KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • Umiejętności managerskie w zakresie organizacji i koordynowania pracy zespołu.
 • Wyznaczenie celu istnienia zespołu i jego zadań oraz dobór ludzi do zespołu.
 • Style kierowania pracą podwładnych.

ADRESACI

 • Managerowie.
 • Osoby awansowane na stanowisko kierownika zespołu.
 • Osoby zarządzające zespołem.
 • Osoby otwarte na własny rozwój osobisty i zawodowy.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Warszawa, 18-19 lutego 2019.
 • Opole, 14-15 marca 2019.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1400 zł netto / 1722 zł brutto.
 • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • 4800 zł netto / 5904 zł brutto za cały trening – bez względu na liczbę uczestników,
 • Przy grupach poniżej 10 osób – rabat 15 procent.
 • Dla zleceń powyżej 2 dni – dodatkowe rabaty.
Informacje dodatkowe
Plan szkolenia

Funkcjonowanie zespołów i grup roboczych

 • Rodzaje zespołów. Typ zespołu, którym kierujesz.
 • Uwarunkowania funkcjonowania ludzi w zespole i w organizacji.
 • Specyfika pracy i działania w Twoim zespole.
 • Zespół jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego.
 • Podstawy sprawnego działania zespołu: rola norm grupowych i kompetentnego lidera.
 • Czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w zespole.

Budowanie zespołu

 • Wyznaczenie celu istnienia zespołu i jego zadań. Dobór ludzi do zespołu.
 • Podstawowe zasady budowania sprawnie działającego zespołu z jednostek o nie do końca zbieżnych interesach.
 • Właściwe tworzenie zespołu: etapy i ich charakterystyki.
 • Ustalenie norm formalnych, oficjalnej hierarchii w grupie oraz reguł pracy i podejmowania decyzji.
 • Organizacja pracy w zespole: podział zadań i zakresów odpowiedzialności.

Problemy w pierwszej fazie działania zespołu

 • Wzorce integrowania się ludzi w zespole. Konkretne działania przyspieszające integrację.
 • Krystalizowanie się nieformalnych norm w zespole i wpływ lidera na te normy.
 • Warunki wpływające na współpracę i chęć działania we wspólnym interesie.
 • Role w zespole: prymus, maruda, kontestator, błazen etc. Jak radzić sobie z osobami, które mogą utrudniać pracę grupy.
 • Konflikty związane z dzieleniem zadań między członków zespołu.
 • Schematy komunikacji w zespole – szanse i pułapki.
 • Kłopotliwe sytuacje w codziennej pracy zespołu – jak kontrolować dynamikę relacji międzyludzkich u podwładnych.

Delegowanie zadań w zespole

 • Co to jest delegowanie zadań? Strefy delegowania zadań.
 • Planowanie pracy członków zespołu. Wybór zadań optymalnych w tym momencie dla danego pracownika.
 • Początek rozmowy delegującej: informacja, co ma być zrobione oraz termin wykonania.
 • Rozwinięcie informacji delegującej – co powinno zawierać.
 • Kontrakt z pracownikiem jako opcjonalny element sekwencji delegującej.
 • Kluczowe błędy przy delegowaniu zadań. Jak ich unikać?
 • Bariery komunikacyjne na linii pracownik-przełożony – jak sobie z nimi radzić.

Kierowanie pracą zespołu

 • Lider – najważniejszy element zespołu. Jaki powinien być, co powinien robić i jak daleko może się posunąć?
 • Rola i zadania lidera: co to znaczy być przywódcą? Podstawowe cechy skutecznego lidera.
 • Style kierowania pracą podwładnych – klasyfikacja. Mój styl przewodzenia.
 • Poziom dojrzałości zespołu a preferowany styl zarządzania.
 • Psychologia przywództwa a efektywna komunikacja w zespole.

Motywowanie podwładnych do działania

 • Motywacja jako czynnik różnicujący pracowników: skąd entuzjazm i zaangażowanie u jednych, a bierność u innych?
 • Charyzma u managera – dlaczego niektórzy potrafią wzbudzać entuzjazm, a inni nie?
 • Zachęcać czy straszyć? Dylematy współczesnego szefa. Efekty strachu i rywalizacji w zarządzaniu podwładnymi.
 • Główne typy zewnętrznych i wewnętrznych bodźców motywacyjnych.
 • Motywowanie pozafinansowe. Kiedy (i jakie) bodźce niematerialne mogą być silniejsze niż pieniądz?
 • Przejrzystość decyzji o karach i nagrodach – znaczenie wizerunku sprawiedliwego szefa.
 • Wpływ wybranych czynników motywujących na poziom zaangażowania pracowników w krótkim i długim okresie.
 • Spadek motywacji zespołu w miarę realizacji trudnego projektu – jak sobie z nim radzić.

Kontrola, monitoring i ocena pracy członków zespołu

 • Wydajność i produktywność zespołu jako mierniki naszych umiejętności przywódczych.
 • Postawa szefa a morale członków zespołu i jakość ich pracy.
 • Ocena pracy zespołu a ocena pracy poszczególnych jego członków.
 • Rola kontroli w kierowaniu zespołem. Jak i kiedy kontrolować?
 • Bezpośredni monitoring działań członków zespołu – kiedy i w stosunku do kogo go wdrażać?
 • Co robić z wynikami kontroli. Techniki komunikowania informacji zwrotnych.

Problemy i sytuacje specjalne w zarządzaniu zespołem

 • Konflikt w zespole (lub między Tobą a członkiem zespołu) – jak go skutecznie rozwiązać.
 • Pracownik niesumienny, roszczeniowy, bezczelny – metody radzenia sobie z trudnymi podwładnymi.
 • Podwładny niestabilny emocjonalnie i wiążące się nim problemy w zespole.
 • Nowy członek zespołu – jak go optymalnie zintegrować z resztą.
 • Usuwanie z zespołu osób konfliktowych lub nieproduktywnych. Właściwe uzasadnienie decyzji personalnych.