Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik zobaczy, jak:

 • radzić sobie z napięciem i stresem w trakcie epidemii koronawirusa,
 • sprawnie zarządzać informacjami na temat epidemii, które do niego docierają za pośrednictwem innych osób i mediów,
 • właściwie reagować w wypadku wystąpienia ryzyka związanego z chorobą i zmianami w pracy,
 • asertywnego odpowiadania na naciski i żądania osób trzecich, które mogą zagrozić zdrowiu lub dobrostanowi psychicznemu.

Metody pracy

Szkolenie składa się z części teoretycznej (krótkie wykłady z zakresu psychologii emocji i motywacji, dotyczące tego, jak ludzki system poznawczy reaguje na informacje o epidemii, z czego to wynika, do czego może doprowadzić i jak to kontrolować) oraz treningu praktycznego (min. 60 proc. czasu szkolenia).

Trening ma formę intensywnych warsztatów, w trakcie których uczestnicy analizują wpływ, jaki epidemia koronawirusa i informacje o niej mają na ich życie oraz wypracowują skuteczne metody radzenia sobie ze stresem teraz i w przyszłości. Metodą pracy są tu przede wszystkim ćwiczenia grupowe i indywidualne, gry, symulacje, burza mózgów i studium przypadku. W końcowej części treningu uczestnicy ćwiczą również podstawowe techniki relaksacji i redukcji stresu.

Plan szkolenia

Definicje i koncepcje stresu

 • Czym jest stres – spojrzenie z pozycji psychologicznych, neurologicznych i behawioralnych. Ewolucyjna funkcja reakcji stresowej.
 • Przejawy i rola stresu w domu i w pracy.
 • Fazy stresu i ich wpływ na działanie mózgu i reszty ciała.

Stres w czasie epidemii

 • Osobista, jednostkowa reakcja na epidemię i zagrożenie zdrowia i życia swojego i bliskich jako główny powód stresu.
 • Przyczyny stresu w życiu zawodowym, związane z niepewnością jutra i potencjalnym kryzysem.
 • Stres związany z natłokiem informacji, negatywnymi wiadomościami w środkach masowego przekazu i fake newsami w social media.
 • Stres powodowany kwaratanną, izolacją i ograniczeniem kontaktów społecznych.

Sposoby radzenia sobie ze stresem – przegląd i ewaluacja

 • Metody radzenia sobie z czynnikami stresującymi pochodzącymi z zewnątrz – przegląd technik.
 • Ograniczenie ekspozycji na stresujące informacje – jak sprawić, by nam się udało.
 • Techniki poznawcze, czyli jak przeformułować interpretację rzeczywistości i twórczo wykorzystać czas zamknięcia niemal wszystkiego.
 • Metody radzenia sobie z czynnikami wewnętrznymi (niepokój, napady lęku).
 • Przekształcenie stresu negatywnego w stres pozytywny i techniki zarządzania zadaniami. Jak w trakcie epidemii zrobić wszystkie zaległe rzeczy.

Techniki relaksacyjne

 • Obniżanie napięcia emocjonalnego – praca z ciałem.
 • Relaksacja za pomocą nagrań – przykładowe ćwiczenia.
 • Techniki kontroli oddechu przy atakach lęku i strachu.
 • Techniki głębokiej relaksacji i długofalowej redukcji napięcia.

Mój plan zapanowania nad stresem i napięciem

 • Analiza dotąd używanych strategii walki ze stresem. Ewaluacja poszczególnych strategii.
 • Przegląd i adaptacja najlepszych metod radzenia sobie ze stresorami zadaniowymi:. Zarządzanie czasem i zadaniami – podstawowe zasady i reguły wdrożenia.
 • Wyznaczanie celów i planowanie ich realizacji. Techniki automotywacji i samonagradzania: co na mnie działa i jak to stosować?
 • Moje metody radzenia sobie z przedłużającym się stresem. Przećwiczenie przykładowych technik relaksacji i usuwania napięcia.
 • Globalne nastawienie do pracy i życia osobistego: jak osiągnąć równowagę w czasach epidemii?
 • Dodatkowe wskazówki dotyczące praktycznego stosowania nabytych umiejętności.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (1 dzień, 8 godzin, grupa do 15 uczestników):

 • 390 zł + 23% VAT

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia online realizowane są za pośrednictwem programów konferencyjnych i komunikatorów, odpowiadających potrzebom i możliwościom technicznym uczestników.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie plików pdf, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie (przesłane pocztą tradycyjną).

Koszt szkolenia zamkniętego online lub na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.