Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • podstawy skutecznego zarządzania oraz techniki wywierania wpływu, motywowania i coachingu podwładnych,
 • metody definiowania zadań, celów i oczekiwań dotyczących wyników sprzedaży dla zespołu i jednostek,
 • zasady motywowania pracownika do sprzedaży.

Przebieg szkolenia

Warsztat ma charakter intensywnego treningu umiejętności managerskich, niezbędnych w codziennym kierowaniu zespołem sprzedawców. Zajęcia podzielone są na bloki. Każdy blok składa się z krótkiego wykładu, następującego po nim warsztatu praktycznego oraz części coachingowej.

Plan szkolenia

Trudna sztuka kierowania sprzedawcami

 • Manager sprzedaży – jaki powinien być, co powinien robić i jak daleko może się posunąć, by uzyskać oczekiwany wynik.
 • Zespół sprzedawców jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego.
 • Autorytet jako nieodłączny element skutecznego przywództwa. Metody zdobywania autorytetu.
 • Style zarządzania – klasyfikacja. Mój styl zarządzania.
 • Style przywództwa. Jakim przywódcą jestem ja? Programy przewodzenia i sposoby ich modyfikacji.

Psychologia motywacji w zarządzaniu zespołem sprzedażowym

 • Zespół sprzedawców jako jednostki o zróżnicowanym potencjale. Matryce potencjału pracowników: jak definiować na nich podwładnego i jak dopasowywać przekaz do poziomu jego kompetencji i motywacji.
 • Psychologia osobowości: typy charakterologiczne pracowników i wzmocnienia, które na nich działają.
 • Kiedy kij, a kiedy marchewka? Dla kogo jedno, a dla kogo drugie? Metody motywowania sprzedawcy i handlowca – charakterystyka i ewaluacja.
 • Psychologia społeczna i reguły wywierania wpływu: jak skutecznie przekonywać speców od przekonywania.

Wyznaczanie celów i delegowanie zadań

 • Definiowanie zadań, celów i oczekiwanych wyników sprzedaży dla zespołu i jednostek – zasady.
 • Planowanie i kontraktowanie z podwładnymi realizacji oczekiwanego poziomu sprzedaży.
 • Rozmowa delegująca. Argumentowanie. Kluczowe błędy przy delegowaniu i metody ich uniknięcia.
 • Bariery komunikacyjne na linii pracownik-przełożony – jak sobie z nimi radzić.

Motywowanie pracownika do sprzedaży

 • Motywacja jako czynnik różnicujący pracowników: skąd entuzjazm u jednych, a bierność u innych?
 • Charyzma u managera – dlaczego niektórzy potrafią wzbudzać entuzjazm, a inni nie?
 • Zrozumienie ludzkiej natury i potrzeb jako podstawa skutecznej motywacji.
 • Analiza przykładowego podwładnego (Macierz Potencjału Podwładnych). Wypracowanie metod motywowania i kontrolowania w odniesieniu do osobowości danego pracownika.
 • Techniki wywierania wpływu (pytania handlowe, alternatywy etc.) a motywowanie sprzedawców.
 • Długofalowy rozwój pracownika – jak zmotywować człowieka do rozwoju. Manager jako coach sprzedaży.

Kontrola, monitoring i ocena pracy członków zespołu sprzedaży

 • Wysokość sprzedaży jako wykładniki sukcesu zespołu sprzedawców – i naszego zarządzania zespołem.
 • Jak kontrolować i oceniać? Monitoring działań sprzedawcy o niezadowalających wynikach.
 • Co robić z wynikami kontroli. Techniki komunikowania informacji zwrotnych.
 • Informacje zwrotne pracowników w odniesieniu do pracy managera – jak sprawić, by mówili to, co naprawdę myślą, a nie to, co myślą, że szef chce usłyszeć.

Adresaci

 • Managerowie działów sprzedaży.
 • Managerowie ds. wsparcia sprzedaży.
 • Managerowie ds. rozwoju sprzedaży.
 • Kadra zarządzająca.
 • Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu motywowania i delegowania zadań.
 • Osoby otwarte na własny rozwój osobisty i zawodowy.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • 19-20.08.2024 – Gdańsk
 • 3-4.09.2024 – Warszawa
 • 19-20.09.2024 – Katowice
 • 10-11.10.2024 – Wrocław

Szczegóły organizacyjne

 • Szkolenia odbywają się we własnych salach lub w centrach konferencyjnych i hotelach, zlokalizowanych w głównych miastach. Cena szkolenia stacjonarnego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Maksymalna liczba uczestników: do 8 osób na otwartym szkoleniu stacjonarnym.
 • Istnieje możliwość organizacji szkoleń w formie zamkniętej, zarówno na miejscu u Klienta, jak i w wybranej lokalizacji (również za granicą).

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • Szkolenie stacjonarne: 1890 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.