KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • Zasady rządzące psychologią emocji, motywacji i wywierania wpływu oraz nauczą się odnosić je do sytuacji kontaktu z klientem.
 • Najpopularniejsze i najskuteczniejsze techniki argumentacji, perswazji i manipulacji.
 • Stosowanie wybranych technik w warunkach rozmowy handlowej.

ADRESACI

 • Przedstawiciele handlowi.
 • Pracownicy działów sprzedaży.
 • Managerowie sprzedaży.
 • Osoby zajmujące się sprzedażą na wszystkich szczeblach zarządzania.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1400 zł netto / 1722 zł brutto.
 • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • 4800 zł netto / 5904 zł brutto za cały trening – bez względu na liczbę uczestników,
 • Przy grupach poniżej 10 osób – rabat 15 procent.
 • Dla zleceń powyżej 2 dni – dodatkowe rabaty.
Informacje dodatkowe

Przebieg treningu i metody pracy

Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają wprowadzenie teoretyczne (maks. 20 proc. czasu), po czym trenują użycie wybranych technik wpływania na klienta w trakcie wystąpień przed kamerą.

Treningi przed kamerą mają zawsze charakter praktyczny. Uczestnicy zajęć w dwu- lub kilkuosobowych zespołach prowadzą przykładowe rozmowy handlowe, bazując na otrzymanych lub stworzonych przez siebie scenariuszach. Po każdym improwizowanym spotkaniu handlowym (które – jeśli uczestnicy sobie tego życzą – może zostać nagrane i następnie odtworzone publicznie) rozmawiający oglądają nagrany materiał i na gorąco dowiadują się, co zrobili dobrze, gdzie popełnili błędy, nad czym powinni jeszcze popracować i w jaki sposób to zrobić.

Szkolenie przeprowadza szkolonego w ten sposób przez kolejne etapy rozmów handlowych z klientami: uczestnik zaczyna od wybrania (lub przygotowania) odpowiedniej dla siebie strategii komunikacyjnej, następnie poznaje techniki rozpoczynania rozmowy z klientem/kontrahentem oraz metody radzenia sobie z zastrzeżeniami, presją, roszczeniami i próbami manipulacji, by na końcu dowiedzieć się, jak najefektywniej domykać kontrakt. Dzięki temu, że wszystkie omawiane strategie i techniki są natychmiast utrwalane dzięki ćwiczeniom, uczestnicy natychmiast internalizują przyswajane wiadomości i szybko nabywają wprawę w ich wykorzystaniu.

Plan szkolenia

Psychologiczne podstawy rozmowy handlowej

 • Psychologia wpływu społecznego a sprzedaż. Reguły wywierania wpływu w warunkach rozmowy handlowej.
 • Jak klient podejmuje decyzję o zakupie i jak na nią wpłynąć? Najpopularniejsze techniki perswazji i manipulacji.
 • Rola i komunikacja uwagi w rozmowie z klientem. Aktywne słuchanie klienta. Znaczenie werbalnych sygnałów zwrotnych.

Przygotowanie do rozmowy z klientem lub kontrahentem

 • Identyfikacja rzeczywistych potrzeb rozmówcy. Wypracowanie alternatywnych strategii komunikacyjnych, dopasowanych do różnych typów klientów.
 • Przygotowanie pytań do klienta i możliwych scenariuszy rozmowy.
 • Przygotowanie zestawu odpowiedzi na spodziewane uwagi, wymówki i obiekcje klienta.

Pierwsze 30 sekund rozmowy

 • Początek rozmowy z klientem. Rola tonu mowy ciała, głosu i artykulacji.
 • Definiowanie wrażenia, jakie chcemy wywołać w początkach interakcji z klientem. W jaki sposób osiągnąć wyznaczony cel wizerunkowy?
 • Sposoby reagowania na uwagi zgłaszane przez klienta.
 • Klient nieuprzejmy lub agresywny – jak zachowywać się w początkach interakcji, by skutecznie wygasić złe emocje?

Wzbudzanie zaufania klienta

 • Trzy klucze do zdobycia zaufania klienta: podobieństwo, wiarygodność, kompetencja.
 • Techniki znajdowania punktów wspólnych w rozmowie z klientem.
 • Strategie i techniki budowania wrażenia wiarygodności i kompetencji pracownika firmy.
 • Metody przechodzenia od etapu zaufania do pytań handlowych.

Klient dochodzi do wniosku, że ma potrzebę

 • Identyfikacja potrzeby klienta. Rozpoznanie potrzeb i motywów zakupowych klienta.
 • Pytania handlowe, czyli jak zrobić, by klient nam powiedział, czego potrzebuje, i sam sobie dostarczył argumentów na rzecz dokonania kolejnego zakupu.
 • Pytania handlowe a wzbudzanie zaangażowania u klienta w zakup.
 • Inne techniki ułatwiające dotarcie do rzeczywistych potrzeb rozmówcy i wykorzystanie ich w argumentacji.
 • Uświadomienie klientowi potrzeby – etapy, strategie, techniki.
 • Potwierdzenie przez klienta, że ma potrzebę.

Prezentacja produktu

 • Produkt jako odpowiedź na potrzebę klienta. Techniki wprowadzania produktu do rozmowy.
 • Jak mówić o produkcie? Język korzyści i jego użycie w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz typu osobowości klienta. Jak dostosować argumenty do potrzeb klienta?
 • Techniki aktywnego słuchania tego, co klient ma do powiedzenia. Metody skutecznego radzenia sobie z zastrzeżeniami.

Wybrane techniki argumentacji

 • Uzasadnianie. Typy uzasadnień i pseudouzasadnień oraz ich właściwe stosowanie.
 • Manipulacje – czy, kiedy i jak je stosować? Co robić, gdy manipuluje klient?
 • Wypowiedzi z ukrytymi założeniami, presupozycje i implikatury. Świadome stosowanie negacji.
 • Pytania precyzujące.
 • Obiekcje klientów: typowe i nietypowe. Najskuteczniejsze techniki odpierania obiekcji.
 • Osobowość klienta a przyjmowanie argumentacji sprzedawcy. Jak dyskutować z klientem, który „wie lepiej”?

Rozmowa o cenie

 • Co robić, gdy klient zapyta o cenę. Techniki redukujące wrażliwość klienta na wysokość ceny.
 • Prawidłowa prezentacja ceny – zasady i pułapki.
 • Argumentacja w rozmowie o cenach. Uzasadnianie i pseudouzasadnianie wysokości ceny.
 • Negocjacje cenowe. Systematyka, strategie prowadzenia, skuteczne techniki.
 • Techniki obrony przed wymówkami cenowymi. Rabaty, kiedy o nich mówić i jak to robić.
 • „Niska piłka” i inne nieczyste techniki manipulacyjne w rozmowie o cenie.

Domykanie transakcji

 • Techniki przyspieszania decyzji klienta.
 • Czas i pospiech jako klucze do pozytywnej decyzji klienta. Presupozycje w zamykaniu rozmowy.

Dalsze kontakty z klientem

 • Zachowanie po sfinalizowaniu sprzedaży. Co robić w wypadku niepowodzenia sprzedaży?
 • Długofalowe budowanie relacji: techniki ułatwiające utrzymanie sympatii i zaufania klienta.
 • Rozmowa z klientem w przypadku zgłaszania kolejnych problemów i reklamacji.