KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

W trakcie szkolenia uczestnik:

 • Nauczy się autoprezentacji przed publicznością lub kamerą.
 • Dowie się jak powinna wyglądać komunikacja dynamiczna, rozmowa z potencjalnym wyborcą.
 • Przećwiczy debatę z przeciwnikiem politycznym, komunikację z rozmówcą wrogim lub agresywnym.

ADRESACI

 • Politycy.
 • Przedstawiciele samorządów kontaktujący się z mediami, radni, działacze organizacji politycznych i społecznych.
 • Osoby zainteresowane powyższym tematem.

Informacje organizacyjne

  Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

  • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
  • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
  • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

  Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

  • 1400 zł netto / 1722 zł brutto.
  • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
  • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

  Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
  (na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

  • 4800 zł netto / 5904 zł brutto za cały trening – bez względu na liczbę uczestników,
  • Przy grupach poniżej 10 osób – rabat 15 procent.
  • Dla zleceń powyżej 2 dni – dodatkowe rabaty.
  Informacje dodatkowe

  Organizacja treningu

  Warsztat obejmuje dwa dni szkoleniowe. Zajęcia podzielone są na część wykładową i ćwiczenia, które charakteryzują się wzrastającym stopniem trudności.
  Każdego dnia wystąpienia uczestnika są nagrywane i analizowane na forum grupy, dzięki czemu uczestnik otrzymuje informację zwrotną na temat swych umiejętności w zakresie komunikacji z mediami oraz potencjalnych dróg rozwoju.

  Zakres wykładów teoretycznych

  Komunikacja osoby publicznej z mediami i wyborcami

  • Wystąpienia w mediach jako element pracy polityka.
  • Informacja prasowa, sprostowanie i inne podstawowe formy dziennikarskie jako część zadań sztabu.
  • Nawiązywanie kontaktów z dziennikarzami. Jak skutecznie trafić do dziennikarza z przekazem politycznym?
  • Długofalowe kontakty z mediami jako kluczowy element PR osoby publicznej.
  • Media relations. Zinstytucjonalizowana współpraca z prasą, radiem i telewizją.

  Język ciała polityka

  • Sygnały wizualne: wygląd, strój, sposób bycia i ich rola w odbiorze tego, co mówimy.
  • Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego.
  • Postawa ciała i sposoby jej kontrolowania.
  • Niewerbalne sygnały emocji, stosunku nadawcy do odbiorcy i prawdziwości wypowiedzi.

  Język, którym mówi polityk

  • Poprawność gramatyczna, frazeologiczna i stylistyczna tekstu.
  • Spójność i poprawność stylistyczna wypowiedzi.
  • Podpórki językowe i pułapki, które się z nimi wiążą. Dźwięki ‚yyyy’ i ‚eeee’ – jak sobie z nimi radzić.
  • Wata słowna i wodolejstwo – kiedy są wskazane w wystąpieniu polityka i dlaczego n9e należy z nimi przesadzać.
  • Nie każdy wie to, co my. Jak być zrozumiałym nie tracąc wrażenia kompetencji?

  Wystąpienie publiczne

  • Mówienie “z głowy” czy w oparciu o konspekt? Co i kiedy wybrać?
  • Dlaczego nie należy czytać tekstu z kartki i czemu mimo to warto mieć przed sobą plan tego, co będzie się mówić. Co należy mieć w takim planie?
  • Zasady pisania tekstu lub planu wystąpienia. Dobór słów. Techniki i środki oratorskie, po które warto sięgać.
  • Początek wystąpienia: nawiązywanie kontaktu z odbiorcami; jak zapewnić im dobre samopoczucie i sprawić, by słuchali?
  • Problem zaufania – jak wzbudzić zaufanie będąc politykiem? Dlaczego zaufanie należy wzbudzać w pierwszej fazie rozmowy?
  • Metody przezwyciężania tremy i zakłopotania w wystąpieniu publicznym i przed kamerą.
  • Zarządzanie czasem w trakcie mówienia. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować odbiorcy.
  • Techniki znajdowania punktów wspólnych.
  • Metody budowania wiarygodności i wrażenia kompetencji.
  • Podtrzymywanie pozytywnej atmosfery rozmowy. Zachowanie równowagi pomiędzy mówieniem i słuchaniem.

  Krótka wypowiedź do kamery („setka”)

  • Podstawowe zasady udzielania wypowiedzi mediom.
  • Niebezpieczeństwa związane z brakiem kontroli nad nagranym materiałem.

  Wywiad prasowy

  • Wywiad dla prasy – cechy charakterystyczne.
  • Autoryzacja w wywiadzie prasowym: dlaczego należy o nią prosić i jak to robić. Zasady autoryzowania.

  Wywiad na żywo i rozmowa w studiu z dziennikarzem

  • Rodzaje wywiadów. Wywiad a luźna rozmowa w studiu.
  • Techniki zadawania pytań i odpowiadania. Intonacja i postawa ciała.
  • Umiejętności osoby przeprowadzającej wywiad, strategia prowadzenia rozmowy. Sposoby zadawania pytań, regulowanie napięcia emocjonalnego między prowadzącym rozmowę i rozmówcą, reakcje na niespodziewane i niestandardowe zachowania rozmówcy.
  • Wywiad dla prasy – cechy charakterystyczne.
  • Autoryzacja w wywiadzie prasowym: dlaczego należy o nią prosić i jak to robić. Zasady autoryzowania.

  Debata publiczna z oponentem

  • Debata publiczna – specyfika sytuacji.
  • Identyfikacja typu i stylu komunikacyjnego rozmówcy oraz stosowanych przez niego taktyk perswazyjnych.
  • Wybór strategii i adekwatnych metod dyskusji. Dobór tematyki. Selekcja i optymalny dobór argumentów.
  • Elementy erystyki: chwyty “czyste”: argumentacja i kontrargumentacja.
  • Chwyty “brudne”: sylogizmy, techniki perswazyjne, manipulacja werbalna i niewerbalna. Wprowadzenie i omówienie wybranych gier, chwytów i sztuczek. Odpowiadanie na nieczyste zagrania drugiej strony.
  • Gra na emocje: kiedy się sprawdza, jak się przed nią chronić? Sposoby kontroli własnych emocji i wpływania na emocje drugiej strony.
  • Interpretowanie sygnałów werbalnych i niewerbalnych przeciwnika w debacie. Co robić, gdy przeciwnik pomyli się lub „podłoży”?
  • Kłamstwo i metody jego identyfikacji u drugiej strony. Reakcja na kłamstwo.

  Konferencja prasowa

  • Organizacja konferencji prasowych i wydarzeń medialnych.
  • Dobór dziennikarzy – zasady, strategie, niebezpieczeństwa.
  • Zasady komunikacji z dziennikarzami w trakcie konferencji prasowej.
  • Strategie i zasady odpowiadania na pytania.
  • Konferencje prasowe i wideokonferencje w internecie jako szansa na dotarcie do nowych grup demograficznych.