Cel i przebieg treningu

Trening przeznaczony jest dla osób na stanowiskach kierowniczych, którzy zaczynają pełnić funkcję coacha, niekoniecznie w stosunku do własnych podwładnych. Celem zajęć jest przyswojenie zasad tworzenia i prowadzenia szkoleń rozwojowych i motywacyjnych, dopasowanych do specyfiki przedsiębiorstwa oraz rodzaju zadań wykonywanych przez pracowników.

Szkolenie dzieli się na część wykładową i część warsztatową. W trakcie wykładu uczestnik poznaje tajniki coachingu: zasady projektowania atrakcyjnych, wciągających i motywujących sesji, techniki prowadzenia zajęć i strategie radzenia sobie z rożnymi typami uczestników. W trakcie warsztatu szkoleni we współpracy z trenerem przygotowują i prowadzą kilku- lub kilkunastominutowe sesje coachingowe. Wystąpienia są nagrywane, a następnie analizowane na forum grupy, dzięki czemu szkolony otrzymuje natychmiastową informację zwrotną na temat stopnia zaawansowania swych umiejętności coacha.

Program treningu

Manager jako coach

 • Kim jest coach: wymagania, predyspozycje, specyfika pracy. Różnice między coachem a trenerem wewnętrznym, terapeutą, managerem i mentorem.
 • Metody coachingu: jak osiągnąć najlepsze efekty? Zasady przygotowywania i prowadzenia atrakcyjnych sesji coachingowych.
 • Wywieranie wpływu na szkolonych: jak dopiąć swego z użyciem technik perswazyjnych. Techniki wpływu społecznego.
 • Różnice indywidualne w szybkości uczenia się i podatności na oddziaływania edukacyjne – jak sobie z nimi radzić.
 • Metody i techniki pracy nad rozwiązywaniem problemów pracowników.

Przygotowanie sesji i strategii coachingowej

 • Zdefiniowanie zadania. Identyfikacja celu końcowego i celów pośrednich.
 • Planowanie strategii coachingowej: co chcemy uzyskać, czy jest to realne. Zdefiniowanie metod dojścia do celu.
 • Wybór stylu pracy i komunikacji. Dobór zadań i argumentów.
 • Tworzenie programu sesji. Właściwy dobór ćwiczeń i punktów dyskusji.
 • Dopasowanie kolejności zadań i przekazów. Problematyka czasu (i jego braku).
 • Tworzenie końcowej wersji sesji, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb uczestnika.
 • Zarządzanie czasem w trakcie szkolenia. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdemotywować odbiorcy.

Początek procesu coachingu

 • O czym trzeba powiedzieć na początku: wyjaśnienie przesłanek i celu procesu coachingu.
 • Zdiagnozowanie oczekiwań Twoich i podwładnego wobec procesu coachingu.
 • Prezentacja planu pracy, celów pośrednich i terminów ich realizacji.

Metody używane w coachingu

 • Komunikacja werbalna: treść i sposób przekazu. Techniki mówienia. Jak mówić, by być słuchanym?
 • Komunikacja niewerbalna. Panowanie nad mową ciała. Wyraz twarzy i sposób mówienia. Jak wytworzyć w odbiorców gotowość do akceptowania tego, co mówimy.
 • Aktywne słuchanie i budowanie relacji – jako podstawy komunikacji z drugim człowiekiem.
 • Przełamywanie barier. W jaki sposób ludzie mówią o rzeczach, które stanowią dla nich problem. Metody przezwyciężania oporów komunikacyjnych.
 • Feedback i utrzymywanie kontaktu z rozmówcą. Rola kontaktu wzrokowego.
 • Rola informacji zwrotnej o wyniku i postępach szkolonego: dlaczego ludzie powinni wiedzieć, jaki jest ich aktualny poziom kompetencji, i jak przekazywać im tę informację w bezbolesny, ale skuteczny sposób.
 • Coaching z wykorzystaniem kamery i jej zalety: przezwyciężanie oporów szkolonych przed byciem filmowanym.
 • Dyskusja nad problemem i wspólne rozwiązywanie złożonych zadań.

Proces coachingu a rozwój pracownika w dłuższej perspektywie

 • Metodyka i techniki pracy nad zmianą zachowań – jak sprawić, by ci, których szkolimy, szybko nabywali korzystne wzorce zachowania i pozbywali się niekorzystnych.

Ewaluacja sesji coachingowej i całego procesu coachingu

 • Dlaczego, by być dobrym, trzeba testować? Rola i dobór właściwych metod testowych.
 • Kontrola i ewaluacja wyników sesji.
 • Generalne i specyficzne metody oceny postępów osoby coachowanej. Ewaluacja w teorii (sprawdzanie wiedzy i umiejętności szkolonego) i w praktyce (rzeczywiste wzrost wydajności lub jakości wykonywanej pracy).
 • Wypracowywanie przyszłych rekomendacji dla pracownika.
 • Ewaluacja własnych wyników w roli coacha.

Zaawansowane problemy w coachingu własnych pracowników

 • Różnice indywidualne między ludźmi i ich rola w coachingu.
 • Dlaczego nie da się każdego nauczać w ten sam sposób: skąd się biorą różnice między ludźmi i jak się objawiają.
 • Jak postępować z pracownikami o różnych poziomach sumienności, ugodowości, etc.? Jakie działania coacha najlepiej sprawdzają się w stosunku do działających terminowo perfekcjonistów, a jakie w stosunku do tych, co wszystko robią na ostatnią chwilę?
 • Reguły i metody dostosowania przekazu do psychocharakterystyki szkolonego.
 • Techniki motywacyjne, które najlepiej sprawdzają się dla ludzi o określonych psychoprofilach.

Informacje organizacyjne

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • Szkolenia online realizowane są za pośrednictwem programów konferencyjnych i komunikatorów, odpowiadających potrzebom i możliwościom technicznym uczestników.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie fizycznej lub (w przypadku treningów online) plików pdf, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie (w przypadku szkoleń online – przesłane pocztą tradycyjną).

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.