KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • Najczęściej stosowane metody perswazji i manipulacji.
 • Najskuteczniejsze techniki wywierania wpływu na innych ludzi.
 • Sposoby obrony przed zabiegami perswazyjnymi, gdy sami stajemy się ich obiektem.

ADRESACI

 • Managerowie, kierownicy sprzedaży.
 • Osoby pracujące w sprzedaży, w obsłudze klienta, w zakupach itp., które na co dzień muszą negocjować z klientami warunki współpracy.
 • Osoby pracujące na stanowiskach związanych z bezpośrednim kontaktem z klientem.
 • Osoby nastawione na rozwój własnych umiejętności.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1400 zł netto / 1722 zł brutto.
 • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • 4800 zł netto / 5904 zł brutto za cały trening – bez względu na liczbę uczestników,
 • Przy grupach poniżej 10 osób – rabat 15 procent.
 • Dla zleceń powyżej 2 dni – dodatkowe rabaty.
Informacje dodatkowe
Program szkolenia
Część teoretyczna

Wywieranie wpływu – podstawowe pojęcia

 • Co to jest wpływ społeczny. Wyznaczniki i cele przekazu perswazyjnego. Różnice między dyrektywnością, perswazją i manipulacją na przykładzie komunikatów reklamowych.
 • Wprowadzenie do teorii komunikacji. Elementy sytuacji komunikacyjnej zależne od nadawcy. Cechy odbiorcy i nadawcy wpływające na to, czy komunikat przekonuje.
 • Przekonywanie na co dzień. Warunki akceptacji tego, co perswadowane. Pięć kroków perswazji.

Psychologia wpływu społecznego w warunkach sprzedaży

 • Wprowadzenie do psychologii społecznej. Psychologiczne reguły odbioru, oceny i interpretacji zachowań innych ludzi. Konstruowanie rzeczywistości społecznej: schematy, skrypty i reprezentacje społeczne.
 • Myślenie o sobie a myślenie o innych. Analizowanie i wyjaśnianie zachowań innych osób. Efekt samospełniającego się proroctwa.
 • Automatyzmy w myśleniu i w procesie sprzedaży. Redukcja dysonansu poznawczego i efekt utopionych kosztów.
 • Reguły wpływu społecznego. Systematyka Cialdiniego (wzajemność, zaangażowanie i konsekwencja, społeczny dowód słuszności, lubienie i sympatia, autorytet, niedostępność). Przegląd koncepcji konkurencyjnych.
 • Postawy (m.in. wobec produktów i sprzedawców) i ich zmiana. Selektywność umysłu w przetwarzaniu informacji. Jak wywołać zmianę postawy u klienta i w jaki sposób ją utrwalić.
 • Nachalność w zachowaniu, sposobie bycia i mówieniu o swoich produktach jako główny wróg sprzedawcy: dlaczego odstrasza klienta. Co zrobić, by klient nie czuł, że na niego naciskamy.

Wpływ niewerbalny

 • Pozytywne emocje, czyli techniki „bombardowania miłością”.
 • Atrakcyjność interpersonalna. Co – oprócz wyglądu – sprawia, że inni postrzegają nas jako atrakcyjnych.
 • Lubienie i sympatia. Rzeczy, za które lubimy innych. Warunki, które trzeba spełnić, by dać się polubić.
 • Komunikacja niewerbalna. Kanał wizualny: szczególna rola twarzy i rąk, dodatkowe sygnały niewerbalne. Manipulacje przedmiotami. Rola ubioru. Kanał dźwiękowy: tembr i barwa głosu jako sygnały pewności i dominacji.
 • Kontrola czynników pozawerbalnych – kłamstwo i wykrywanie kłamstwa. Nadawanie i odbiór sygnałów niewerbalnych.

Wpływ werbalny

 • Pytania – kluczowy składnik procesu wywierania wpływu. Jak i o co pytać, by zdobyć jak najwięcej informacji o kliencie i zbudować dobrą relację sprzedażową.
 • Argumentacja. Strategie, uzasadniania i pseudouzasadniania.
 • Kompozycja prezentacji produktu. Elementy wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Schematy przekazywania treści.
 • Rozmowy o cenie. Techniki prezentacji ceny tak, by nie wydawała się zbyt wysoka. Rola kontekstu i reguły kotwiczenia.
 • Negocjacje – jak wywierać wpływ w ich trakcie tak, by klient nie czuł się osaczony, a jednocześnie robił to, co chcemy.
Część praktyczna

Przykłady wykorzystania perswazji i manipulacji (prezentacja nagrań)

 • Techniki na poziomie świadomym: pochlebstwa, skontrastowanie, stopa w drzwi, drzwiami w twarz, niska piłka.
 • Techniki na poziomie pozaświadomym: wielkość źrenic, kształt i symetria twarzy, rola zapachu, efekt aureoli.
 • Sposoby oceny, czy ktoś wywiera na nas wpływ na podstawie nagrań jego zachowania.

Wpływ społeczny w warunkach rozmowy z klientem (uczestnicy trenują wybrane techniki)

 • Pierwsze wrażenie na kliencie: wywieranie wpływu za pomocą wyglądu, ubioru, mowy ciała i sposobu bycia.
 • Zdobywanie zaufania rozmówcy: ćwiczenia z zakresu kreowania poczucia wspólnoty.
 • Pytania handlowe do klienta, czyli jawne zbieranie informacji i ukryte sugerowanie rozwiązań.
 • Cena i metody jej prezentacji tak, by jak najmniej „kuła w oczy”.
 • Negocjacje – praktyczny trening wyprowadzania klientów z równowagi i uzyskiwania tego, zaplanowaliśmy.
 • Zamykanie sprzedaży – techniki kończenia rozmowy z klientem. Rola pośpiechu i niedostępności.