Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • Twarde techniki sprzedaży, negocjacji i skutecznej komunikacji z klientem B2B, również przez telefon.
 • Metody właściwego wprowadzania ceny do rozmowy handlowej i technik jej obrony przed obiekcjami kontrahenta.
 • Mechanizmy odpowiedzialne za podejmowanie przez kontrahentów decyzji o zakupie i pokazanie, jak wpływać na te mechanizmy.

Przebieg treningu i metody pracy

Szkolenie dzieli się na część wykładową (30 proc. czasu zajęć) i praktyczną (70 proc. czasu). Wykłady służą wprowadzeniu i omówieniu poszczególnych strategii i technik negocjowania, które następnie ćwiczone są w ramach części praktycznej. Ćwiczenia mają kształt gier negocjacyjnych, w trakcie których uczestnicy zajęć w dwu- lub kilkuosobowych zespołach prowadzą rozmowy handlowe, bazując na otrzymanych scenariuszach.

Po każdej kolejnej grze negocjujący dowiadują się, co zrobili dobrze, gdzie popełnili błędy, nad czym powinni jeszcze popracować i w jaki w przyszłości uzyskać najlepszy wynik na tym polu.

Po zakończeniu treningu uczestnicy otrzymują certyfikaty, potwierdzające odbycie szkolenia. Na życzenie organizatora może również zostać przygotowany raport podsumowujący zaprezentowane na zajęciach kompetencje uczestników i zawierający rekomendacje w zakresie rozwoju ich umiejętności negocjacyjnych.

Terminy i ceny

Najbliższe szkolenia otwarte:

 • Poznań, 11-12.02.2021
 • Kraków, 4-5.03.2021
 • Warszawa, 8-9.03.2021
 • Szkolenia organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 14 uczestników):

 • 1090 zł + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego online lub na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Plan szkolenia

Wprowadzenie do problematyki negocjacji

 • Klasyfikacja negocjacji: twarde vs miękkie, jedno- vs wielopłaszczyznowe, pozycyjne vs problemowe.
 • Główne elementy negocjacji. BATNA, dolna linia, punkt aspiracji. Inne kluczowe pojęcia.
 • Co pomaga, a co przeszkadza negocjować (czas, miejsce, problem, kontekst i otoczenie).
 • Cena i jej rola w negocjacjach: czy zawsze kluczowa?
 • Negocjacje jeden na jeden kontra negocjacje w zespołach. Negocjacje w parach i ich specyfika.
 • Style negocjowania. Kategoryzacja negocjatorów ze względu na styl negocjowania.
 • Analiza własnego stylu negocjowania. Rekomendacje w oparciu o wyniki analizy.

Przed spotkaniem lub telefonem: przygotowania do negocjacji handlowych

 • Dlaczego negocjacje wygrywają ci, którzy się przygotowują?
 • Identyfikacja źródeł siły w negocjacjach. Określenie celu głównego i celów pośrednich.
 • Zdefiniowanie obszaru negocjacji i kryteriów brzegowych.
 • Zbieranie informacji o drugiej stronie. Przewidywanie zachowań i możliwych wariantów końcowych.
 • Zdefiniowanie BATNA, dolnej linii, punktu oporu i aspiracji.
 • Opracowanie celów dla różnych obszarów negocjacji.
 • Określenie mocnych i słabych punktów. Wybór priorytetów i obszarów możliwych ustępstw.
 • Dobór strategii, technik i argumentów. Stworzenie planu rozmowy.
 • Przygotowanie dodatkowych materiałów.

Początek negocjacji przez telefon

 • Pierwszy kontakt telefoniczny: techniki docierania do właściwej osoby.
 • Otwieranie rozmowy handlowej przez telefon. Rola tonu głosu i artykulacji.
 • Autoprezentacja i szybkie przedstawienie powodu rozmowy: jak powiedzieć, kim się jest i po co się dzwoni, by kontrahent nie odłożył słuchawki.
 • Sposoby reagowania na szybką odmowę lub deklarowany brak zainteresowania.
 • Pytania do kontrahenta: sprawdzanie, czy to rzeczywiście nasz klient i czy osoba, z którą rozmawiamy, jest decyzyjna.
 • Zamykanie rozmowy przez telefon poprzez ustalenie terminu i miejsca właściwego spotkania.

Etapy rozmowy

 • Pierwsze minuty rozmowy. Identyfikacja typu i stylu rozmówcy oraz stosowanych przez niego taktyk.
 • Początek negocjacji właściwych. Jak bez bólu zacząć rozmowę o interesach.
 • Obiekcje kontrahentów w trakcie negocjacji: typowe i nietypowe. Techniki odpierania obiekcji.
 • Osobowość klienta a przyjmowanie argumentów sprzedawcy. Jak dyskutować z kimś, kto „wie lepiej”?
 • Przebieg i fazy negocjacji. Omówienie kolejnych elementów procesu.

Strategie, techniki, chwyty i sztuczki

 • Wybór strategii i adekwatnych metod wywierania wpływu
 • Chwyty “czyste”: argumentacja i kontrargumentacja.
 • Chwyty “brudne”: sylogizmy, techniki perswazyjne, manipulacja werbalna i niewerbalna.
 • Wprowadzenie i omówienie wybranych gier, chwytów i sztuczek.
 • Odpowiadanie na nieczyste zagrania drugiej strony.
 • Obniżanie wartości ofert konkurencyjnych.
 • Gra na emocje: kiedy się sprawdza, jak się przed nią chronić? Sposoby kontroli własnych emocji i wpływania na emocje drugiej strony. Interpretowanie sygnałów werbalnych i niewerbalnych.
 • Blef w negocjacjach i metody jego identyfikacji u drugiej strony.
 • Metody przełamywania impasu i powrotu do rozmowy.

Cena jako główny temat negocjacji

 • Zanim przejdziemy do ceny, czyli o technikach kotwiczenia i „pustych opcjach”.
 • Techniki wprowadzania ceny. Język mówienia o cenie i kolejność przedstawiania opcji.
 • Reakcja na cenę: jak pokonać początkowy opór rozmówcy.
 • Techniki redukujące wrażliwość kontrahenta na wysokość ceny.
 • Argumentacja w rozmowie o cenach. Uzasadnianie wysokości ceny.
 • Negocjacje cenowe. Systematyka, strategie prowadzenia, skuteczne techniki.
 • Techniki obrony przed wymówkami cenowymi. Rabaty, kiedy je dawać i jak to robić.
 • „Niska piłka” i inne nieczyste zagrania cenowe.

Pozycja w negocjacjach

 • Negocjowanie z silniejszej pozycji – na co można sobie pozwolić w rozmowie, a na co trzeba uważać, by nie stracić kontrahenta
 • Reguły negocjowania ze słabszej pozycji.
 • Przegląd technik wywierania wpływu na silniejszego partnera negocjacji.

Problemy szczegółowe

 • Motywacja – jak będąc przedstawicielem handlowym wzbudzać w sobie zapał do dzwonienia, spotykania się i negocjowania bez ryzyka wypalenia.
 • Jak odbierać telefon od potencjalnego kontrahenta, zainteresowanego naszą ofertą – strategie maksymalizacji dobrego wrażenia.
 • Jak rozmawiać z klientem, który dzwoni, by zgłosić problem lub wycofać się z transakcji – techniki zjednywania odbiorcy i rozładowywania potencjalnych konfliktów.

Adresaci

 • Przedstawiciele handlowi.
 • Osoby prowadzące negocjacje, osoby odpowiedzialne za ustalania ważnych spraw w relacjach z innymi osobami, na różnym szczeblu, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy.
 • Kadra kierownicza.
 • Liderzy zespołów.