Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • Podstawowe techniki sprzedaży i komunikacji z klientem kupującym mieszkanie.
 • Zasady odbierania telefonów od klienta i umawiania spotkania w celu obejrzenia nieruchomości.
 • Metody prezentacji domu przed kupującym, mówienia językiem korzyści i rozbijania obiekcji klienta.
 • Techniki negocjacji ostatecznej ceny i zamykania sprzedaży mieszkania.

Informacje organizacyjne

Najbliższe szkolenia otwarte:

 • 7-8.06.2021 – Warszawa
 • 10-11.06.2021 – Poznań
 • 17-18.06.2021 – Wrocław
 • 24-25.06.2021 – Kraków
 • W przypadku zainteresowania, szkolenia odbywają się cyklicznie także w pozostałych miastach wojewódzkich.

Szczegóły organizacyjne

 • Szkolenia organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach miast.
 • Maksymalna liczba uczestników: 8 osób (lub mniej, w zależności od aktualnych wytycznych) na szkoleniu.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie fizycznej lub (w przypadku treningów online) plików pdf, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie (w przypadku szkoleń online – przesłane pocztą tradycyjną).
 • Cena szkolenia stacjonarnego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1290 zł + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników oraz w przypadku uczestnictwa online cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego online lub na miejscu w firmie u Klienta
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Przebieg treningu i metody pracy

W skład treningu wchodzą krótkie wykłady teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne. W ramach części praktycznej (60 proc. czasu szkolenia) uczestnicy trenują użycie wybranych technik sprzedaży i negocjacji ceny nieruchomości oraz uczą się, jak praktycznie radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie rozmowy z klientem zainteresowanym kupnem mieszkania.

Ćwiczenia mają postać rozmów z kupującymi i sprzedającymi, toczonych w parach lub małych grupach. Po zakończeniu każdego z ćwiczeń uczestnicy otrzymują informację zwrotną na temat zaprezentowanych kompetencji sprzedażowych. Jeśli zleceniodawca sobie tego życzy, wybrane rozmowy mogą zostać nagrane i przeanalizowane publicznie na forum grupy.

Plan szkolenia

Przygotowanie sprzedającego nieruchomość

 • Rola planu sprzedaży w pracy sprzedawcy nieruchomości.
 • Przygotowanie scenariusza rozmowy z kupującym mieszkanie.
 • Cztery elementy idealnego scenariusza: zaufanie, potrzeba, pomoc, pośpiech. Jak z nich korzystać w trakcie sprzedaży nieruchomości?

Marketing mieszkaniowy – gdzie i jak informować o ofercie

 • Ogłoszenia tradycyjne: prasa i witryna agencji.
 • Internet: ogłoszenia na portalach i stronach branżowych.
 • Fora, blogi, portale społecznościowe i marketing wirusowy.

Przygotowanie do rozmów z osobami zainteresowanymi zakupem mieszkania

 • Wstępna identyfikacja możliwych potrzeb potencjalnych nabywców. Dopasowanie strategii komunikacyjnej.
 • Przygotowanie pytań do kupującego.
 • Stworzenie różnych opcji prezentacji oferty. Wybór potencjalnych argumentów.
 • Przygotowanie zestawu odpowiedzi na spodziewane wymówki i obiekcje oglądających nieruchomość.

Telefon od zainteresowanego zakupem lokalu

 • Gdy kupujący dzwoni – początek rozmowy i rola pierwszego wrażenia.
 • Metody odpowiadania na wczesne pytania o cenę i warunki finansowe zakupu.
 • Techniki zamykania rozmowy telefonicznej poprzez umówienie klienta w agencji nieruchomości.

Spotkanie z kupującym: pierwsze 30 sekund rozmowy

 • Początek interakcji: rola pierwszego wrażenia, jakie wywiera agencja nieruchomości i jej pracownicy.
 • Ocena kompetencji sprzedającego mieszkanie: znaczenie wyglądu, mowy ciała, tonu głosu i artykulacji.
 • Trzy klucze do zdobycia zaufania kupującego: podobieństwo, wiarygodność, kompetencja.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w kupującym przekonanie, że jesteśmy po jego stronie.

Potrzeby kupującego

 • Rola etapu potrzeby: dlaczego zanim przejdziesz do prezentacji ofert, musisz poznać potrzeby zainteresowanego zakupem?
 • Identyfikacja potrzeb – metody i techniki.Działania ułatwiające zrozumienie, co kieruje kupującym.
 • Pytania do kupującego, czyli jak zrobić, by zainteresowany sam nam powiedział, czym go możemy przekonać. Podział i klasyfikacja pytań handlowych.
 • Inne techniki ułatwiające dotarcie do rzeczywistych potrzeb rozmówcy.
 • Uświadomienie kupującemu jego (najważniejszych z naszego punktu widzenia) potrzeb. Techniki zadawania właściwych pytań sugerujących.
 • Potwierdzenie potrzeby przez klienta i jego rola w przyszłości.

Prezentacja ofert nieruchomości

 • Nieruchomość jako odpowiedź na wyartykułowaną potrzebę kupującego. Techniki przechodzenia od pytań handlowych do prezentacji oferty.
 • Kolejność prezentacji ofert mieszkaniowych ze względu na cenę i inne warunki.
 • Jak mówić o nieruchomości? Język korzyści i jego użycie w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz typu osobowości kupującego. Jak dostosować argumenty do potrzeb klienta?
 • Pytania do kupującego na temat tego, co sądzi o przedstawionych ofertach. Techniki czytania między wierszami i właściwej interpretacji sygnałów niewerbalnych.
 • Wybór nieruchomości do obejrzenia z klientem. Właściwa sekwencja mieszkań, które pokażemy.

Oglądanie nieruchomości

 • Decyzja co do terminu oglądania mieszkania. O czym trzeba pamiętać, wybierając dzień tygodnia i porę dnia.
 • Wygląd i atmosfera w pokazywanym mieszkaniu – rola stagingu.
 • Prezentacja z właścicielem czy bez – wybór odpowiedniej formuły, w zależności od osobowości i prezencji obu stron transakcji.
 • Zachowanie sprzedającego w trakcie prezentacji mieszkania – jak prowadzić klienta.

Techniki argumentacji w trakcie prezentowania mieszkania

 • Opis nieruchomości – rola języka i przymiotników.
 • Uzasadnianie warunków panujących w mieszkaniu.
 • Techniki obniżania wrażliwości kupującego na negatywne aspekty pokazywanej nieruchomości..
 • Wypowiedzi z ukrytymi założeniami, presupozycje i implikatury w mówieniu o lokalu.
 • Obiekcje kupujących: typowe i nietypowe. Najskuteczniejsze techniki odpierania obiekcji.
 • Pytania precyzujące, gdy kupujący zgłasza zastrzeżenia do cech mieszkania i warunków zakupu.
 • Osobowość nabywcy a przyjmowanie argumentów sprzedającego. Jak dyskutować z klientem, który „wie lepiej”?

Rozmowa o cenie, czyli jak przejść od pomocy do pośpiechu

 • Metody wprowadzania ceny do rozmowy. Co robić, gdy kupujący pyta o cenę za wcześnie.
 • Wysokość oferty początkowej. Techniki redukujące wrażliwość klienta na wysokość ceny.
 • Prawidłowa prezentacja ceny lokalu. Metody przedstawiania ofert handlowych i promocji.
 • Argumentacja w rozmowie o cenach. Uzasadnianie wysokości ceny.
 • Pośredniczenie w dyskusji o cenie między sprzedającym a kupującym. Strategie i techniki mediacji.
 • Techniki obrony przed obiekcjami cenowymi kupującego.

Negocjowanie ceny

 • Negocjacje cenowe. Systematyka, strategie prowadzenia, skuteczne techniki.
 • Wybrane gry, chwyty i sztuczki w negocjacjach. Chwyty “czyste”: argumentacja i kontrargumentacja. Chwyty “brudne”: sylogizmy, techniki perswazyjne, manipulacja werbalna i niewerbalna.
 • Skuteczne obniżanie ceny – jak to robić, by kupujący nie poczuł się panem sytuacji.
 • „Niska piłka” i inne nieczyste sztuczki.

Finalizowanie transakcji

 • Sygnały gotowości kupującego do podjęcia decyzji o nabyciu nieruchomości. Techniki przyspieszania decyzji zakupowych.
 • Scenariusze finalizowania kontraktu sprzedaży. Dlaczego każdy sprzedający nieruchomość powinien mieć ich kilka? W jakiej kolejności powinny być używane?
 • Techniki perswazyjne w fazie finalizowania kontraktu.

Adresaci

 • Osoby zainteresowane podjęciem pracy w firmie deweloperskiej.
 • Przyszli pracownicy biur i agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, sprzedający zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym,
 • Osoby prywatne, które chcą sprzedać własne mieszkanie
 • Osoby planujące zakupić mieszkanie (i chcące poznać wcześniej techniki używane przez profesjonalistów).