Cel szkolenia

Przekazanie uczestnikom wiedzy o podstawach merchandisingu i zarządzania półką oraz zasadach ich stosowania w handlu detalicznym. Przegląd możliwości oddziaływania na klienta za pomocą właściwego układu towarów w sklepie i na półce. Pokazanie, w jaki sposób optymalnie korzystać z wiedzy psychologicznej i marketingowej, projektując stoisko sklepowe i przestrzeń handlową tak, by maksymalnie pozytywnie wpływały na klienta i podejmowane przez niego decyzje zakupowe.

Plan treningu

Psychologia robienia zakupów i merchandisingu

 • Psychologiczne uwarunkowania merchandisingu.
  • Psychologia społeczna, osobowości i zachowań konsumenckich. Dlaczego ludzie kupują i czym kierują się przy wyborze produktu? Jak na tych mechanizmach budować optymalny merchandising?
  • Psychologia percepcji, reguły zakotwiczenia i heurystyki. Ułożenie produktu a jego mentalna dostępność dla klienta.
  • Schematy robienia zakupów przez klientów. Zakupy spontaniczne vs. zakupy zaplanowane. Impulsywne kupowanie i zakupoholizm a merchandising.
  • Jak skupiać uwagę klienta na danym produkcie i w sposób optymalny „prowadzić” klienta przez sklep.
 • Merchandising dostosowany do klienta i produktu.
  • Metody oddziaływania na klienta – jak różnicować klientów w zależności od typu i profilu potencjalnego nabywcy.
  • Pozaświadome determinanty decyzji zakupowych. Co powinno charakteryzować miejsce, w którym klient dokonuje zakupu.
  • Metody komponowania ekspozycji i układania towaru w zależności od jego marki, ceny i percypowanej jakości.
 • Twórcze myślenie w merchandisingu.
  • Kreatywność w promocji sprzedaży i kształtowaniu przestrzeni zakupowej – zalety i niebezpieczeństwa.
  • Bariery i blokady kreatywności – jak je pokonać.

Metody kształtowania przestrzeni handlowej i komponowania ekspozycji

 • Czynniki decydujące o zasadach eksponowania towarów.
  • Profil sklepu i atmosfera w nim panująca.
  • Rozmieszczenie przejść sklepowych. Ciągi handlowo-komunikacyjne.
  • Punkty o największej sile oddziaływania w zależności od typu i ułożenia sklepu.
  • Zatłoczenie w sklepie a merchandising.
 • Określanie miejsca konkretnych produktów na terenie sklepu.
  • Optymalna aranżacja istniejących przejść w sklepie i „drogi do produktu”.
  • Rola odpowiedniej atmosfery.
  • Sąsiedztwo potencjalnej konkurencji.
 • Tworzenie stoiska lub ekspozycji.
  • Zasady eksponowania produktu w warunkach sklepowych.
  • Optymalizacja rozmieszczenia produktów w blokach asortymentowych.
  • Elementy kompozycji wnętrza. Światło, kolor, aranżacja – ich rola i znaczenie.
  • Rola utrzymywania porządku na półkach: dlaczego klient zawsze powinien wiedzieć, gdzie znaleźć dany produkt.
  • Ekspozycje specjalne i zasady ich tworzenia.
  • Ekspozycje zwielokrotnione (second placement)
 • Materiały wspomagające sprzedaż.
  • Wystawy i reklama wewnątrz sklepu.
  • Materiały POS i ich praktyczne wykorzystanie.
  • Promocje cenowe i metody ich wizualizacji.
 • Granice wywierania wpływu na konsumenta.
  • Techniki perswazji w merchandisingu: co jeszcze może się udać, a czego już nie warto stosować?
  • Co przynosi efekt odwrotny od zamierzonego?

Specyficzne problemy w merchandisingu

 • Dobór miejsca i sposoby ekspozycji do danego produktu.
  • Analiza cech produktu – co wypada podkreślić – i jak to zrobić – a które jego cechy lepiej ukryć przed klientem.
  • Identyfikacja czynników warunkujących miejsce produktu na określonym miejscu ekspozycyjnym.
 • Utrzymanie ekspozycji w pożądanym kształcie.
  • Sprawdzenie jakości towarów, dat przydatności artykułów do spożycia i stanu technicznego artykułów.
  • Uzupełnienie brakujących etykiet cenowych (wymiana etykiet przy artykułach, gdy zmienia się cena itp.).
  • Monitoring tempa sprzedaży. Przygotowanie lub sugestie kolejnych zamówień.
  • Utrzymywanie porządku i czystości w miejscu ekspozycji.

Mierzenie skuteczności działań merchandisingowych

 • Testowanie rozwiązań przestrzennych.
 • Segmentacja i filtrowanie danych sprzedażowych.
 • Mierzenie stopnia realizacji sprzedażowych celów kampanii.
 • Ankiety i kwestionariusze.

Ćwiczenia praktyczne

 • Analiza ekspozycji konkretnych grup produktowych – określanie ich mocnych i słabych punktów.
 • Projektowanie własnej ekspozycji przy wykorzystaniu nabytej na treningu wiedzy.

Informacje organizacyjne

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.