Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • sposoby rozwiązywania konfliktów za pomocą mediacji,
 • techniki łagodzenia napięć emocjonalnych i dochodzenia do porozumienia w sytuacjach konfliktowych,
 • metody i techniki unikania starć w przyszłości.

Adresaci

 • Wszystkich chętnych i zainteresowanych metodami rozwiązywania konfliktów i sporów.
 • Kierownicy biur.
 • Psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, socjologów.
 • Prawników: adwokatów, radców prawnych, aplikantów radcowskich i adwokackich.
 • Pracownicy, którzy przygotowują się do roli menadżera.
 • Managerów, konsultantów, pracowników działów HR.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1400 zł + 23 % VAT
 • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • 3600 zł + 23% VAT za cały trening – bez względu na liczbę uczestników,
 • Przy grupach poniżej 10 osób – rabat 15 procent.
 • Dla zleceń powyżej 2 dni – dodatkowe rabaty.

Program szkolenia jest elastyczny – jego elementy mogą być przystosowane do wymagań klienta. Zakres programu może zostać dopasowany do stopnia zaawansowania uczestników i zakresu posiadanych przez nich umiejętności.

Metody pracy

Szkolenie dzieli się na część wykładową (30 proc. czasu zajęć) i praktyczną (70 proc. czasu). Wykłady służą zaprezentowaniu poszczególnych strategii mediacji i technik rozwiązywania konfliktów, które następnie utrwalane są w ramach części praktycznej. W trakcie ćwiczeń praktycznych uczestnicy ćwiczą zastosowanie omówionych technik, ze szczególnym uwzględnieniem metod radzenia sobie z presją, zastrzeżeniami, roszczeniami i próbami manipulacji, które mogą stosować strony konfliktu. Ćwiczenia mają charakter dyskusji, rozmów w parach oraz gier mediacyjnych, w trakcie których uczestnicy zajęć w kilkuosobowych zespołach próbują rozwiązać konflikty opisane w scenariuszach.

Po każdej grze uczestnicy dostają informacje zwrotne na temat zaprezentowanego poziomu umiejętności mediacyjnych.

Po zakończeniu treningu uczestnicy otrzymują certyfikaty, potwierdzające odbycie szkolenia. Na życzenie organizatora może również zostać przygotowany raport podsumowujący zaprezentowane na zajęciach kompetencje uczestników i zawierający rekomendacje w zakresie dalszego rozwoju ich umiejętności w zakresie radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi.

Plan szkolenia

Anatomia konfliktu

 • Konflikt i płynące z niego zagrożenia.
 • Typologia konfliktów. Koło konfliktów – jak klasyfikować na nim konflikty.
 • Konflikty interesów vs konflikty psychologiczne – sposoby radzenia sobie z obydwoma typami.
 • Konflikty wokół stanowisk (osób) vs negocjacje rzeczowe (wokół interesów).
 • Komunikacja a konflikt. Błędy komunikacyjne, prowadzące do konfrontacji.
 • Sytuacje prowadzące do konfliktów w życiu codziennym – jak im przeciwdziałać.
 • Studium przypadku „Komunikaty prowadzące do konfliktów”: uczestnicy śledzą narastanie konfliktu w mowie ciała i zachowaniu dwóch osób.

Techniki radzenia sobie z konfliktami

 • Jak unikać jawnych konfliktów i co robić, gdy do nich dojdzie.
 • Sprawna komunikacja a efektywne rozwiązywanie konfliktów.
 • Umiejętne wykorzystanie własnych komunikatów niewerbalnych dla budowy atmosfery otwartości w kontakcie,
 • Sposoby na trafne odczytanie komunikatów werbalnych rozmówcy, jako klucz do zrozumienia jego interesów.
 • Style rozwiązywania konfliktów – klasyfikacja, zakresy przydatności.
 • Ćwiczenie „Przełamanie lodów”– umawianie się na rozmowę z osobą, z która byliśmy w konflikcie.
 • Ćwiczenie „Poszukiwanie rozwiązania” – rozmowa w parach, której celem jest poradzenie sobie z sytuacją (lub osobą), która generuje kolejne konflikty.

Mediacje w rozwiązywaniu konfliktów

 • Mediacja jako ostateczny sposób na konflikt: kiedy potrzebujemy ingerencji osoby trzeciej?
 • Cele, charakter i klasyfikacja działań mediacyjnych.
 • Spotkanie z mediatorem: co należy ustalić wcześniej i czego można po nim oczekiwać.
 • Mediacje w praktyce: co pomaga, a co przeszkadza rozwiązać konflikt (czas, miejsce, problem, kontekst i otoczenie).
 • Komunikacja w procesie mediacyjnym: co robić, gdy strony mają miedzy sobą konflikt pozorny lub po prostu nie chcą romawiać.
 • Rola kooperacji w rozwiązywaniu konfliktu rzeczywistego. Budowanie pomostu między interesami stron.
 • Rzeczywisty konflikt bez wyjścia: jak radzić sobie w sytuacjach patowych.
 • Ćwiczenie: mediacja w grupie trzyosobowej (2 strony sporu i mediator).

Rozwiązywanie konfliktów w aspekcie praktycznym

 • Określanie preferowanego przez uczestników stylu rozwiązywania konfliktów.
 • Najtrudniejszy etap mediacji: jak sprawić, by skłócone strony zasiadły do rozmów.
 • Dopasowywanie stylu rozwiązywania konfliktów do potrzeb sytuacji.
 • Poszukiwanie optymalnych sposobów na rozładowanie sytuacji i pogodzenie interesów.
 • Ustalenia w trakcie i sposoby na zagwarantowanie, że w przyszłości będą przestrzegane.
 • Metody i techniki unikania starć w przyszłości.
 • Gra w grupie „Legalizacja leku” – symulacja rozmowy wielostronnej (premier i 8 ministrów, reprezentujących różne grupy interesów).
 • Grupowa gra mediacyjna „Inwestycja” – cztery strony (z czego 3 w konflikcie) próbują wypracować rozwiązanie patowej sytuacji.