Twoje korzyści

Techniki sprzedaży to praktyczny zestaw narzędzi, które umożliwią Ci łatwe rozpoczynanie i szybkie zamykanie rozmów handlowych z klientami i kontrahentami. W trakcie szkolenia poznasz i przećwiczysz:

 • najpopularniejsze i najskuteczniejsze techniki sprzedaży i negocjacji,
 • zasady i techniki badania potrzeb rozmówcy,
 • sposoby argumentacji dostosowanej do potrzeb, które zadeklarował klient,
 • metody radzenia sobie z przykładowymi obiekcjami klientów.

A zaraz potem dowiesz się:

 • jak prezentować cenę, by minimalizować możliwe obiekcje klienta,
 • jak właściwie wprowadzać do rozmowy rabaty i gratisy,
 • kiedy finalizować sprzedaż i jak to robić, by klient nie mógł się z niej wycofać.

Adresaci

 • Sprzedawcy, handlowcy, konsultanci ds. sprzedaży.
 • Przedstawiciele handlowi.
 • Managerowie sprzedaży, szefowie zespołów handlowych.
 • Właściciele firm i ich główni managerowie.
 • Ludzie odpowiedzialni w firmach za rozmowy zakupowe, chcący poznać techniki używane przez sprzedawców.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Poznań, 11-12 lutego 2019.
 • Warszawa, 31 lutego-1 marca 2019.
 • Terminy kolejnych treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.Inne miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź, Trójmiasto.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1400 zł netto / 1722 zł brutto.
 • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • 4800 zł netto / 5904 zł brutto za cały trening – bez względu na liczbę uczestników,
 • Przy grupach poniżej 10 osób – rabat 15 procent.
 • Dla zleceń w weekendy i szkoleń integracyjnych – dodatkowe rabaty.
Informacje dodatkowe

Zakres tematyczny i metody pracy

W skład treningu wchodzą krótkie wykłady teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne. W ramach części praktycznej (60-70 proc. czasu szkolenia) uczestnicy ćwiczą wybrane techniki sprzedaży i negocjacji ceny swoich usług.

Ćwiczenia mają postać rozmów z klientami, toczonych w parach lub małych grupach. Po zakończeniu każdego z ćwiczeń uczestnicy otrzymują informację zwrotną na temat zaprezentowanych kompetencji sprzedażowych. Wybrane ćwiczenia i rozmowy z klientami mogą zostać (za zgodą uczestników) nagrane i następnie przeanalizowane na forum grupy, dzięki czemu uczestnicy na bieżąco otrzymają informacje zwrotne na temat swoich kompetencji w zakresie sprzedaży i negocjacji.

Dzięki temu, że wszystkie omawiane strategie i techniki sprzedaży są natychmiast utrwalane na drodze ćwiczeń, uczestnicy natychmiast internalizują przyswajane wiadomości i szybko nabywają wprawę w ich wykorzystaniu.

Trening w formie zamkniętej może zostać zastosowany również jako kolejny krok w naborze kandydatów na sprzedawców – po szkoleniu trener formułuje wówczas informacje zwrotne w zakresie ich umiejętności zaprezentowanych w trakcie treningu i przekazuje rekomendacje w zakresie dalszego rozwoju w roli handlowca.

Program szkolenia

 

Część 1: Techniki nawiązywania interakcji z klientem

Przygotowanie do rozmów z klientami

 • Wstępna identyfikacja możliwych potrzeb klienta. Dopasowanie strategii komunikacyjnej.
 • Przygotowanie prezentacji oferty. Wybór potencjalnych argumentów.
 • Przygotowanie pytań do klienta.
 • Przygotowanie zestawu odpowiedzi na spodziewane wymówki i obiekcje klienta.

Gdy klient dzwoni lub puka: pierwsze 30 sekund rozmowy

 • Początek rozmowy sprzedażowej: powitanie klienta i przedstawienie się.
 • Pierwsze wrażenie: znaczenie wyglądu, mowy ciała, tonu głosu i artykulacji.
 • Mowa ciała i jej rola w nawiązywaniu dobrego kontaktu.

Gdy to Ty dzwonisz: zdobywanie zaufania klienta

 • Nawiązywanie kontaktu z kupującym; jak sprawić, by nie przerwał rozmowy, gdy dowie się, że ktoś chce mu coś sprzedać.
 • Przegląd metod zainteresowania klienta i „wkręcenia” go do rozmowy.
 • Budowanie relacji: jak sprawić, by klient nam zaufał? Trzy klucze do zdobycia zaufania klienta: podobieństwo, wiarygodność, kompetencja.
 • Techniki znajdowania punktów wspólnych i budowania wrażenia wiarygodnego konsultanta.

Część 2: Techniki sprzedaży we właściwej rozmowie z klientem

Etap potrzeby

 • Rola etapu: dlaczego zanim przejdziesz do prezentacji ofert, musisz poznać potrzeby klienta?
 • Identyfikacja potrzeb – metody i techniki.
 • Rozpoznanie oczekiwań konkretnego klienta. Zrozumienie, co kieruje kupującym.
 • Pytania do klienta, czyli jak zrobić, by zainteresowany sam nam powiedział, czym go możemy przekonać. Podział i klasyfikacja pytań handlowych.
 • Wybór kluczowych dla nas potrzeb klienta. Uświadomienie kupującemu najważniejszych z naszego punktu widzenia potrzeb. Techniki zadawania właściwych pytań sugerujących.
 • Potwierdzenie potrzeby przez klienta i jego rola w przyszłości.

Etap pomocy: prezentacja ofert dla kupującego

 • Twoja usługa / oferta / produkt jako odpowiedź na potrzebę klienta. Techniki przechodzenia od pytań handlowych do prezentacji oferty.
 • Właściwa prezentacja opcji, na które może zdecydować się klient. Skuteczne słowa w argumentacji.
 • Jak mówić o sprzedawanej usłudze? Język korzyści i jego użycie w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz typu osobowości klienta. Jak dostosować argumenty do potrzeb klienta?
 • Techniki aktywnego słuchania tego, co klient ma do powiedzenia o naszych propozycjach.

Techniki argumentacji i rozbijanie obiekcji klienta

 • Uzasadnianie warunków i cech produktu / usługi. Techniki sprzedaży w zakresie argumentacji.
 • Obiekcje klientów: typowe i nietypowe. Najskuteczniejsze techniki odpierania obiekcji.
 • Pytania precyzujące, gdy klient zgłasza zastrzeżenia do cech lub ceny produktu.
 • Osobowość klienta a przyjmowanie argumentów konsultanta. Jak dyskutować z kimś, kto „wie lepiej”?

Rozmowa o cenie, czyli jak przejść od pomocy do pośpiechu

 • Czas wprowadzania ceny do rozmowy. Co robić, gdy klient pyta o cenę za wcześnie.
 • Techniki prezentacji ceny: szokująca oferta kontra balon próbny.
 • Redukcja do absurdu i inne techniki redukujące wrażliwość klienta na wysokość ceny.
 • Prawidłowa prezentacja ceny. Metody przedstawiania ofert handlowych i promocji.
 • Argumentacja w rozmowie o cenach. Uzasadnianie wysokości ceny.
 • Techniki obrony przed wymówkami cenowymi i przechodzenia do negocjacji ceny.

Część 3: Techniki sprzedaży w negocjacjach i zamykanie transakcji

Rabaty i negocjowanie ceny

 • Negocjacje cenowe. Systematyka, strategie prowadzenia, skuteczne techniki.
 • Warunki brzegowe w negocjacjach: BATNA, dolna linia, punkt aspiracji, przestrzeń akceptacji.
 • Wybrane gry, chwyty i sztuczki w negocjacjach. Chwyty “czyste”: argumentacja i kontrargumentacja.
 • Chwyty “brudne”: techniki perswazyjne, manipulacja werbalna i niewerbalna.
 • Metody ustępowania w negocjacjach handlowych.
 • Gratisy – kiedy i jak je dawać. Wartość otrzymywania rzeczy „za darmo”.
 • Rabaty i metody ich skutecznej prezentacji.

Etap pośpiechu: finalizowanie transakcji

 • Sygnały gotowości klienta do podjęcia decyzji o zawarciu umowy. Techniki przyspieszania decyzji.
 • Scenariusze finalizowania rozmowy handlowej. Dlaczego każdy sprzedawca powinien mieć ich kilka i w jakiej kolejności powinny być używane?
 • Techniki werbalnego finalizowania kontraktu.
 • Rozbijanie obiekcji jako punkt wyjścia do zamknięcia kontraktu.
 • Alternatywy i presupozycje w zamykaniu sprzedaży.

Jak sprzedawać usługi rożnym typom klientów

 • Motywacja i emocje w rozmowach z klientem. Jak czytać emocje, wykorzystywać je w sprzedaży i manipulować nimi u klienta?
 • Jak zidentyfikować typ osobowości klienta i dostosować argumenty do jego oczekiwań?
 • Wpływ typu osobowości klienta na przebieg rozmowy handlowej.
 • Co kto uznaje za korzystne: metody dopasowania argumentacji i technik perswazyjnych do typu osobowości klienta.
 • Jak radzić sobie w sytuacjach patowych (gdy klient nie chce ustąpić).

Problemy szczegółowe

 • Wysokość oferty początkowej.
 • Zachowanie równowagi pomiędzy mówieniem i słuchaniem.
 • Podtrzymywanie pozytywnej atmosfery rozmów.
 • Referencje u kupującego – jak wyciągnąć je od aktualnego klienta.
 • Programy poleceń dla przyjaciół: jak sprawić, by klienci przyprowadzali kolejnych klientów.