KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • Zasady przygotowania atrakcyjnej i efektywnej prezentacji produktu.
 • Reguły komponowania przemówień oraz skupiania i utrzymywania na sobie uwagi słuchaczy.
 • Techniki radzenia sobie z tremą oraz doboru języka, ubioru i sposobu wypowiedzi do miejsca, charakteru prezentacji i oczekiwań publiczności.

ADRESACI

 • Kierownicy projektów.
 • Liderzy zespołów.
 • Osoby, które zajmują się prezentacją produktów firmy, pomysłów, rekomendacji, rozwiązań lub w swej codziennej pracy mogłyby wykorzystać wskazane wyżej umiejętności.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1400 zł netto / 1722 zł brutto.
 • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • 4800 zł netto / 5904 zł brutto za cały trening – bez względu na liczbę uczestników,
 • Przy grupach poniżej 10 osób – rabat 15 procent.
 • Dla zleceń powyżej 2 dni – dodatkowe rabaty.
Informacje dodatkowe

Metody pracy

Trening trwa dwa dni i składa się z trzech części. W trakcie pierwszej części uczestnicy poznają podstawowe zasady prezentowania swojej oferty i różnych zawartych w niej opcji, główne techniki wywierania wpływu w sprzedaży oraz metody właściwego przedstawiania opcji cenowych swoich produktów. Celem drugiej części jest wprowadzenie do technik zamykania sprzedaży i przyspieszania decyzji o zakupie (np. poprzez umiejętne zestawianie opcji, rozbijanie obiekcji i pytania alternatywne). Trzecia część treningu poświęcona będzie praktyce prezentowania przed klientem biznesowym.
W trakcie trzeciej części warsztatu mogą być rejestrowane i oglądane przykładowe prezentacje uczestników przed klientem. Dzięki temu będą się oni mogli dowiedzieć, jak są postrzegani oraz co w ich wyglądzie, mimice, gestykulacji i artykulacji jest korzystnie odbierane przez innych, a co należy zmienić. Dodatkowo szkoleni poznają techniki radzenia sobie z tremą, stresem i trudnymi pytaniami, jakie mogą paść w trakcie prezentacji sprzedażowej i prób zamknięcia sprzedaży.

Program szkolenia

Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do projektowania prezentacji?

 • Definicja prezentacji i wystąpienia. Po co ludzie piszą prezentacje? Funkcje prezentacji (informowanie, motywowanie, przekonywanie).
 • Psychologia przyswajania informacji przez ludzi. Potrzeby odbiorców, czyli co musi się znaleźć w atrakcyjnej prezentacji. Analiza audytorium.
 • Osobowość prezentującego: jak dopasować przekaz do człowieka.
 • Co klient chce usłyszeć? Co to jest język korzyści i jak nim mówić?
 • Style odbioru informacji. Efekty pierwszeństwa i świeżości. Znaczenie wyróżnienia i powtórzenia.
 • Specyfika przekazywania wiedzy w formie skondensowanej. Krzywa wydajności pracy umysłowej w warunkach wykładu, szkolenia i „zwykłej” prezentacji.

Przygotowanie do prezentacji

 • Style komunikowania. Diagnoza własnego stylu.
 • Dopasowanie form wypowiedzi do sytuacji i odbiorców prezentacji. Dobór środków wyrazu i argumentów.
 • Wybór formy prezentacji i (klasyczny wykład, seminarium, pokaz Power Point, nagrania audio i wideo).
 • Zarządzanie czasem. Jak i ile mówić, by nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować odbiorcy.

Kompozycja prezentacji mówionej, wykładu, przemówienia.

 • Przemówienie czy konspekt? Co i jak pisać?
 • Dlaczego nie należy czytać tekstu z kartki i czemu mimo to warto go mieć przed sobą?
 • Zasady pisania planu wystąpienia. Dobór słów. Techniki i środki oratorskie, po które warto sięgać.
 • Język prezentowania produktu – czyli korzyści, korzyści i jeszcze raz korzyści.
 • Specyficzne problemy związane z językiem prezentacji
  • Propaganda firmowa i jej pułapki.
  • Używanie terminów specjalistycznych.
  • Mówienie, gdy się nie wie, co się chce powiedzieć.
  • Błędy gramatyczne i frazeologiczne.
  • Manieryzmy językowe; korygowanie złych nawyków językowych.
  • Zawiłe i niekonkretne konstrukcje zaciemniające i rozwadniające przekaz.

Prezentacja multimedialna

 • Forma: przygotowanie części wizualnej prezentacji.
  • Tytuł, nagłówki, hasła i metody wzbudzania skojarzeń.
  • Elementy graficzne: diagramy, schematy, rysunki.
  • Wykorzystanie koloru i dźwięku; dobór stylu i wielkości czcionki.
  • Dostosowanie formy, tempa i języka prezentacji do rodzaju przekazywanego materiału.
  • Łączenie różnych technik i mediów prezentacyjnych.
 • Treść: co dobrze umieścić w prezentacji powerpointowej:
  • Początek: metody wzbudzania zainteresowania odbiorcy.
  • Rozwinięcie i dobór kluczowych argumentów.
  • Zamknięcie prezentacji, tak by odbiorca zapamiętał przekaz.
 • Korzystanie z pomocy audiowizualnych. Wybór środka wyrazu. Zasady stosowania pomocy wizualnych. Ograniczenia prawne związane z prezentacją materiałów objętych prawami autorskimi.
 • Odpowiadanie na pytania, rozwiewanie wątpliwości słuchaczy.
 • Warsztaty z elementami interakcji. Techniki wciągania odbiorców do dyskusji o produkcie.

Ćwiczenia

 • Przygotowywanie krótkich prezentacji multimedialnych własnego produktu. Uzasadnienie użytych środków.

Początek wystąpienia

 • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola.
 • Nawiązywanie kontaktu z odbiorcami; jak zapewnić im dobre samopoczucie i jeszcze sprawić, by nas słuchali?
 • Techniki wzbudzania zainteresowanie audytorium i przykuwania uwagi słuchaczy.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorcy gotowość do akceptowania tego, co usłyszy.
 • Metody przezwyciężania tremy i zakłopotania w pierwszej fazie autoprezentacji.

Przebieg prezentacji

 • Techniki i środki oratorskie. Jak mówić, by być słuchanym?
 • Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego.
 • Komunikacja werbalna: treść i sposób przekazu.
 • Komunikacja niewerbalna. Panowanie nad mową ciała. Wyraz twarzy i sposób mówienia.
 • Przezwyciężanie zdenerwowania. Techniki budowania wrażenia pewności siebie.
 • Sztuka poprawnej komunikacji ze słuchaczami. Metody uatrakcyjnienia wystąpienia. Wykorzystanie humoru.
 • Różnice w prezentacji przed jednostką i przed grupą.

Ćwiczenia praktyczne

 • Prezentacja produktu przed kamerą. Nagrywanie przezentacji wybranych uczestników. Informacje zwrotne prowadzącego i pozostałych uczestników na temat wystąpienia.
 • Analiza mocnych stron uczestników oraz obszarów, nad którymi należy pracować. Rekomendacje na temat najlepszych strategii.