Cel szkolenia

Przekazanie uczestnikom wiedzy o psychologicznych podstawach wyznaczania ceny produktu i zarządzania półką cenową w handlu detalicznym. Przegląd możliwości oddziaływania na klienta za pomocą właściwej polityki cenowej i zgodnego z nią układu towarów w sklepie i na półce. Pokazanie, w jaki sposób optymalnie korzystać z wiedzy psychologicznej i marketingowej, projektując stoisko sklepowe i przestrzeń handlową tak, by maksymalnie pozytywnie wpływały na decyzje zakupowe klientów.

Metody pracy

Szkolenie podzielone jest na bloki. Każdy blok składa się z wykładu teoretycznego, wprowadzającego do omawianego zagadnienia, i rozbudowanych ćwiczeń praktycznych.
W toku wykładów uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi podstawami pricingu i zarządzania półką cenową. W trakcie warsztatów praktycznych szkoleni ćwiczą praktyczne umiejętności z zakresu tworzenia optymalnych aranżacji półek przez pryzmat jakości i postrzeganej wartości eksponowanych produktów.

Plan treningu

Psychologia kupowania i zarządzania ceną

 • Psychologia społeczna, osobowości i zachowań konsumenckich. Podstawy polityki cenowej.
  • Dlaczego ludzie kupują, czym kierują się przy wyborze produktu i gdzie tu miejsce ceny?
  • Cena jako niepowtarzalna okazja w danej sytuacji: jak wykorzystać to, że klient zawsze, gdy kupuje, chce zrobić dobry interes.
  • Kontekst ceny, a jej postrzegana opłacalność.
  • Psychologia percepcji: efekty pierwszeństwa i kotwiczenia a optymalne ustawianie cen.
 • Cena dostosowana do klienta i produktu.
  • Metody oddziaływania na klienta – jak różnicować klientów w zależności od typu i profilu potencjalnego nabywcy.
  • Pozaświadome determinanty decyzji zakupowych. Co powinno charakteryzować miejsce, w którym klient dokonuje zakupu.
  • Metody komponowania ekspozycji i układania towaru w zależności od jego marki, ceny i percypowanej jakości.

Cena produktu i jej wpływ na decyzję klienta

 • Cena i niesione przez nią informacje.
  • Cena jako wskaźnik jakości i/lub prestiżu marki.
  • Segmenty cenowe (premium, średnia i niższa półka) i łączące się z nimi oczekiwania klientów.
  • Klient zdecydowany: kiedy cena nie gra roli?
 • Pricing – czyli dobieranie właściwej ceny dla produktu w danym sklepie.
  • Kotwice cenowe – rola optymalnej sekwencji.
  • Zasada środka w odniesieniu do ceny produktu.
  • Puste opcje cenowe i ich rola.
  • Znaczenie sąsiedztwa: polityka cenowa w otoczeniu produktu.
 • Prawidłowa prezentacja ceny – zasady i pułapki.
  • Alternatywa jako najlepsza technika wprowadzania ceny: znaczenie kolejności przedstawiania opcji.
  • Problemy przy wyborze kolejności opcji: techniki kotwiczenia a cena tego, co klient zobaczy przed produktem, który chcemy, by kupił.
 • Techniki redukujące wrażliwość klienta na wysokość ceny.
  • Ilościowe metody psychologicznej redukcji ceny: plasterkowanie, raty i reductio ad absurdum.
  • Język mówienia lub pisania o cenie: rola właściwych słów i frazeologii. Zabiegi językowe, ustawiające cenę we właściwym świetle.
  • Zasada kontrastu w zestawieniach cenowych.
 • Reakcja klienta na cenę: znaczenie perspektywy.
  • Strategie przygotowywania klienta na cenę i wywoływania właściwej reakcji.
  • Sposoby neutralizacji zbyt wysokiej ceny.
  • Uzasadnianie wysokości ceny: znaczenie właściwych argumentów.
  • Gratisy i opcje cenowe, przyspieszające decyzje zakupowe klienta.
  • Czasowe ograniczenie oferty jako element wzmacniający przekaz perswazyjny.

Metody kształtowania przestrzeni handlowej i komponowania ekspozycji w celu właściwej ekspozycji cen

 • Czynniki decydujące o zasadach eksponowania towarów.
  • Profil i wielkość sklepu oraz atmosfera, która w nim panuje.
  • Rozmieszczenie przejść sklepowych. Ciągi handlowo-komunikacyjne.
  • Punkty o największej sile oddziaływania w zależności od typu i ułożenia sklepu.
  • Potencjalne zatłoczenie w sklepie a merchandising.
 • Segmentacja cenowa: określanie miejsca konkretnych produktów na terenie sklepu.
  • Segmenty cen w Twojej branży – aspekt praktyczny.
  • Optymalna aranżacja wystawy: w jakiej kolejności klient powinien widzieć produkty w danych segmentach cenowych.
  • Sąsiedztwo potencjalnej konkurencji – na co należy uważać.
 • Tworzenie stoiska lub ekspozycji z uwzględnieniem polityki cenowej.
  • Zasady eksponowania produktu w sklepie.
  • Optymalizacja rozmieszczenia produktów.
  • Wielkość i ekspozycja etykiet cenowych – kiedy je akcentujemy, a kiedy ukrywamy.
  • Metody i techniki zwracania uwagi klienta na cenę produktu.
 • Materiały wspomagające sprzedaż.
  • Wystawy i reklama wewnątrz sklepu.
  • Materiały POS i ich praktyczne wykorzystanie.
  • Promocje cenowe i metody ich wizualizacji.
 • Granice wywierania wpływu na klienta.
  • Techniki perswazji w pricingu i merchandisingu: co jeszcze może się udać, a czego już nie warto stosować?
  • Co przynosi efekt odwrotny od zamierzonego?

Specyficzne problemy w zarządzaniu półką cenową

 • Dobór miejsca i sposobu ekspozycji dla danego produktu.
  • Analiza cech produktu – które wypada podkreślić, a które jego lepiej ukryć przed klientem.
  • Identyfikacja czynników warunkujących miejsce produktu na określonym miejscu ekspozycyjnym.
 • Utrzymanie ekspozycji w pożądanym kształcie.
  • Uzupełnienie brakujących etykiet cenowych (wymiana, gdy zmienia się cena itp.).
  • Monitoring tempa sprzedaży. Przygotowanie lub sugestie kolejnych zamówień.
  • Utrzymywanie porządku i czystości w miejscu ekspozycji.

Mierzenie skuteczności działań pricingowych

 • Testowanie stosowanych sekwencji i otaczających je rozwiązań przestrzennych.
 • Segmentacja i filtrowanie danych sprzedażowych.
 • Mierzenie stopnia realizacji sprzedażowych celów kampanii.
 • Ankiety i kwestionariusze.

Ćwiczenia praktyczne

 • Analiza wybranych ekspozycji cenowych – określanie ich mocnych i słabych punktów.
 • Projektowanie własnej ekspozycji przy wykorzystaniu nabytej na treningu wiedzy.

Informacje organizacyjne

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.