Forma treningu, metody pracy

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności przydatnej do zarządzania ludźmi w różnym wieku i z rożnym bagażem doświadczeń. Szkolenie uczy, w jaki sposób zarządzać zróżnicowanymi pokoleniowo pracownikami, aby jak najlepiej wykorzystać ich wiedzę i doświadczeniem jak zwiększać ich motywację i zaangażowanie oraz jak formułować informacje zwrotne w odniesieniu do przedstawicieli rożnych grup wiekowych.
Trening ma w dużej części charakter praktyczny – do 80 procent jego czasu zajmują ćwiczenia indywidualne i grupowe (np. symulacje rozmów z pracownikami z pokolenia X, Y i Z) oraz burze mózgów i aktywizujące uczestników dyskusje nad konkretnymi problemami w komunikacji międzypokoleniowej. Wyniki uzyskane w ćwiczeniach przez uczestników są analizowane w rozmowie z trenerem, dzięki czemu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się, jak komunikuje się z ludźmi z innych grup wiekowych, jak skutecznie ich motywuje (używając języka korzyści, trafiających do ludzi w danym pokoleniu) i co powinien robić, by zwiększyć swą skuteczność na tym polu.

Zakres tematyczny i plan treningu

Wprowadzenie do problematyki pokoleń w pracy w zespole

 • Pokolenia w Polsce – jak i dlaczego pracownicy urodzeni w różnych dekadach różnią się między sobą.
 • Przegląd pokoleń na rynku pracy: baby boomers (pokolenie wyżu demograficznego), pokolenie X, milenialsi (pokolenie Y), pokolenie Z (centenialsi). Rok urodzenia a przynależność do określonej grupy.
 • Różnice międzypokoleniowe na poziomie kompetencji i motywacji: z czego wynikają.
 • Style komunikacyjne w rożnych pokoleniach – jak wpływają na współpracę między przełożonym a podwładnym, jeśli są z różnych pokoleń.

Komunikacja pokolenia X i z pokoleniem X

 • Charakterystyka psychologiczna przedstawicieli pokolenia X. W jakich czasach wchodzili na rynek pracy i co z tego wynika dla ich funkcjonowania w firmie.
 • Pozycja przedstawicieli pokolenia X w organizacji (starsi pracownicy, managerowie) a ich umiejętności i motywacja. Co jest dla nich ważne?
 • Wzorce komunikacyjne w pokoleniu X: jak z nimi rozmawiać i jak przedstawiać korzyści.
 • Delegowanie w odniesieniu do pokolenia X.
 • Informacja zwrotna i rozmowa coachingowa z pracownikiem w średnim wieku.
 • Inne problemy związane z pracą ludzi z pokolenia X.

Zarządzanie pokoleniem Y i praktyczna komunikacja z milenialsami

 • Pokolenie Y i ogólna charakterystyka jego przedstawicieli. Kim jest milenials dziś w organizacji.
 • Psychologiczne cechy milenialsów i ich oczekiwania wobec firmy.
 • Potencjalne problemy w funkcjonowaniu ludzi z pokolenia Y w zespole i organizacji, np. związane z korzystaniem z social media i organizacją czasu pracy.
 • Jak rozmawiać z milenialsem i skutecznie delegować mu zadania. Hierarchia korzyści i argumentów.
 • Informacja zwrotna i coaching managerski w odniesieniu pracownika z pokolenia Y – jak zmienić zachowanie nie osłabiając jego motywacji.

Pokolenie Z – szanse i wyzwania komunikacyjne

 • Pokolenie Z, czyli najmłodsi pracownicy – czym różnią się od wcześniejszych grup pokoleniowych.
 • Centenialsi w miejscu pracy – jak reagują na charakter pracy, jak się uczą i co ich motywuje.
 • Komunikacja z najmłodszymi pracownikami: jak ich skutecznie trenować i jakie korzyści będą do nich trafiały w rozmowach motywacyjnych.
 • Zlecanie i delegowanie zadań najmłodszym wiekiem pracownikom: o czym musisz pamiętać.
 • Kontrola, monitoring i ocena pracy pokolenia Z. Schematy skutecznych informacji zwrotnych.
 • Jak przy aktualnej sytuacji rynkowej związać centenialsa z firmą.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (1 dzień, 8 godzin):

 • 648,78 zł netto / 798 zł brutto.
 • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.

Koszt szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.