Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

  • 29-30.10.2020, Wrocław
  • 26-27.11.2020, Katowice
  • 10-11.12.2020, Warszawa

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

  • Szkolenie stacjonarne: 1080 zł + 23% VAT
  • W cenie szkolenia uwzględniono posiłki (lunche, przerwy kawowe), materiały dla uczestników i certyfikaty.
  • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

  • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
  • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego online lub na miejscu w firmie:

  • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

  • podstawy psychologii motywacji, psychologii osobowości oraz metod i technik skutecznego zarządzania ludźmi,
  • zadasy komunikowania uwzględniającego czynnik inteligencji emocjonalnej oraz podstawy kompetencji z zakresu kontaktów międzyludzkich,
  • techniki motywacyjne i ich stosowanie w kierowaniu zespołem podwładnych.

Adresaci

  • Managerowie.
  • Osoby awansowane na stanowisko kierownika zespołu.
  • Osoby zarządzające zespołem.
  • Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu motywowania i delegowania zadań.
  • Osoby otwarte na własny rozwój osobisty i zawodowy.

Przebieg treningu i metody pracy

Warsztat daje możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności managerskich oraz doskonalenia opanowanych już technik zarządzania ludźmi. Służą temu m.in. ćwiczenia praktyczne: symulacje rzeczywistych rozmów z pracownikami oraz ewaluacja wyników osiąganych przez każdego z uczestników. Wyniki uzyskane w ćwiczeniach przez uczestników są nastepnie analizowane publicznie, dzięki czemu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się, jaki styl przywódczy reprezentuje i co robić, by zwiększyć swą skuteczność lidera.

Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują użycie wybranych technik lub praktyczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie zarządzania zespołem ludzi.

Plan szkolenia

Blok I: Wstęp teoretyczny

  • Kierowanie zespołem – rola i definicje.
  • Walidacja zarządzania zespołem: kto i kiedy jest dobrym liderem?
  • Jakim liderem jestem ja? Programy działania i sposoby ich modyfikacji.
  • Teorie zarządzania w praktyce działania firmy.

Blok II: Trudna sztuka przewodzenia

  • Lider – najważniejszy element zespołu. Jaki powinien być, co powinien robić i jak daleko może się posunąć?
  • Autorytet jako nieodłączny element skutecznego przywództwa. Metody zdobywania autorytetu.
  • Style zarządzania – klasyfikacja. Mój styl zarządzania.
  • Styl zarządzania a poziom dojrzałości zespołu.

Blok III: Psychologia w zarządzaniu zespołem

  • Zespół jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego.
  • Zespół jako jednostki o zróżnicowanym potencjale. Matryce potencjału pracowników: jak definiować na niej podwładnego i jak dopasowywać przekaz do poziomu kompetencji i motywacji pracownika.
  • Psychologia osobowości: typy charakterologiczne pracowników i wzmocnienia, które na nich działają.
  • Kiedy kij, a kiedy marchewka? Dla kogo jedno, a dla kogo drugie? Psychologia motywacji dla managerów.
  • Inteligencja emocjonalna a bycie liderem.
  • Psychologia przywództwa i delegowania: efektywne dzielenie zadań w projekcie między członków zespołu.

Blok IV: Delegowanie zadań w zespole

  • Co to jest delegowanie zadań? Strefy delegowania zadań.
  • Analiza przykładowego podwładnego (Macierz Potencjału Podwładnych). Wypracowanie metod delegowania, motywowania i kontrolowania w odniesieniu do danego typu pracy.
  • Planowanie i kontraktowanie z podwładnymi realizacji zadań w odniesieniu do konkretnego projektu.
  • Wpływ osobowości i temperamentu pracownika na to, jakie zadanie najlepiej wykona.
  • Rozmowa delegująca.
  • Kluczowe błędy przy delegowaniu zadań. Jak ich unikać?
  • Bariery komunikacyjne na linii pracownik-przełożony – jak sobie z nimi radzić.

Blok V: Motywowanie podwładnego do działania

  • Motywacja jako czynnik różnicujący pracowników: skąd entuzjazm i zaangażowanie u jednych, a bierność u innych?
  • Charyzma u managera – dlaczego niektórzy potrafią wzbudzać entuzjazm, a inni nie?
  • Zachęcać czy straszyć? Dylematy współczesnego szefa. Efekty strachu i rywalizacji w zarządzaniu podwładnymi.
  • Zrozumienie ludzkiej natury i potrzeb jako podstawa skutecznej motywacji.
  • Siła różnych typów potrzeb i neutralizacja występujących pomiędzy nimi napięć

Blok VI: Kontrola, monitoring i ocena pracy pracowników, zespołu i lidera.

  • Skuteczność i rentowność jako wykładniki sukcesu projektu – i naszego zarządzania zespołem.
  • Rola kontroli w kierowaniu zespołem.
  • Jak kontrolować? Monitoring działań.
  • Co robić z wynikami kontroli. Techniki komunikowania informacji zwrotnych.
  • Informacje zwrotne pracowników na temat własnej roli lidera – jak sprawić, by mówili to, co naprawdę myślą, a nie to, co myślą, że szef chce usłyszeć.