Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna:

 • zasady sprawnej organizacji czasu pracy, które ułatwiają bieżące zarządzanie biurem,
 • reguły efektywnej komunikacji i budowania dobrej relacji z przełożonym,
 • techniki obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego,
 • zasady etykiety biznesu oraz budowania wizerunku profesjonalnego asystenta / office managera.

Adresaci

 • Sekretarki, asystenci lub asystentki, osoby pracujące na stanowisku office managera lub na bieżąco zarządzające pracą biura.
 • Osoby, które mają zamiar rozpocząć pracę w roli sekretarki, asystenta lub office managera.

Informacje organizacyjne

Najbliższe szkolenie otwarte:

 • Opole, 21-22 marca 2019.
 • W przypadku zgłoszenia się osób zainteresowanych, szkolenie może zostać zorganizowane również w Katowicach, Łodzi i Wrocławiu.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1290 zł netto / 1586,70 zł brutto.
 • Cena szkolenia otwartego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji inwestora.

Program treningu

Zarządzanie biurem i pracą biura – kto się tym zajmuje

 • Office manager – charakterystyka stanowiska.
 • Rola osoby zarządzającej biurem i komunikacją przełożonego (sekretarki, asystentki, asystenta) w firmie – przykłady.
 • Sekretarka jako firewall i społeczny interface szefa i jako kanał komunikacyjny szefa z podwładnymi.
 • Idealna sekretarka – jakie ma cechy i nad czym powinna pracować.

Marka własna sekretarki / office managera

 • Wygląd i prezencja osoby odpowiadającej za biuro – co mówi światu o firmie i przełożonym. Jak powinna wyglądać idealna sekretarka.
 • Mowa ciała i komunikacja niewerbalna oraz ogół zachowań komunikacyjnych.
 • Słownictwo i sposób mówienia: ton głosu i intonacja.
 • Budowanie wizerunku przez telefon
 • Sekretarka jako ekspert i autorytet dla współpracowników
 • Wizerunek poza pracą na portalach społecznościowych itp. – na co należy uważać
 • Wpływ wizerunku osoby prowadzącej biuro na wizerunek firmy

Savoir vivre w pracy sekretarki / asystentki

 • Normy zachowania w pracy sekretarki: etykieta zawodowa
 • Witanie osób umówionych i nieumówionych z szefem
 • Zasady witania osoby z zewnątrz i łączenia telefonów z zewnątrz
 • Uśmiech, sposób bycia i sztuka nawiązywania dobrego kontaktu
 • Odmawianie osobom, których nie można połączyć lub umówić z szefem – przykładowe techniki

Zarządzanie czasem – swoim i przełożonego

 • Wprowadzenie do zarządzania zadaniami i organizacji czasu pracy
 • Organizery – elektroniczne i tradycyjne – w pracy asystentki
 • Sztuka identyfikowania priorytetów i właściwej priorytetyzacji tego, czym zajmie się przełożony
 • Wspieranie szefa w realizacji bieżących zadań
 • Podstawy zarządzania projektami

Komunikacja i asertywność w pracy asystentki

 • Asystentka jako ważne ogniwo w komunikacji firmowej
 • Odbieranie, przyjmowanie i przekazywanie informacji
 • Dyplomacja i budowanie właściwych komunikatów do określonych odbiorców
 • Asertywność i sztuka odmawiania w pracy sekretarki
 • Style komunikacji i sposoby ich użycia

Współpraca i komunikacja z przełożonym

 • ustalenie warunków współpracy
 • każdy szef jest inny – zbadanie stylu pracy przełożonego i jego oczekiwań
 • komunikacja z szefem – przykłady dobrych i mniej dobrych praktyk
 • dostosowanie modelu współpracy do osobowości i stylu działania szefa
 • polityka prywatności i ochrony danych w pracy asystentki

Współpraca z innymi osobami w firmie

 • Delegowanie zadań i komunikacja tego, co ma być zrobione
 • Przekazywanie informacji do szefa i od szefa
 • Informacje zwrotne otoczenia na temat sekretarki i przełożonego – jak na nie reagować
 • Plotki i inne problemy w komunikacji wewnętrznej

Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach

 • Spotkania wewnętrzne firmowe – ich rola dla organizacji
 • Sekretarka jako organizator spotkania – co należy robić i kogo zaprosić
 • Asystentka gospodarza spotkania lub imprezy firmowej: od witania uczestników do zarządzania czasem
 • Udział wraz z przełożonym w spotkaniu – zadania sekretarki
 • Reprezentowanie szefa lub firmy na spotkaniu na zewnątrz
 • Protokoły, notatki i podsumowania spotkań

Organizacja konferencji i podroży służbowych

 • Planowanie podróży służbowych, zestawianie połączeń i noclegów: rola preferencji szefa i ograniczeń budżetowych.
 • O czym należy pamiętać organizując wyjazd?
 • Rezerwacje noclegów – zasady skutecznej komunikacji z hotelami.
 • Rozliczanie podroży służbowych – o czym trzeba pamiętać.

Przygotowanie prezentacji Power Point dla szefa

 • Cechy dobrej prezentacji dla przełożonego.
 • Zbieranie danych do prezentacji.
 • Zasady tworzenia prezentacji Power Point: kolejność pisania slajdów.
 • Zarządzanie czasem – kiedy szef powinien dostać prezentację, by zdążył się spokojnie przygotować.
 • Przykłady dobrze zrobionych, atrakcyjnych prezentacji.

Trudne sytuacje w pracy asystentki:

 • Plotki, pogłoski i konflikty. Praca sekretarki a panowanie nad własnymi emocjami.
 • Komunikacja z szefem – pułapki i trudności.
 • Relacje interpersonalne i trudni interesanci – jak sobie z nimi radzić?
 • Wpadki, nieporozumienia i błędy – wytyczne postępowania.