Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • Metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach i asertywnego reagowania na manipulacje i próby wyprowadzenia z równowagi ze strony rozmówcy.
 • Techniki prowadzenia negocjacji.
 • Techniki asertywnego reagowania na manipulacje i próby wyprowadzenia z równowagi ze strony rozmówcy.

Przebieg treningu i metody pracy

Warsztat daje możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności sprzedażowych i negocjacyjnych oraz doskonalenia opanowanych już technik. Służą temu symulacje rzeczywistych rozmów z klientami oraz ewaluacja wyników osiąganych przez każdego z uczestników.

Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują praktyczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie rozmowy z klientem.

W ramach treningu praktycznego szkoleni w dwu- lub kilkuosobowych zespołach prowadzą symulowane rozmowy handlowe, bazując na otrzymanych scenariuszach. Po każdym spotkaniu handlowym (z których część zostanie nagrana i następnie odtworzona publicznie) rozmawiający dowiadują się, co robią dobrze, a nad co w ich zachowaniach wymaga jeszcze pracy.

Terminy i ceny

Najbliższe szkolenia otwarte:

 • Katowice, 1-2.07.2021
 • Poznań, 5-6.07.2021
 • Szkolenia organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 14 uczestników):

 • 1280 zł + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego online lub na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Plan szkolenia

Identyfikacja klienta: z kim rozmawiamy

 • Wprowadzenie do psychologii osobowości. Typy klientów i klasyfikacja ich potrzeb komunikacyjnych oraz wymagań w odniesieniu do produktu i handlowca.
 • Źródła ludzkiej motywacji i ich przełożenie na sytuację sprzedaży: Po co ludzie kupują produkty takie jak nasz? Jakimi przesłankami kierują się przy zakupie?
 • Motywacja i emocje w rozmowach z klientem. Jak czytać emocje, wykorzystywać je w sprzedaży i manipulować nimi u klienta?
 • Jak zidentyfikować typ osobowości klienta i dostosować argumenty do jego oczekiwań?
 • Wpływ typu osobowości klienta na przebieg rozmowy handlowej.
  • Co kto uznaje za korzystne, czyli rozpoznawanie typu partnera handlowego,
  • Sposoby dopasowania argumentacji do danego typu kontrahenta.

Klient “trudny” w relacji sprzedaży

 • Subiektywne i obiektywne wyznaczniki „trudności” klienta.
 • Klasyfikacja trudnych klientów
  • Klient o postawie roszczeniowej.
  • Klient niezadowolony, rozczarowany.
  • Klient nieuprzejmy lub agresywny.
  • Klient, który „wie lepiej”.
  • Klient, który ma złe doświadczenia z naszymi poprzednikami.
  • Manipulant, klient stosujący sztuczki i wykręty.
  • Klient, który nie chce zawrzeć umowy.
  • Klient, który sam nie wie, czego chce.
  • Inne typy trudnych klientów.
 • Podstawowe zagrywki i argumenty problematycznych klientów. Jak na nie odpowiadać?
 • Pułapki w relacjach z określonymi typami trudnych klientów.

Przygotowanie do rozmowy z klientem, który może sprawić trudności

 • Zebranie informacji o kliencie. Identyfikacja potrzeb klienta. Dopasowanie oferty.
 • Określenie celu głównego i celów pośrednich rozmowy.
  • Wybór priorytetów, argumentów i obszarów możliwych ustępstw.
  • Opracowanie celów dla różnych obszarów negocjacji.
  • Określenie mocnych i słabych punktów własnej oferty. Identyfikacja źródeł siły i ryzyka.
  • Wybór strategii komunikacyjnej i kluczowych argumentów.
 • Stworzenie planu rozmowy.
  • Przygotowanie zestawu pytań do klienta.
  • Przygotowanie odpowiedzi na potencjalne wymówki klienta.
  • Wybór metody prezentacji ceny.
  • Przygotowanie dodatkowych opcji i rabatów.

Rozmowa sprzedażowa z trudnym klientem

 • Pierwsze minuty rozmowy. Identyfikacja typu i stylu komunikacyjnego rozmówcy.
 • Odparcie początkowych wymówek klienta i zablokowanie próby uniknięcia rozmowy (jeśli ta nastąpi).
 • Początek właściwej rozmowy sprzedażowej. Rola pytań i parafraz w docieraniu do potrzeby klienta.
 • Właściwa prezentacja w oparciu o potrzebę. Rola feedbacku.
 • Obiekcje klientów w trakcie rozmowy sprzedażowej: typowe i nietypowe. Techniki odpierania obiekcji.
 • Osobowość klienta a przyjmowanie argumentów sprzedawcy. Jak dyskutować z kimś, kto nie chce słuchać, gdyż wie swoje?

Cena i negocjacje z klientem

 • Zanim przejdziemy do ceny, czyli o technikach kotwiczenia i „pustych opcjach”.
 • Techniki wprowadzania ceny. Język mówienia o cenie i kolejność przedstawiania opcji.
 • Reakcja na cenę: jak pokonać początkowy opór rozmówcy.
  • Zabiegi redukujące wrażliwość kontrahenta na wysokość ceny.
  • Techniki obniżania wartości ofert konkurencyjnych.
  • Argumentacja w rozmowie o cenach. Uzasadnianie wysokości ceny.
 • Negocjacje cenowe. Systematyka, strategie prowadzenia, skuteczne techniki.
  • Techniki obrony przed wymówkami cenowymi.
  • Rabaty i obniżki – kiedy je dawać i jak to robić.
  • Reguły negocjowania ze słabszej pozycji.

Techniki rozbrajania argumentów klienta

 • Wprowadzenie i omówienie wybranych technik negocjowania.
  • Chwyty “czyste”: argumentacja i kontrargumentacja.
  • Chwyty “brudne”: sylogizmy, techniki perswazyjne, manipulacja werbalna i niewerbalna.
  • Wypowiedzi z ukrytymi założeniami, presupozycje i alternatywy.
  • Metody przełamywania impasu i powrotu do rozmowy.
 • Gra na emocje: kiedy się sprawdza, jak jej używać ijak się przed nią chronić?
  • Emocje w procesie negocjacji – szansa czy czynnik ryzyka?
  • Sposoby kontroli własnych emocji i wpływania na emocje drugiej strony.
  • Negocjowanie z osobą o niskiej samoocenie lub niestabilną emocjonalnie – na co można sobie pozwolić w rozmowie, a na co trzeba uważać, by nie stracić kontrahenta.
  • Właściwe interpretowanie werbalnych i niewerbalnych sygnałów emocjonalnych.
 • Przegląd technik wywierania wpływu na silniejszego partnera negocjacji.
 • Blef w negocjacjach i metody jego identyfikacji u partnera w rozmowie.
 • Odpowiadanie na nieczyste zagrania drugiej strony.

Konflikt z klientem – jak go unikać i co robić, gdy zaistnieje

 • Klasyfikacja konfliktów. Koło konfliktów – jak klasyfikować na nim konflikty.
  • Konflikty interesów vs konflikty psychologiczne – sposoby radzenia sobie z obydwoma typami.
  • Analiza konkretnych sytuacji pojawiających się podczas rozmów handlowych i negocjacji. Przyczyny powstawania trudności.
 • Techniki rozwiązywania konfliktów. Rola jasnych reguł i sprawnej komunikacji.
 • Style rozwiązywania konfliktów – klasyfikacja, zakresy przydatności.
  • Określanie preferowanego przez uczestnika szkolenia stylu rozwiązywania konfliktów.
  • Dopasowywanie stylu rozwiązywania konfliktów do rozmówcy i sytuacji.
  • Poszukiwanie i wspólne wypracowywanie optymalnych rozwiązań.

Asertywność w kontakcie z trudnym klientem

 • Obrona własnych interesów w sytuacji rozmowy biznesowej.
  • Asertywna reakcja na roszczeniową, sarkastyczną lub lekceważącą postawę klienta.
  • Właściwa odpowiedź na próbę zastraszenia lub wywołania poczucia winy.
 • Sztuka odmawiania rozmówcy, którego lubimy i cenimy.
 • Techniki egzekwowania własnych praw w sposób nienapastliwy.
  • Pamiętanie o założonych wcześniej warunkach kluczowych (BATNA, dolna linia etc.) i trzymanie się ich bez względu na działania rozmówcy.
  • Wyrażanie próśb i oczekiwań w jasny i bezpośredni sposób – jak to robić, gdy partner interakcji trudny i agresywny.
  • Przekazywanie rzetelnych informacji zwrotnych.

Ćwiczenia praktyczne

 • Symulacje rozmów handlowych i negocjacji z trudnymi klientami, również – w razie życzenia – przed kamerą.
 • Analiza nagranych symulacji pod względem potencjalnej skuteczności. Uczestnicy otrzymują informacje zwrotne od prowadzącego i kolegów na sali.

Adresaci

 • Kadra kierownicza.
 • Specjaliści ds. obsługi klienta.
 • Pracownicy administracji publicznej zajmujący się obsługą klienta.
 • Pracownicy działów reklamacji, kontroli jakości i produkcji.