Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • Techniki prezentacji ceny i zbijania obiekcji cenowych.
 • Najpopularniejsze metody i techniki zamykania rozmowy sprzedażowej.
 • Strategie negocjowania i rabatowania tak, by zamknąć metodą „coś za coś”.
 • Techniki domykania, użyteczne w kontaktach ze szczególnie opornymi klientami.

Adresaci

 • Handlowcy i przedstawiciele handlowi.
 • Sprzedawcy, także pracujący w call center.
 • Właściciele firm i ich managerowie.
 • Zakupowcy i negocjatorzy.
 • Managerowie sprzedaży i osoby zajmujące się sprzedażą na wszystkich szczeblach zarządzania.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1400 zł netto / 1722 zł brutto.
 • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • 4800 zł netto / 5904 zł brutto za cały trening – bez względu na liczbę uczestników,
 • Przy grupach poniżej 10 osób – rabat 15 procent.
 • Dla zleceń powyżej 2 dni – dodatkowe rabaty.
Informacje dodatkowe

Zakres tematyczny i metody pracy

Szkolenie składa się z części wykładowej (20 proc. czasu) i części warsztatowej (ok. 80 proc. czasu treningu). Celem mini-wykładów jest przekazanie uczestnikom wiedzy, która pozwoli im gładko zaczynać, prowadzić i finalizować rozmowy handlowe. W trakcie części warsztatowej uczestnicy ćwiczą prowadzenie bezpośrednich rozmów z klientami i użycie poszczególnych technik sprzedaży. Ćwiczenia mają formę scenek odgrywanych przed kamerą, które są następnie analizowane na forum grupy. W trakcie analizy uczestnik otrzymuje od trenera informacje zwrotne na temat stopnia zaawansowania swych umiejętności sprzedażowych, metod poprawienia aktualnych usterek i dalszej drogi rozwoju w roli handlowca.

Program szkolenia

Zamykanie – podstawy teoretyczne

 • Zamknięcie sprzedaży: kiedy i jak klient podejmuje decyzję o zakupie i jak na nią wpływać?
 • Rola odpowiedniej sekwencji zamknięcia: dlaczego zawsze trzeba mieć scenariusz zamykania.
 • Kiedy finalizować sprzedaż i jak to robić, by klient nie mógł się wycofać?
 • Techniki subtelnego przyspieszania decyzji klienta. Presupozycje w zamykaniu rozmowy.
 • Przegląd najskuteczniejszych technik zamykania i kolejności, w jakiej powinny być używane.
 • Czas, pospiech i cena jako klucze do szybkiej i pozytywnej decyzji klienta o zakupie – jak je optymalnie wykorzystywać.

Rozmowa handlowa jak droga do zamknięcia sprzedaży

 • Właściwy początek rozmowy i jego wpływ na jej późniejszy przebieg.
 • Zaufanie klienta do sprzedawcy – dlaczego bez niego nie zamkniemy poważnej sprzedaży.
 • Rola pytań i identyfikacji potrzeb klienta przed przystąpieniem do właściwej prezentacji.
 • Prezentacja produktu jako wstęp do rozmowy o cenie.

Cena – ostatni element rozmowy handlowej

 • Cena jako wskaźnik jakości. Kiedy cena nie gra roli?
 • Kiedy rozmawiać o cenie i dlaczego na końcu.
 • Co robić, gdy klient przedwcześnie pyta o cenę. Znaczenie właściwego kontekstu (reguła zakotwiczenia).
 • Metody przygotowania klienta na ujawnienie ceny: zasada kontrastu i technika „drzwiami w twarz”.
 • Prawidłowa prezentacja ceny – zasady i pułapki.
 • Zaczynamy mówić o cenie – rola odpowiedniej sekwencji.
 • Alternatywa jako najlepsza technika wprowadzania ceny: znaczenie kolejności przedstawiania opcji.
 • Problemy przy wyborze kolejności opcji: techniki kotwiczenia a wysokość oferty początkowej.
 • Ilościowe metody wprowadzania ceny: plasterkowanie i reductio ad absurdum.
 • Inne techniki redukujące wrażliwość klienta na wysokość ceny.
 • Język mówienia o cenie: rola właściwych słów i frazeologii. Zabiegi językowe, ustawiające cenę we właściwym świetle.
 • Reakcja klienta na cenę: znaczenie perspektywy.
 • Uzasadnianie wysokości ceny: znaczenie właściwych argumentów.

Obiekcje cenowe – jak sobie z nimi radzić

 • Obiekcje cenowe klientów: typowe i nietypowe. Przegląd najczęstszych obiekcji, formułowanych przez klientów sprzętu i usług medycznych.
 • Najskuteczniejsze techniki szybkiego odpierania obiekcji.
 • Pytania precyzujące w odpowiedzi na obiekcje. Techniki aktywnego słuchania tego, co klient ma do powiedzenia i wyciągania wniosków.
 • Metody długofalowego radzenia sobie z zastrzeżeniami.
 • Osobowość klienta a przyjmowanie argumentacji sprzedawcy. Jak dyskutować z klientem, który „wie lepiej”?
 • Techniki obrony przed wymówkami cenowymi, o których wiemy, że nie są prawdziwe.

Negocjowanie ceny

 • Znaczenie negocjacji cenowych w zamykaniu sprzedaży.
 • Przygotowanie do negocjacji cenowych: zdefiniowanie punktu aspiracji.
 • Określenie BATNA, dolnej linii i punktu oporu.
 • Wybór i przygotowanie głównych argumentów za ceną i odpowiedzi na kontrargumenty rozmówcy.
 • Negocjacje właściwe. Systematyka, strategie prowadzenia, skuteczne techniki.
 • Jak ustępować klientowi na polach innych niż cena: gratisy i warunki specjalne i metody ich wprowadzania.
 • Rabaty, kiedy je dawać i jak to robić.
 • „Niska piłka” i inne nieczyste zagrania.

Zamykanie technikami innymi niż cena

 • Sygnały gotowości klienta do podjęcia decyzji o zakupie. Techniki przyspieszania decyzji zakupu.
 • Alternatywy i pytania z alternatywą – rola ich właściwego stosowania na końcu rozmowy. Dlaczego klient do końca musi mieć poczucie, że to on dokonuje wyboru.
 • Techniki finalizowania kontraktu. Presupozycje w zamykaniu sprzedaży.
 • Podsumowanie korzyści jako ostateczny schemat zamykania.
 • Rozmowa handlowa z ludźmi o różnych typach osobowości: jak dostosować swój styl komunikacji do stylu klienta.
 • Zamykanie transakcji z klientami o różnych typach rozmawiania.

Dalsze kontakty z klientem

 • Zachowanie po sfinalizowaniu sprzedaży. Co robić w wypadku niepowodzenia sprzedaży?
 • Długofalowe budowanie relacji: techniki ułatwiające utrzymanie sympatii i zaufania klienta.
 • Rozmowa z klientem w przypadku zgłaszania reklamacji.