KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

W trakcie szkolenia uczestnik:

 • Nabędzie umiejętności atrakcyjnego i efektywnego przedstawiania własnej osoby w środkach masowego przekazu.
 • Dowie się co, kiedy i w jaki sposób należy o sobie powiedzieć, a o czym lepiej milczeć; jak mówić, by nie znudzić odbiorców i w jaki sposób dopasować poziom komunikatu do oczekiwań dziennikarzy, wydawców i publiczności.
 • Nauczy się budowania argumentacji z wykorzystaniem wiedzy o regułach wpływu społecznego i psychologii motywacji.
 • Opanuje sposoby obrony przed tremą i stresem towarzyszącym mówieniu do kamery i mikrofonu.

ADRESACI

 • Przedstawiciele firm, stowarzyszeń, które w swoich obowiązkach mają prezentację pracodawcy i jego osiągnięć na forum publicznym.
 • Osoby publiczne, a także osoby pretendujące do tego by się nimi stać.
 • Osoby zainteresowane tematem sztuki autoprezentacji oraz sztuki wystąpień publicznych.

Informacje organizacyjne

  Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

  • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
  • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
  • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

  Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

  • 1400 zł netto / 1722 zł brutto.
  • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
  • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

  Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
  (na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

  • 4800 zł netto / 5904 zł brutto za cały trening – bez względu na liczbę uczestników,
  • Przy grupach poniżej 10 osób – rabat 15 procent.
  • Dla zleceń powyżej 2 dni – dodatkowe rabaty.
  Informacje dodatkowe

  Metody pracy

  Warsztaty autoprezentacji odbywają się z wykorzystaniem aktywnych metod szkoleniowych, w których skład wchodzą ćwiczenia indywidualne oraz autoprezentacje uczestników przed kamerą. Ćwiczenia praktyczne zajmują ok. 60 proc. czasu przewidzianego na szkolenie.

  Program szkolenia jest elastyczny i może być dostosowany do wymagań klienta. Zakres programu może zostać również dostosowany do stopnia zaawansowania uczestników na polu komunikacji z mediami.

  Po zakończeniu treningu uczestnicy otrzymują certyfikaty, potwierdzające odbycie szkolenia. Na życzenie organizatora może również zostać przygotowany krótki raport podsumowujący zaprezentowane na zajęciach kompetencje uczestników i zawierający rekomendacje w zakresie dalszego rozwoju ich umiejętności.

  Trening może mieć charakter szkolenia zamkniętego (np. na miejscu w firmie, ale w grę wchodzą również treningi wyjazdowe), jak również szkolenia otwartego. Treningi otwarte organizowane są w hotelu w Wiśle, a w ich cenę wliczony jest dwudniowy pobyt uczestnika z pełnym wyżywieniem oraz dostępem do basenu, sauny i jacuzzi. Na życzenie klienta może zostać wybrana również inna lokalizacja.

  Program

  Specyfika autoprezentacji medialnej

  • Autoprezentacja jako przekaz wizerunkowy. Rola wizerunku w życiu zawodowym i publicznym. Etapy tworzenia wizerunku publicznego. Budowanie wizerunku drogą werbalną i kanałami niewerbalnymi.
  • Autoprezentacja bezpośrednia a autoprezentacja w mediach – podobieństwa i różnice. Jak środki przekazu wpływają na wizerunek.
  • Sytuacje, w których wypowiadamy się na swój temat w mediach – klasyfikacja.
  • Szczególne przypadki autoprezentacji: polityka i showbiznes.
  • Autoprezentacyjne fiaska – jak uniknąć bycia pośmiewiskiem.
  • Dobre przykłady autoprezentacji. Autoprezentacyjne supergwiazdy.
  • Składniki skutecznej autoprezentacji. Strategie i metody przedstawiania własnej osoby w zależności od sytuacji, potrzeb i audytorium.
  • Style komunikowania. Diagnoza własnego stylu. Wybór własnej ścieżki autoprezentacji.
  • Budowa komunikatu jako klucz do sukcesu: kategorie fortunności i skuteczności wypowiedzi.

  Przygotowania

  • Opracowanie planu wizerunku medialnego własnej osoby – dlaczego musi poprzedzać prace nad prezentacją.
  • Zasady przygotowania autoprezentacji. Identyfikacja celów i sposobów ich osiągnięcia.
  • Określenie mocnych i słabych stron własnej osoby: jak jestem postrzegany. Wyróżnienie cech istotnych w danej sytuacji.
  • Ustalenie kolejności przedstawiania swoich mocnych punktów.
  • Wybór stylu komunikacji. Różnice w przygotowywaniu się do różnych form autoprezentacji (rozmowa kwalifikacyjna, wystąpienia publiczne, audycje radiowe i telewizyjne).
  • Wygląd i sposób bycia oraz ich wpływ na pierwsze wrażenie. Dopasowanie różnych składników wyglądu (makijaż, fryzura) i stroju do sytuacji.
  • Samopoczucie własne i jego rola. Ćwiczenia relaksacyjne na chwilę przed wystąpieniem. Relaksacja w sytuacji przedłużającego się stresu.

  Początek wystąpienia

  • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola.
  • Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorców gotowość do akceptowania tego, co mówimy.
  • Metody przezwyciężania tremy i zakłopotania w pierwszej fazie mówienia do kamery lub mikrofonu.

  Autoprezentacja w trakcie wystąpienia

  • Techniki i środki oratorskie. Jak mówić, by być słuchanym?
  • Komunikacja werbalna: treść i sposób przekazu.
  • Co zrobić ze wzrokiem. Jak i gdzie patrzeć, gdy przed nami kamera.
  • Co zrobić z głosem. Sposoby mówienia do mikrofonu.
  • Komunikacja niewerbalna. Panowanie nad mową ciała. Wyraz twarzy i sposób mówienia.
  • Przezwyciężanie zdenerwowania. Techniki budowania wrażenia pewności siebie.
  • Sztuka poprawnej komunikacji ze słuchaczami. Środki retoryczne w autoprezentacji. O czym trzeba pamiętać, o czym lepiej zapomnieć?
  • Katalog narzędzi wpływu na odbiorców (zasada kontrastu, wzajemności, wyjątkowości).
  • Metody uatrakcyjnienia autoprezentacji. Wykorzystanie humoru.

  Ćwiczenia praktyczne

  • Autoprezentacja przed kamerą. Nagrywanie wystąpień autoprezentacyjnych uczestników. Informacje zwrotne prowadzącego i pozostałych uczestników na temat wystąpienia.
  • Analiza mocnych stron uczestników oraz obszarów, nad którymi należy pracować. Rekomendacje na temat tego, na które cechy i atuty własnej osoby kłaść największy nacisk, co należy podkreślać, a co maskować w trakcie opowiadania o sobie, jak wykorzystywać swe atuty przed kamerą, które techniki prezentacji rozwijać oraz z którymi złymi nawykami walczyć.