Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

  • zaawansowane techniki sprzedaży, prowadzenia negocjacji i zamykania rozmów handlowych z klientami.
  • metody radzenia sobie z najczęstszymi i najtrudniejszymi obiekcjami klientów.
  • techniki właściwej prezentacji i obrony ceny oraz metody skutecznego rabatowania w rozmowie z trudnym klientem.
  • zasady finalizowania sprzedaży w taki sposób, by klient nie mógł się z niej wycofać.

Adresaci

  • Handlowcy, sprzedawcy i przedstawiciele handlowi, którzy mają za sobą podstawowe szkolenia sprzedażowe.
  • Doświadczeni pracownicy działów sprzedaży.
  • Managerowie działów sprzedaży.
  • Trenerzy i coachowie sprzedaży, przygotowujący się do prowadzenia zajęć i sesji coachingowych.

Przebieg treningu i metody pracy

Program treningu jest każdorazowo uzgadniany ze zleceniodawcami i uczestnikami. Może zawierać wybrane moduły i elementy szkoleń handlowych i komunikacyjnych, dostosowane do potrzeb uczestników. Na ogół ma charakter wyłącznie praktyczny. Ćwiczenia mają charakter interaktywny: rozmowy handlowe uczestników są nagrywane, a następnie odtwarzane i analizowane na forum grupy. W toku analizy uczestnik otrzymuje od trenera informacje zwrotne na temat stopnia zaawansowania swych umiejętności sprzedażowych i optymalnej drogi rozwoju w roli handlowca.

Kurs ma standardowo wymiar dwóch dni. Drugi dzień szkolenia jest w całości przeznaczony na kompleksowe ćwiczenia praktyczne (pełne rozmowy handlowe) pod kątem produktów sprzedawanych przez uczestników, oraz dyskusje, w trakcie których uczestnicy opowiadają o najczęstszych zastrzeżeniach klientów, z jakimi spotykają się jako sprzedawcy i wraz z trenerem spróbują opracować optymalne metody radzenia sobie z nimi.

Informacje organizacyjne

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego online lub na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

  • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.