Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik:

 • nauczy się reguł tworzenia szkoleń z zakresu instruktażu stanowiskowego, dopasowanych do specyfiki przedsiębiorstwa oraz rodzaju zadań wykonywanych przez pracowników,
 • dowie się o metodach właściwego zamykania spotkań instruktażowych, delegowania i ustalania warunków dalszej pracy,
 • pozna i przećwiczy techniki motywowania szkolonego do pracy, zmiany i zwiększania swoich kompetencji.

Adresaci

 • Brygadziści, liderzy, mistrzowie produkcji, specjaliści wsparcia zespołów produkcyjnych tj. technolodzy, inżynierowie procesów, planiści, mistrzowie i liderzy utrzymania ruchu, jakości, logistyki, kierownicy produkcji.
 • Kadra zarządzająca niższego i średniego szczebla w zakładach produkcyjnych.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką i zainteresowane rozwojem osobistym.

Przebieg treningu

Szkolenie składa się z krótkiej części wykładowej i ćwiczeń warsztatowych (75 proc. czasu). W trakcie wykładu uczestnik poznaje zasady projektowania szkoleń i strategie radzenia sobie z rożnymi typami uczestników. W trakcie warsztatu szkoleni we współpracy z trenerem przygotowują i realizują kilkuminutowe bloki szkoleniowe na wybrany temat. Wystąpienia są nagrywane, a następnie analizowane na forum grupy, dzięki czemu szkolony otrzymuje natychmiastową informację zwrotną na temat własnych umiejętności szkoleniowca.

Tematyka wykładów

I. Przygotowanie szkolenia dla pracowników

 • Analiza zadania: po co robimy szkolenie i czego chcemy nauczyć pracownika.
 • Wstępny etap przygotowań: rozpisanie celu szkolenia na zadania i aktywności, które nas do niego doprowadzą. Ustalenie, jak to przełoży się na to, co powiemy i każemy zrobić szkolonemu.
 • Tworzenie planu szkolenia. Zdefiniowanie kolejnych punktów treningu, czasu, jaki zajmą, i celów, jakie chcemy nimi osiągnąć. Stworzenie agendy szkolenia.
 • Przygotowywanie ewentualnych materiałów dydaktycznych.
 • Zarządzanie czasem w trakcie szkolenia. Jak utrzymać cały czas pełną uwagę szkolonego, i na bieżąco sprawdzać, czy wszystko rozumie.

II. Pierwsze minuty szkolenia

 • O czym trzeba powiedzieć na początku: wyjaśnienie celu szkolenia, zdiagnozowanie problemu lub oczekiwań szkolonego, prezentacja planu zajęć.
 • Metody przezwyciężania oporów psychicznych i komunikacyjnych, jakie występują na początku u trenerów i szkolonych.

III. Przebieg szkolenia

 • Instruktaż maszynowy w praktyce – jak pokazywać ludziom rzeczy, na których my się znamy, a oni niekoniecznie.
 • Prezentacja uczestnicząca – czyli jak szkolić, bezpośrednio angażując pracownika.
 • Zbieranie informacji zwrotnych – jak na bieżąco sprawdzać, ile szkolony zrozumiał z naszej prezentacji.
 • Pytania pracownika – co zrobić, by nie bał się ich zadawać.
 • Dyskusja nad problemem i wspólne rozwiązywanie złożonych zadań.

IV. Zakończenie instruktażu i sprawdzenie wiedzy uczestnika

 • Metody właściwego zamykania spotkań instruktażowych – delegowanie i ustalanie warunków dalszej pracy.
 • Kontrola skuteczności szkolenia – metody oceny przyrostu wiedzy u pracowników.
 • Kontrola umiejętności, czyli czego praktycznego szkolony się nauczył – jak to sprawdzać.

V. Ewaluacja szkolenia i szkoleniowca

 • Czy szkolenie było dobre – metody weryfikacji poziomu własnego nauczania.
 • Co powinienem zmienić u siebie, by podwyższyć własne kompetencje – metody zbierania informacji zwrotnych.

VI. Zaawansowane problemy w pracy instruktora

 • Różnice w inteligencji szkolonych i ich wpływ na to, jak i o czym do nich mówimy.
 • Zróżnicowanie w cechach charakteru: różnice w poziomie sumienności i co z nimi robić. Techniki motywacyjne dla różnych typów pracowników.
 • Panowanie nad grupą w sytuacji szkolenia. Radzenie sobie z uczestnikami sprawiającymi problemy lub kwestionującymi autorytet.
 • Reagowanie w sytuacji frustracji, uniku, agresji i braku koncentracji szkolonych.
 • Techniki motywowania szkolonego do pracy, zmiany i zwiększania swoich kompetencji.

Informacje organizacyjne

Najbliższe szkolenia otwarte:

 • Warszawa, 25-26.01.2021
 • Kraków, 1-2.02.2021
 • Wrocław, 8-9.02.2021
 • Gdańsk 22-23.02.2021
 • Łódź, 18-19.03.2021

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • Szkolenie standardowe: 1290 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • Szkolenia online realizowane są za pośrednictwem programów konferencyjnych i komunikatorów, odpowiadających potrzebom i możliwościom technicznym uczestników.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie fizycznej lub (w przypadku treningów online) plików pdf, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie (w przypadku szkoleń online – przesłane pocztą tradycyjną).

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.