Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • reguły efektywnej komunikacji z klientem oraz budowania dobrej relacji z przełożonym,
 • zasady etykiety biznesu oraz budowania wizerunku profesjonalisty,
 • jak umiejętnie organizować spotkania biznesowe.

Adresaci

 • Osoby, które już pracują na stanowisku sekretarki/asystentki.
 • Osoby, które mają zamiar rozpocząć pracę jako sekretarka/asystentka.
 • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

Informacje organizacyjne

Najbliższe szkolenie otwarte:

 • Opole, 21-22 marca 2019.
 • W przypadku zgłoszenia się osób zainteresowanych, szkolenie może zostać zorganizowane również w Katowicach, Łodzi i Wrocławiu.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1290 zł netto / 1586,70 zł brutto.
 • Cena szkolenia otwartego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji inwestora.

Program treningu

Cechy psychologiczne i kluczowe umiejętności asystentki

 • Zadania asystentki, a optymalny profil psychologiczny takiej osoby. Jakie cechy charakteryzują najlepsze asystentki.
 • Psychologia managera. Style działania, zarządzania i komunikowania. Jakiej asystentki potrzebuje który typ managera.
 • Umiejętności przydatne na co dzień w pracy asystentki: komunikacja, asertywność, zarządzanie czasem i wizerunkiem.

Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

 • Właściwe zarządzanie czasem i zadaniami jako główna kompetencja asystentki.
 • Podstawy zarządzania zadaniami. Wyznaczanie, celów, zadań cząstkowych i priorytetów.
 • Realizacja zaplanowanych i zleconych działań.
 • Organizacja czasu pracy. Wyeliminowanie dystraktorów.
 • Asertywność i jej rola w obronie własnego czasu. Jak odmawiać realizacji nieistotnych dla nas zadań.
 • Zarządzanie czasem własnym i czasem przełożonego w praktyce.

Komunikacja w pracy asystentki

 • Komunikacja z przełożonym, czyli na co zwracamy uwagę, mówiąc do szefa.
 • Prośby i informacje zwrotne dla przełożonego. Jak skutecznie przekonywać w tym zakresie.
 • Rozmowa z interesantem, gdy wprowadzamy go do przełożonego.
 • Odpowiedź interesantowi, gdy szef nie chce lub nie może rozmawiać. Asertywność w pracy asystentki.
 • Język ciała w kontakcie z drugim człowiekiem. Znaczenie postawy, mimiki, gestykulacji oraz formy i szybkości mówienia.
 • Mowa ciała asystentki a budowanie dobrej relacji z rozmówcą (również przełożonym).
 • Komunikacja werbalna: jak budować relacje tym, co mówimy i jak mówimy.
 • Konwersacja w praktyce: techniki tworzenia pozytywnej atmosfery rozmowy.
 • Sposób mówienia i jego wpływ na komunikację: język korzyści, czyli jak mówić do innych tak, by wiedzieli, że słuchanie nas jest w ich interesie.
 • Pytania do drugiego człowieka jako sposób na jego otwarcie, zaskarbienie sobie sympatii oraz dotarcie do jego problemu.
 • Problematyka uwagi. Aktywne słuchanie rozmówcy. Rola sygnałów zwrotnych i pułapki wiążące się z ich interpretacją.

Personal branding i zarządzanie własnym wizerunkiem

 • Wizerunek asystentki i jej wpływ na wizerunek przełożonego i instytucji.
 • Składowe wizerunku i ich rola. Techniki tworzenia własnego wizerunku i własnej marki: personal branding.
 • Jaki jest mój wizerunek – autodiagnoza uczestniczki.
 • Jaki chcę mieć wizerunek – formułowanie celów i sposobów ich osiągnięcia.
 • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorcy przekonanie, że jesteśmy kompetentni i uczciwi oraz działamy w jego interesie.
 • Public relations własnej osoby – co, jak i komu komunikować.
 • Wizerunek własny w internecie – co można robić, a na co należy uważać.

Warsztat praktyczny

 • Ćwiczenia z zakresu komunikacji w biznesie: rozmowy w parach, symulacje sytuacji sprawiających kłopoty (np. rozmowa z osobą, której nasz przełożony nie chce widzieć).
 • Nagrywanie wybranych rozmów i sytuacji.
 • Analiza scenek. Informacje zwrotne prowadzącego na temat słabych i mocnych stron uczestników i obszarów, nad którymi należy pracować.
 • Dyskusja na temat wizerunku wybranych osób. Analiza wizerunku uczestniczek, zarówno aktualnego, jak i pożądanego. Rekomendacje na temat tego, na które cechy i atuty własnej osoby kłaść największy nacisk, co należy podkreślać, a co maskować, które aspekty własnego wizerunku rozwijać oraz z którymi złymi nawykami walczyć.