Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik dowie się:

 • Jak mówić do klienta, by głosem i intonacją zbudować zaufanie, zrozumienie i dobrą relację.
 • W jaki sposób rozpoczynać rozmowę telefoniczną tak, by klient nie był w stanie jej przerwać.

Następnie uczestnik pozna i przećwiczy:

 • Najpopularniejsze, najskuteczniejsze oraz najmniej intuicyjne techniki sprzedaży przez telefon.
 • Podstawowe schematy rozmowy telefonicznej z klientem.
 • Zasady i techniki badania potrzeb klienta.
 • Sposoby argumentacji dostosowanej do potrzeb, które zadeklarował klient.
 • Metody radzenia sobie z przykładowymi obiekcjami klientów do sprzedawanego produktu, usługi lub ceny.
 • Techniki zamykania sprzedaży przez telefon.

Adresaci

 • Pracownicy centrów telemarketingowych i działów call center.
 • Handlowcy i sprzedawcy, odbywający pierwsze rozmowy z klientami przez telefon.
 • Specjaliści ds. obsługi klienta, kontaktujący się telefonicznie.
 • Managerowie sprzedaży działów call center.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1400 zł netto / 1722 zł brutto.
 • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • 4800 zł netto / 5904 zł brutto za cały trening – bez względu na liczbę uczestników,
 • Przy grupach poniżej 10 osób – rabat 15 procent.
 • Dla zleceń powyżej 2 dni – dodatkowe rabaty.
Informacje dodatkowe

Zakres tematyczny i metody pracy

Szkolenie składa się z części wykładowej i części treningowo-praktycznej (ok. 80 procent czasu treningu). Celem wykładów jest przekazanie uczestnikom wiedzy, która pozwoli im gładko zaczynać, prowadzić i finalizować rozmowy sprzedażowe przez telefon. Celem części treningowej jest ukształtowanie konkretnych, ściśle określonych zachowań sprzedawców. W jej trakcie uczestnicy ćwiczą w parach fragmenty rozmów sprzedażowych przez telefon i użycie poszczególnych technik sprzedaży. Ćwiczenia mają formę scenek, które mogą być rejestrowane i następnie analizowane na forum grupy. W trakcie analizy uczestnik otrzymuje od trenera informacje zwrotne na temat stopnia zaawansowania swych umiejętności sprzedażowych i dalszej drogi rozwoju w roli telemarketingowca.

Program szkolenia

Psychologiczne podstawy telemarketingu

 • Psychologia wpływu społecznego a telemarketing. Reguły wywierania wpływu z uwzględnieniem specyfiki komunikacji telefonicznej.
 • Jak klient podejmuje decyzję o zakupie i jak na nią wpłynąć? Najpopularniejsze techniki przekonywania.
 • Rola i komunikacja uwagi w rozmowie telefonicznej. Aktywne słuchanie klienta. Znaczenie werbalnych sygnałów zwrotnych.

Metody dotarcia do klienta

 • Techniki wyszukiwania informacji o kliencie.
 • Jak zdobyć numer telefonu osoby decyzyjnej.
 • Jak przekonać sekretarkę, by umówiła nas na spotkanie – analogie i różnice w stosunku do rozmowy z jej szefem.

Przygotowanie do rozmowy handlowej z osobą decyzyjną

 • Identyfikacja rzeczywistych potrzeb klienta. Dopasowanie strategii komunikacyjnej.
 • Przygotowanie telefonicznej prezentacji oferty. Wybór argumentów. Przygotowanie pytań do klienta.
 • Przygotowanie zestawu odpowiedzi na spodziewane wymówki i obiekcje klienta.

Pierwsze 30 sekund rozmowy

 • Otwieranie rozmowy handlowej przez telefon. Rola tonu głosu i artykulacji.
 • Autoprezentacja i szybkie przedstawienie powodu rozmowy: jak powiedzieć, kim się jest i po co się dzwoni, by klient nie odłożył słuchawki.
 • Techniki prezentowania powodu rozmowy tak, by klient nie mógł się wycofać.
 • Strategie ukrywania rzeczywistego powodu rozmowy.
 • Sposoby reagowania na szybką odmowę klienta.
 • Klient nieuprzejmy lub agresywny – jak zacząć rozmowę?

Wzbudzanie zaufania klienta

 • Trzy klucze do zdobycia zaufania klienta: podobieństwo, wiarygodność, kompetencja.
 • Techniki znajdowania punktów wspólnych.
 • Metody budowania wiarygodności i wrażenia kompetencji sprzedawcy.

Klient dochodzi do wniosku, że ma potrzebę

 • Identyfikacja potrzeby. Rozpoznanie potrzeb i motywów zakupowych klienta.
 • Pytania handlowe, czyli jak zrobić, by klient sam nam powiedział, czym go możemy przekonać.
 • Pytania handlowe a wzbudzanie zaangażowania u klienta.
 • Inne techniki ułatwiające dotarcie do rzeczywistych potrzeb rozmówcy.
 • Uświadomienie klientowi potrzeby.
 • Potwierdzenie przez klienta, że ma potrzebę.

Prezentacja produktu przez telefon

 • Produkt jako odpowiedź na potrzebę klienta. Techniki wprowadzania produktu do rozmowy.
 • Jak mówić o produkcie? Język korzyści i jego użycie w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz typu osobowości klienta. Jak dostosować argumenty do potrzeb klienta?
 • Techniki aktywnego słuchania tego, co klient ma do powiedzenia.

Wybrane techniki argumentacji w telemarketingu

 • Uzasadnianie. Typy uzasadnień i pseudouzasadnień oraz ich właściwe stosowanie.
 • Manipulacje – czy, kiedy i jak je stosować? Co robić, gdy manipuluje klient?
 • Wypowiedzi z ukrytymi założeniami, presupozycje i implikatury. Świadome stosowanie negacji.
 • Pytania precyzujące.
 • Obiekcje klientów: typowe i nietypowe. Najskuteczniejsze techniki odpierania obiekcji.
 • Osobowość klienta a przyjmowanie argumentacji sprzedawcy. Jak dyskutować z klientem, który „wie lepiej”?

Rozmowa o cenie

 • Co robić, gdy klient już na początku rozmowy zapyta o cenę. Techniki odwracania uwagi klienta.
 • Techniki redukujące wrażliwość klienta na wysokość ceny: zabiegi językowe, kotwiczenie kwot, metoda pustych opcji cenowych.
 • Argumentacja w odniesieniu do kosztów. Uzasadnianie wysokości ceny.
 • Techniki obrony przed wymówkami cenowymi.

Domykanie rozmowy

 • Techniki przyspieszania decyzji klienta.
 • Czas i pospiech jako klucze do pozytywnej decyzji klienta. Presupozycje w zamykaniu rozmowy.
 • Alternatywy i inne techniki finalizowania transakcji (lub spotkania) przez telefon.

Gdy to klient dzwoni

 • Jak odbierać telefon od klienta zainteresowanego naszym produktem – strategie maksymalizacji dobrego wrażenia.
 • Jak rozmawiać z klientem, który dzwoni, by wycofać się z transakcji?
 • Rozmowa z klientem w przypadku zgłaszania reklamacji.
 • Inne przypadki rozmów telefonicznych inicjowanych przez klienta.