespołu.
 • Podstawowe zasady budowania sprawnie działającego zespołu z jednostek o nie do końca zbieżnych interesach.
 • Właściwe tworzenie zespołu: etapy i ich charakterystyki.
 • Ustalenie norm formalnych. Wyznaczenie lidera, oficjalnej hierarchii w grupie oraz reguł pracy i podejmowania decyzji.
 • Organizacja pracy w zespole: podział zadań i zakresów odpowiedzialności.

Problemy w pierwszej fazie działania zespołu

 • Role w grupie i zespole: prymus, maruda, kontestator, błazen etc. Jak radzić sobie z osobami, które mogą utrudniać pracę grupy.
 • Wzorce integrowania się ludzi w zespole. Konkretne działania przyspieszające integrację.
 • Krystalizowanie się nieformalnych norm w zespole i wpływ lidera na te normy.
 • Warunki wpływające na współpracę i chęć działania we wspólnym interesie.
 • Konflikty związane z dzieleniem zadań między członków zespołu.
 • Schematy komunikacji w zespole – szanse i pułapki.
 • Kłopotliwe sytuacje w codziennej pracy zespołu – jak kontrolować dynamikę relacji międzyludzkich u podwładnych.

Kierowanie pracą zespołu projektowego

 • Lider – najważniejszy element zespołu. Jaki powinien być, co powinien robić i jak daleko może się posunąć?
 • Rola i zadania lidera: co to znaczy być przywódcą? Podstawowe cechy skutecznego lidera.
 • Style kierowania pracą podwładnych – klasyfikacja. Mój styl przewodzenia.
 • Poziom dojrzałości zespołu a preferowany styl zarządzania.
 • Psychologia przywództwa a efektywna komunikacja w zespole.
 • Rozwiązywanie konfliktów między członkami zespołu.

Kontrola, monitoring i ocena pracy członków zespołu

 • Skuteczność i rentowność jako wykładniki sukcesu projektu – i naszego zarządzania zespołem.
 • Postawa szefa a morale członków zespołu i jakość ich pracy.
 • Ocena pracy zespołu a ocena pracy poszczególnych jego członków.
 • Rola kontroli w kierowaniu zespołem. Jak kontrolować?
 • Bezpośredni monitoring działań członków zespołu – kiedy i w stosunku do kogo go wprowadzać?
 • Co robić z wynikami kontroli. Techniki komunikowania informacji zwrotnych.
 • Końcowa ocena realizacji projektu i ewaluacja działań zespołu.