Założenia i cele

Celem warsztatu jest pokazanie, jak być kreatywnym managerem, oraz trening technik twórczego rozwiązywania problemów, z którymi boryka się zespół lub cała organizacja.

Zajęcia podzielone są na część teoretyczną oraz następujące po niej ćwiczenia praktyczne, których celem jest utrwalenie omówionych technik i schematów kreatywnego myślenia.

Plan szkolenia

Problemy w pracy zespołu i funkcjonowaniu organizacji

 • Rodzaje i źródła problemów, z którymi konfrontujemy się będąc przełożonymi.
 • Problemy standardowe i niestandardowe.
 • Dyskusja w grupie: z jakimi problemami stykają się na co dzień uczestnicy w swych zespołach i organizacjach; jaki jest charakter tych wyzwań, jakimi sposobami się je przeważnie rozwiązuje, a jak można do tego podejść twórczo i nietypowo.
 • Analiza przykładowych sytuacji postrzeganych przez managerów jako problemowe.

Rozwiązywanie problemu w sposób rutynowy

 • Schematy i rutyna jako standardy radzenia sobie z problemami.
 • Indywidualne różnice w podejściu do rozwiązywania problemów.
 • Pułapki podejścia schematycznego: bariery psychologiczne i „klapki na oczach”:
  • bariery wewnętrzne,
  • bariery zewnętrzne,
  • myślenie grupowe,
  • społeczny dowód słuszności (robię to, co inni, nawet jeśli to bez sensu),
  • autorytet.
 • Ćwiczenie: indywidualne generowanie pomysłów na rozwiązanie konkretnego problemu.

Kreatywność i twórcze podejście do problemu

 • Myślenie lateralne – jak łączyć nieoczekiwane idee.
 • Wychodzenie poza zastane wzorce i inne strategie zwiększania kreatywności.
 • Burza mózgów, czyli jak twórczo rozwiązywać problemy w grupie.
 • Rozwijanie twórczych schematów myślenia i działania:
  • metody i techniki niwelowania barier psychologicznych,
  • strategie rozwijania twórczości w grupie.
 • Praca własna uczestników: indywidualne i grupowe ćwiczenia na wybranych problemach, rozwijające takie umiejętności twórcze, jak:
  • abstrahowanie – sztuka odchodzenia od głównego wątku problemu, by zobaczyć go w szerszym aspekcie,
  • tworzenie skojarzeń, szczególnie odległych i nieintuicyjnych,
  • metaforyzowanie – przedstawianie problemów w kategoriach odległych od rzeczywistego kontekstu i szukanie w ten sposób rozwiązań,
  • tworzenie analogii i twórcze porównywanie,
  • transformowanie problemu, np. poprzez jego interpretację i zamianę wad w zalety (gry językowe etc.).

Praktyczne wymiary kreatywności

 • Potencjał własny pracowników – jak go rozwijać.
 • Wykorzystywanie potencjału pełnego zespołu.
 • Indywidualne strategie podejścia do problemów.
 • Twórcze podejście do rozwiązywania problemów interpersonalnych.
 • Ćwiczenie w grupie: generowanie pomysłów w ramach burzy mózgów. Kierownik w roli moderatora.
 • Zadanie do wykonania w grupie: stworzenie zespołu roboczego do rozwiązania skomplikowanej sytuacji kryzysowej. Podział ról w zespole i przygotowanie gruntu pod dyskusję, której celem będzie znalezienie rozwiązania problemu.

Terminy i ceny

Miejsce i termin najbliższego szkolenia otwartego:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • W przypadku zgłoszenia się osób zainteresowanych, szkolenie może zostać zorganizowane w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi i Wrocławiu.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • 1290 zł + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.