Założenia i cele

Celem warsztatu jest trening technik twórczego rozwiązywania problemów w życiu i pracy.

Zajęcia podzielone są na część teoretyczną oraz następujące po niej ćwiczenia praktyczne, których celem jest utrwalenie omówionych technik i schematów kreatywnego myślenia.

Plan szkolenia

Problemy w pracy i życiu osobistym

 • Rodzaje i źródła problemów:
  • Problemy standardowe i niestandardowe.
  • Przewidywalne i nieprzewidywalne źródła kłopotliwych sytuacji.
 • Dyskusja w grupie: z jakimi problemami stykają się na co dzień uczestnicy; jaki jest charakter tych wyzwań, jakimi sposobami się je przeważnie rozwiązuje, a jak można do tego podejść twórczo i nietypowo.
 • Analiza przykładowych sytuacji postrzeganych jako problemowe.

Rozwiązywanie problemu w sposób rutynowy

 • Schematy i rutyna jako standardy radzenia sobie z problemami.
 • Indywidualne różnice w podejściu do rozwiązywania problemów.
 • Pułapki podejścia schematycznego: bariery psychologiczne i „klapki na oczach”:
  • bariery wewnętrzne,
  • bariery zewnętrzne,
  • myślenie grupowe,
  • społeczny dowód słuszności (robię to, co inni, nawet jeśli to bez sensu),
  • autorytet.
 • Ćwiczenie: indywidualne generowanie pomysłów na rozwiązanie konkretnego problemu.

Kreatywność i twórcze podejście do problemu

 • Myślenie lateralne – jak łączyć nieoczekiwane idee.
 • Wychodzenie poza zastane wzorce i inne strategie zwiększania kreatywności.
 • Burza mózgów, czyli jak twórczo rozwiązywać problemy w grupie.
 • Rozwijanie twórczych schematów myślenia i działania:
  • metody i techniki niwelowania barier psychologicznych,
  • strategie rozwijania twórczości w grupie.
 • Indywidualne strategie podejścia do problemów.
 • Praca własna uczestników: ćwiczenia na wybranych problemach, rozwijające takie umiejętności twórcze, jak:
  • abstrahowanie – sztuka odchodzenia od głównego wątku problemu, by zobaczyć go w szerszym aspekcie,
  • tworzenie skojarzeń, szczególnie odległych i nieintuicyjnych,
  • metaforyzowanie – przedstawianie problemów w kategoriach odległych od rzeczywistego kontekstu i szukanie w ten sposób rozwiązań,
  • tworzenie analogii i porównywanie,
  • transformowanie problemu, np. poprzez jego interpretację i zamianę wad w zalety (gry językowe etc.).

Kreatywność w zespole

 • Potencjał własny uczestnika – jak go właściwie rozwijać.
 • Wykorzystywanie potencjału osobistego w pracy w zespole lub projekcie.
 • Twórcze podejście do rozwiązywania problemów interpersonalnych.
 • Ćwiczenie w grupie: generowanie pomysłów w ramach burzy mózgów.
 • Zadanie do wykonania w grupie: stworzenie zespołu roboczego do rozwiązania skomplikowanej sytuacji kryzysowej. Podział ról w zespole i przygotowanie gruntu pod dyskusję, której celem będzie znalezienie rozwiązania problemu.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.